Nawigacja

 • - Obrazek 1 - Obrazek 2Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”

          W dniach 11 – 12 września 2018 r. nasza szkoła włączyła się w akcję „Narodowe Czytanie Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Wybrani rodzice i  uczniowie oraz Pani Dyrektor Joanna Gołubkiewicz czytali na głos przygotowane fragmenty powieści przybyłym na spotkanie gościom. Udział w akcji przybliżył wszystkim postać wybitnego polskiego pisarza i zainspirował do czytania utworów nawiązujących do odzyskania przez Polskę niepodległości.

  Piotr Oleksiuk

 • - Obrazek 1Dzień Kropki w kl. I a

         17 września 2018 r. klasa I a obchodziła Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Motywem przewodnim w tym dniu była kropka. Wszyscy byliśmy ubrani w kropkowe stroje. Powstawały dzieła sztuki - drzewo talentów. Dzieci z zainteresowaniem obejrzały bajkę o dziewczynce Vashti (opowiadania Peter'a Reynoldsa). Były muzyczno - ruchowe zabawy w kole, oczywiście z wykorzystaniem kropki.
  Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, a za zaangażowanie dostały kropkowy poczęstunek.

  Marlena Skrocka-Koc

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Zastępstwa zostały zaktualizowane
 • - Obrazek 1Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego

  W dniu 18.09.2018 r. na zebraniu Samorządu Uczniowskiego wybraliśmy Zarząd w składzie:

  1. W. Korniluk 
  2. E. Żurakowska 
  3. G. Michalak 
  4. K. Szczurowski 
  5. M. Łempicki 
  7. D. Borysiuk 
  8. I. Gnat 
  9. K. Sadowska 
  10. K. Borkułak

    Samorząd Uczniowski

 • - Obrazek 1Spotkanie Szkolnego Klubu Wolontariusza

  W środę 19.09.2018 r. o godz. 11.30 w sali 71 odbędzie się spotkanie dla wszystkich, którzy chcą należeć do Szkolnego Klubu Wolontariusza.( kl. VI, VII , VIII oraz III gim.)

 • - Obrazek 1OGŁOSZENIE

      Ogłaszamy nabór kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Kandydatury prosimy zgłaszać do dn. 20.09.2018 r. u opiekuna SU – pani Małgorzaty Herman w sali 72 lub u ucz. Wiktorii Korniluk. Wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbędą się 27.09.218 r.

  Samorząd Uczniowski

 • - Obrazek 1 Diecezjalny Dzień Sybiraka

  - akademia pt. "Wolność krzyżami się mierzy..." w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

  Polska młodzież pamięta.

 • - Obrazek 1

     W miesiącu wrześniu szczególnie pamiętamy o tragicznych wydarzeniach jakie spotkały naszą Ojczyznę. Z tej okazji klasa V a, pełniąca dyżur przygotowała ulotki, które zostaną rozdane uczniom i nauczycielom.

    Piotr Oleksiuk

 • - Obrazek 1„Bezpieczna droga do szkoły”

             

          13 września 2018 r. uczniowie klas I - III uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami  Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Policjanci omówili zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem. Podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.

  Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań.
  Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom nasi uczniowie będą bardziej uważni, a przekazana wiedza teoretyczna  znajdzie zastosowanie w praktyce.

  T. Jurczuk

 • - Obrazek 1Serpelice -
  Diecezjalny Dzień Młodzieży

             14 września br., 22 – osobowa grupa naszych uczniów z klas VII, VIII i III gim. pod opieką p. katechetek wzięła udział w Diecezjalnym spotkaniu młodzieży w Serpelicach, które przebiegało pod hasłem „Wolni w Duchu Świętym.” Młodzież wysłuchała koncertu zespołu „Wyrwani z niewoli”. Jego członkowie dzielili się świadectwem swojej wiary oraz zachęcali wszystkich do chwalenia Boga tańcem i śpiewem.
  Głównym punktem spotkania była Msza św. na Kalwarii Podlaskiej sprawowana pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Pikusa w intencji młodzieży i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców.  W homilii Ekscelencja nawiązując do nauki płynącej z krzyża Chrystusowego zaapelował, aby każdy ukochał samego siebie, bo dopiero wtedy będzie otwarty na miłość innych. Zwrócił uwagę na to, że jakakolwiek zmiana rzeczywistości zaczyna się w sercu człowieka i dlatego im więcej będzie dobra w nas samych, tym więcej będzie dobra między ludźmi w naszych środowiskach i w świecie.
  Na zakończenie Mszy św. został odczytany Telegram do Ojca Świętego Franciszka informujący o odbytym spotkaniu młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej i jego idei.

  B. Oleksiuk

 • - Obrazek 1Terminy spotkań z Rodzicami

  Terminy_spotkan_z_rodzicami.pdf

 • - Obrazek 1Bezpieczeństwo uczniów

        W trosce o bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły od 1 września na ul. Górnej dzieci przez jezdnię przeprowadza przeprowadzacz.

  Inicjatywa rodziców zyskała poparcie Pana Burmistrza. Dziękujemy.

 • - Obrazek 1Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 • List MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
  na rozpoczęcie r
  oku szk. 2018/2019

   - Obrazek 1

 • - Obrazek 1List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i  opiekunów poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019

  Warszawa, 29 sierpnia 2018 roku

  Szanowni Państwo,
  Rodzice i Opiekunowie, 

   

          przed nami nowy rok szkolny 2018/2019, który jest kolejnym etapem zaplanowanych zmian w polskiej edukacji. Pozwólcie Państwo, że przywołam najważniejsze projekty, które uczynią szkołę lepszą, bezpieczniejszą i bardziej przyjazną. Zmieniamy szkołę po to, aby każdy uczeń, bez względu na to, skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców, miał dobrą szkołę i dostęp do dobrej edukacji.

  Nadchodzący rok szkolny przypada w szczególnym momencie – 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wiem, że wiele szkół i placówek oświatowych włączy się we wspólne świętowanie tego wyjątkowego wydarzenia. Cieszę się, że 257 z nich skorzysta z dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”. Dziękuję za aktywny udział w tym projekcie i propozycje ciekawych akcji.

  W tym roku szkolnym kładziemy szczególny nacisk na dalsze wdrażanie nowej podstawy programowej oraz zmiany w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego, tak aby szkoły i placówki lepiej odpowiadały na potrzeby nowoczesnej gospodarki. Równocześnie dzięki programowi „Aktywna tablica” będziemy rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli. Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji chcemy we wszystkich szkołach w Polsce podłączyć szerokopasmowy internet. Dzięki staraniom MEN szkoły w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej będą mogły korzystać z dostępu do internetu bezpłatnie przez 10 lat. 

  Cieszę się, że w ostatnim czasie tak wielu rodziców i opiekunów skorzystało z rządowego programu „Dobry Start”, który obok „Rodziny 500+” jest rzeczywistym wsparciem dla rodzin wychowujących dzieci, a także prawdziwą inwestycją w edukację młodego pokolenia.

  Przypomnę również, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i ostatniej klasy gimnazjum na dotychczasowych zasadach będą otrzymywali bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Dalej będą one finansowane z budżetu państwa.

  Rodzice są bardzo ważną częścią społeczności szkolnej. Państwa zaangażowanie jest istotnym wsparciem dla nauczycieli oraz dyrektorów. Rozpoczynający się rok szkolny to czas nowych zadań i obowiązków. To jednocześnie możliwość, aby w większym włączyć się w życie szkoły. Gorąco do tego zachęcam. Bez wzajemnej współpracy szkoła nie może sprawnie funkcjonować i w pełni realizować swoich zadań edukacyjno-wychowawczych.

  W prawie oświatowym potwierdziliśmy wysoki status obecności rodziców w szkole i zwiększyliśmy ich wpływ na funkcjonowanie placówki. Szczególne kompetencje zostały przyznane radzie rodziców, która - w porozumieniu z radą pedagogiczną – uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki edukacyjnej. Rada opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, projekt planu finansowego składanego przez dyrektora, a także uchwały dotyczące prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w szkole.

  Chcąc przybliżyć sposób działania rad rodziców, przygotowaliśmy specjalny poradnik „Rady rodziców. Kompetencje i zasady działania”. Mam nadzieję, że zawarte w nim informacje i wskazówki będą dla Państwa pomocne. Jestem przekonana, że pozwolą one w pełni korzystać z kompetencji, jakie gwarantuje zmienione Prawo oświatowe. Poradnik został przekazany za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej do dyrektorów szkół z prośbą o poinformowanie Państwa. Dostępny jest on również na stronie internetowej www.men.gov.pl

  W szczególny sposób pragnę zwrócić się do tych z Państwa, których dzieci będą ubiegać się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej na rok szkolnych 2019/2020. Już dziś mogę zapewnić, że szkoły przygotują odpowiednią liczbę miejsc dla wszystkich absolwentów. We wrześniu rozpoczniemy kampanię informacyjną dotyczącą rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacjazamieszczony zostanie informator oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

  W związku z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami ze strony rodziców i uczniów, przypominam, że do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół, kuratorzy oświaty, a także przedstawiciele lokalnych samorządów. We wszystkich kuratoriach od 1 września br. zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne. Rodzice uczniów klas VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum będą mogli uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych w regionie. Zachęcam również do kontaktu z lokalnymi samorządami, które również przygotowują się do przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2019/2020.

  Pragnę również podkreślić, że dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte są szczególną troską i wsparciem ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Zadbaliśmy o edukację dzieci z różnymi potrzebami, a zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest włączenie ucznia z niepełnosprawnością do grupy rówieśniczej. Uczeń z niepełnosprawnością powinien uczyć się w szkole ze swoimi rówieśnikami. Szkoła ma obowiązek to zapewnić. W przypadku dodatkowych pytań mogą Państwo korzystać ze wsparcia wizytatorów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, którzy zostali powołani we wszystkich kuratoriach oświaty. Do dyspozycji jest także udostępniony przez ministerstwo adres mailowy edukacjawlaczajaca@men.gov.pl.

  Warto zaznaczyć, że na ustalenie procesu edukacyjnego dziecka szczególnie istotnywpływ mają rodzice. Dyrektor szkoły ma obowiązek skutecznego zawiadomienia Państwa o spotkaniu zespołu nauczycieli i specjalistów, który decyduje o sposobie realizacji procesu edukacyjnego ucznia z niepełnosprawnością. Uczestniczenie rodziców w takim zespole jest konieczne. To Państwo jako rodzice najlepiej znają swoje dziecko i wiedzą jakie są jego potrzeby.

  Jestem przekonana, że dzięki tym rozwiązaniom każdy uczeń będzie miał zapewnione wszechstronne wsparcie w szkole.

  Jednocześnie pragnę przypomnieć, że za sprawną organizację procesu dydaktycznego odpowiada dyrektor szkoły. Jeżeli mają Państwa zastrzeżenia, bądź wątpliwości odnośnie rozwiązań zaproponowanych przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, zachęcam do bezpośredniego kontaktu z kuratorem oświaty.

  Składam serdeczne życzenia pomyślnego roku, dobrej, owocnej współpracy ze szkołą, a także sukcesów edukacyjnych Państwa dzieci.

  Wierzę, że czas pobytu w szkole będzie dla każdego ucznia pełen pozytywnych doświadczeń, związanych ze zdobywaniem nowych umiejętności i kształtowaniem postaw.

   

                            Z wyrazami szacunku

  Anna Zalewska

  Minister Edukacji Narodowej

   

  https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/list-minister-edukacji-narodowej-do-rodzicow-i-opiekunow-poswiecony-zmianom-w-systemie-edukacji-w-roku-szkolnym-2018-2019.html

 • - Obrazek 1List Rzecznika Praw Dziecka do Uczennic i Uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

            Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie, Kochani wakacje dobiegły końca, a Wy – mam nadzieję – uśmiechnięci i wypoczęci wracacie do szkół. Niektórzy z Was z niecierpliwością czekają na ponowne spotkanie z kolegami, koleżankami i nauczycielami. Inni pełni obaw, ale też ciekawości i nadziei, na rozpoczęcie nowego etapu w życiu – pierwszego roku nauki lub podjęcia wyzwań w nowej szkole. Mam nadzieję, że dla wszystkich uczniów nadchodzący rok szkolny będzie początkiem fascynującej przygody. Wierzę też, że będzie czasem zdobywania ciekawych doświadczeń, nawiązywania wspaniałych przyjaźni oraz wzbogacania Waszej wiedzy i umiejętności. Pamiętajcie proszę, że szkoła to nie tylko lekcje, ale też nauka koleżeństwa, szacunku, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Nie bójcie się myśleć samodzielnie, ani wyrażać własnych opinii i emocji – nie wstydźcie się ich. Szkoła powinna być miejscem budowanym przez całą jej społeczność, na demokratycznych zasadach. Macie w niej prawo do wyrażania własnego zdania i aktywnego działania na rzecz rówieśników. Polska była inicjatorem i pomysłodawcą Konwencji ONZ o prawach dziecka. To w naszym kraju żył i wspierał dzieci pierwszy nieformalny rzecznik praw dziecka – Janusz Korczak. Jesteśmy więc w sposób szczególny zobowiązani do tego, aby przestrzeganie praw dziecka było w Polsce codziennością – było oczywiste i bezdyskusyjne. Pomimo że moja misja na stanowisku Rzecznika Praw Dziecka dobiega już końca, nadal będę stał na straży Waszych praw – jako Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Kawaler Orderu Uśmiechu, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka, ale przede wszystkim człowiek, dla którego respektowanie i ochrona praw dziecka są życiowym wyzwaniem. Zawsze możecie liczyć na mnie i na moją pomoc w ważnych dla Was sprawach. Życzę wszystkim – Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom – samych sukcesów, dni pełnych uśmiechu i radości. 

   Wasz Rzecznik - Marek Michalak

  https://brpd.gov.pl/node/43208  

   

   

 • - Obrazek 1ŚNIADANIA w roku szk.2018/2019

          Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do złożenia w księgowości szkoły pisemnej deklaracji dotyczącej korzystania ze śniadań. Deklaracja_korzystania_ze_sniadan.pdf

  Wpłaty na śniadania przyjmowane będą jedynie przelewem na podane konto szkolne.

  UWAGA! Śniadania będą wydawane w sytuacji deklaracji min. 20 uczestników.

 • - Obrazek 1Wpłaty na obiady

  Od miesiąca września 2018 r. wpłaty za obiady należy dokonywać wyłącznie na konto:

  86 1240 5211 1111 0010 3201 4250

  PEKAO SA O/Siemiatycze

  w dniach od 01. do 05. każdego miesiąca.

  Warunkiem wpłaty za obiady jest wypełnienie deklaracji korzystania z żywienia w roku szkolnym 2018/2019. Koszt obiadów w miesiącu wrześniu - 54 zł.

 • - Obrazek 1OBIADY w roku szk.2018/2019
  INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Forma_platnosci_za_obiady.pdf

  Od miesiąca września 2018 roku wpłaty za obiady przyjmowane będą jedynie przelewem na podane konto szkolne. Deklaracje dotyczące korzystania z obiadów należy złożyć do 31 sierpnia 2018 r. w księgowości.

  Numer rachunku: PEKAO SA/Siemiatycze 86 1240 5211 1111 0010 3201 4250

  W tytule wpłaty należy podać: skróconą nazwę szkoły (SP 3), imię i nazwiska dziecka, klasę oraz nazwę miesiąca.

  Wzór prawidłowo opisanej wpłaty na obiady:

  np. SP 3 Siemiatycze, Jan Kowalski, kl. IV a, obiady – wrzesień.

  1. Wysokość opłat za obiady określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
  2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do złożenia w księgowości szkoły do końca sierpnia 2018 r. pisemnej deklaracji dotyczącej korzystania ze stołówki szkolnej. Deklaracja_korzystania_z_obiadow.pdf
  3. Opłatę za obiady należy uiszczać w terminie od 01 do 05 każdego miesiąca.
  4. Wpłaty pomniejszone o odpisy uzgadniamy w księgowości (osobiście lub telefonicznie pod numerem 85 655 67 71).
  5. Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez księgowość szkoły.
  6. Osoby dokonujące wpłaty zobowiązane są do okazania dowodu wpłaty przy odbiorze karty obiadowej lub przesłania na adres e- mailowy szkoły sp3@siemiatycze.eu z dopiskiem wpłata na obiady.
  7. Wpłaty potwierdzone są dowodem wpłaty. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki. Pracownik księgowości szkoły posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów.
  8. W wyjątkowych sytuacjach na prośbę Rodziców po akceptacji dyrektora szkoły wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty.
  9. Uczeń, który dokonał wpłaty na obiady po upływie wyznaczonego terminu, korzysta z posiłków od dnia następnego, po dokonaniu wpłaty.
  10. W przypadku rezygnacji z obiadów szkolnych rodzice/prawni opiekunowie do końca miesiąca, w którym dziecko korzysta z obiadów zobowiązani są do złożenia w księgowości szkolnej deklaracji o rezygnacji z korzystania z obiadów. Deklaracja_rezygnacji_z_korzystania_z_obiadow.pdf

   

  BRAK WPŁATY

  1. W przypadku braku wpłaty oraz braku deklaracji o rezygnacji z korzystania przez dziecko ze stołówki szkolnej przedłożonej w księgowości do ostatniego dnia miesiąca w którym uczeń korzysta z obiadów. uruchamiane są procedury postępowania wobec dłużników.
  2. Szkoła nie stosuje umorzeń. Każdą zaległość, egzekwuje od osoby zalegającej z wpłatą.
  3. Jeżeli nie będą przestrzegane terminy wpłat, dziecko zostanie wykreślone z obiadów w następnym miesiącu. W przypadku nieuiszczenia opłaty wydawanie obiadów zostaje wstrzymane.

   

  WYDANIE KARTY OBIADOWEJ

   

              Karty obiadowe wydawane są w księgowości szkoły po zaksięgowaniu wpłaty przez bank na rachunku bankowym szkoły lub okazaniu dowodu wpłaty przez korzystającego ze stołówki szkolnej.

   

  ZWROTY ZA OBIADY

   

  1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu planowanej wycieczki, którą zgłosi uczeń lub rodzic przynajmniej dzień wcześniej, a także z powodu choroby ucznia, zgłoszonej przez rodziców lub opiekunów do księgowości szkolnej wraz z abonamentem stołówkowym, na którym dokonuje się odpowiednich skreśleń.
  2. Nieobecność dziecka musi być zgłoszona w księgowości szkoły osobiście, telefonicznie najpóźniej do godz. 8.00 bieżącego dnia nieobecności. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
  3. Kwotę zwrotu należy odliczyć od opłaty w następnym miesiącu, po uzgodnieniu w księgowości szkoły.
  4. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na obiedzie nie podlega zwrotowi.
 • - Obrazek 1WYKAZ PODRĘCZNIKÓW na rok szk. 2018/2019

  podreczniki_klasyI-IIISP.pdf

  podreczniki_klasyIV-VIIISP.pdf

  Podrecznki_gimnazjum.pdf

  Przypominamy!

  Podręczniki do religii - zgodnie z zameszczonym wykazem - kupują Rodzice.

strona:

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć