• Egzamin ósmoklasisty 2024


   O egzaminie ósmoklasisty: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024: 
   E8_24_Komunikat_o_dostosowaniach.pdf

    

   Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z  17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2024 roku:
   E8_EM_24_Komunikat_o_przyborach.pdf

    

   Terminy egzaminów ósmoklasisty:

   • język polski - 14 maja 2024 r. (wtorek) godz. 900 (120 minut);
   • matematyka - 15 maja 2024 r. (środa) godz. 900 (100 minut);
   • język obcy nowożytny - 16 maja 2024 r. (czwartek) godz. 900 (90 minut).

    

   W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

   • do 180 minut – w przypadku języka polskiego;
   • do 150 minut – w przypadku matematyki;
   • do 135 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

    

   Termin ogłaszania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wyników egzaminu ósmoklasisty nastąpi 3 lipca 2024 r. 

   Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 3 lipca 2024 r.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych