• Poznać niepełnosprawności

     • W ramach programu „Każdy inny - wszyscy równi" w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym odbywało się wiele ciekawych aktywności. Projekt ten zakłada dostarczenie wiedzy, budowanie postawy otwartości i akceptacji społeczności szkolnej na uczniów z niepełnosprawnościami, a także przełamywanie barier na drodze do integracji. W dniach 13 - 17 luty klasa II c wzięła udział w wyjątkowych lekcjach. Każdego dnia jedno z uczniów wcielało się w rolę osoby z różnorodnymi trudnościami. Byli to kolejno: niewidoma, słabosłysząca, z niesprawną ręką, osoba nie mówiąca i osoba wykluczona, pomijana przez innych uczniów. W trakcie prawdziwych lekcji mogli oni zmierzyć się z wyzwaniami jakich doświadczają ludzie z wymienionymi dysfunkcjami i przekonać się jak reagują ich rówieśnicy. Po zakończeniu lekcji uczniowie dzielili się swoimi doświadczeniami, uwagami i radami na forum klasy. Ponieważ każdy miał w tym projekcie swój udział, dzieci na podstawie prawdziwych doświadczeń opracowały szereg wskazówek jak powinniśmy traktować osoby z niepełnosprawnościami w naszym otoczeniu.

      Oto niektóre z nich:

      1. Jeśli nie wierz jak się zachować - po prostu spytaj.
      2. Traktuj jak równego sobie, nie ignoruj ani nie lituj się.
      3. Pomagaj tylko jeśli uzyskasz zgodę.
      4. Rozmawiaj bezpośrednio z osobą niepełnosprawną.

      Przez projekt klasę przeprowadziły: Edyta Dziołak i Marta Stan

     • Spotkanie z Arturem Malantowiczem

     • 16 czerwca naszym gościem był absolwent naszej szkoły Artur Malantowicz, obecnie pracownik Komisji Europejskiej w Brukseli. Razem z uczniami klas siódmych i ósmych rozmawialiśmy o korzyściach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w tym dla młodzieży szkolnej. Artur podzielił się też wspomnieniami z czasów szkolnych oraz opowiedział o swojej ścieżce edukacyjnej i zawodowej. Wizyta odbyła się w ramach inicjatywy Unii Europejskiej "Powrót do szkoły".

     • UWAGA!

     • Zwrot kluczyków od szafek od 16 czerwca (piątek).

       

       

       

       

      Zwrot podręczników od 19 czerwca (poniedziałek).

     • Pożegnanie wiosny

     • Klasa II d była z wizytą w grupie przedszkolnej 0, aby przedstawić wykonane przez siebie lapbooki o wiośnie. Uczniowie opowiadali, pokazywali i rozwiązywali zagadki oraz rebusy. Wszyscy byli bardzo zaangażowani, aby odkryć ciekawostki o zwierzętach i roślinach.

     • I a uczy się ratować

     • W ramach programu WOŚP "Ratujemy i Uczymy się Ratować" dzieci z kl. I a pod fachowym okiem ratownik Pani Mileny Kobus uczyły się udzielania pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
      Serdecznie dziękujemy Pani Milenie, która była dla nas nieocenioną skarbnicą wiedzy.

     • Zakończenie projektu

     • 15.05.2023 roku nasza szkoła zakończyła udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjno-Społecznym „Każdy inny - wszyscy równi”. Projekt miał na celu uwrażliwienie na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii, kształtowanie tolerancji oraz likwidowanie uprzedzeń na temat osób z niepełnosprawnościami.

      Wywiązaliśmy się takich zadań jak:

      1. Zorganizowanie „Dnia Kolorowej skarpetki” celem przybliżenia funkcjonowania osób z zespołem Downa.
      2. Logo niepełnosprawnych” – zaprojektowanie i stworzenie logo przedstawiającego integracje osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi.
      3. „Sławne osoby z niepełnosprawnościami” – przygotowanie prezentacji multimedialnej poświęconej sławnym osobom z niepełnosprawnościami
      4. Kącik książek „Bez barier” – zorganizowanie w placówce kącika książek poruszających tematykę osób z niepełnosprawnościami;
      5. Przygotowanie przez wolontariuszy zajęć dla grup integracyjnych, np. uczniowie klas starszych odwiedzają dzieci z pobliskiego przedszkola celem przeprowadzenia zajęć integrujących grupę;
      6. „Chodź poznaj mój świat” - wizyta w ośrodku zajmującym się opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Przygotowanie przedstawienia, czytanie książek, zorganizowanie warsztatów itp.
      7. Przeprowadzenie rady szkoleniowej dla nauczycieli dotyczącej funkcjonowania osób ze SPE (można wybrać jedną z trudności/niepełnosprawności);
      8. „Poranki ze zmysłami” – zorganizowanie tygodnia, w czasie którego codziennie uczniowie będą bawić się w zabawy charakterystyczne dla osób z niepełnosprawnością (np. rozpoznawanie jedzenia po smaku/zapachu, tworzenie memory dźwiękowego itp.)
      9. „Z niepełnosprawnym na co dzień – jak pomóc, a nie zaszkodzić?” – przygotowanie książki, broszurki z wskazówkami jak zachowywać się w stosunku do osób niepełnosprawnych, np. niewidomych nie łapać za łokieć samemu tylko najpierw zapytać o zgodę.
      10. Przygotowanie gazetek przybliżających funkcjonowanie osób ze SPE.
      11. Przeprowadzenie zajęć tematycznych z uczniami i/lub rodzicami przybliżających wybrany rodzaj niepełnosprawności (zachęcamy do zajęć praktycznych).

      Szkoła Podstawowa Nr 3 w Siemiatyczach im. Jana Pawła II dała znać społeczności, że rozumie, akceptuje i jednoczy się z osobami niepełnosprawnymi.

      Marlena Skrocka-Koc

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
    • (85) 655 67 71
    • ul. Gen. Wł. Andersa 4
     17-300 Siemiatycze
     Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych