• Historia szkoły

   • Szkoła Podstawowa nr 3 w Siemiatyczach istnieje od 1 września  1990 r. Przez  pierwszy  rok pracy funkcjonowała w zaadoptowanym do tego celu, budynku  obecnego przedszkola nr 5. Właściwy obiekt szkolny znajdował się jeszcze w trakcie budowy. Oddanie części dydaktycznej zaplanowano na czerwiec 1991 roku. Uczniowie w liczbie 328 osób uczyli się w klasach I – III i mieli do dyspozycji 6 izb lekcyjnych, 2 pracownie, świetlicę i szatnię. Dyrektorem szkoły został mgr Zdzisław Chodakowski. Radę Pedagogiczną tworzyli: Mirosława Jarocewicz, Teresa Nielipińska, Danuta Koroluk, Barbara Zasłonka, Krystyna Jurczuk, Marianna Pućko, Elżbieta Koc, Bożena Maćkowiak, Halina Sokołowska, Barbara Golonko, Elżbieta Tołwińska, Halina Szostak, Jadwiga Wieczorek, Anna Orzepowska, Elżbieta Karpiuk, Agnieszka Olszewska. Pracownicy administracyjno – obsługowi to: Anna Twarowska, Elżbieta Mazur, Zofia Czykiel, Elżbieta Tararuj, Katarzyna Pikulińska, Janina Błońska, Jan Lipieński, Franciszek Mazur, Anna Dmitruk. Opiekę medyczną sprawowała pielęgniarka szkolna oraz dochodzący lekarz. W listopadzie rozpoczęto wydawanie posiłków w stołówce szkolnej z zapleczem kuchennym.

    Szczególnie uroczysty charakter miała inauguracja roku szkolnego 1991/1992, gdyż połączona ona była z otwarciem nowej szkoły. Po trzech latach budowy oddano właśnie do użytku pierwszą część całego kompleksu. Otwarcie nowego budynku szkoły rozpoczęła msza święta prowadzona przez drohiczyńskiego biskupa kościoła katolickiego – Władysława Jędruszuka oraz prawosławnego Ordynariusza Łódzkiego i Poznańskiego – Szymona. W uroczystości udział wzięli: Anna  Radziwiłł - wiceminister Edukacji Narodowej, Piotr  Litermus   - kurator Oświaty i Wychowania w Białymstoku, Aleksander Usakiewicz – wicewojewoda białostocki, burmistrz Siemiatycz Andrzej Kochański oraz inni goście, a także nauczyciele i uczniowie wszystkich siemiatyckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

    Uroczyste przecięcie biało – czerwonej wstęgi przez minister A. Radziwiłł, w asyście kuratora Litermusa i burmistrza Siemiatycz Andrzeja Kochańskiego oraz przewodniczącej Komitetu Rodzicielskiego SP 3 p. Pietrzykowskiej, symbolicznie otwarło podwoje nowego budynku szkoły. W jego progi wkroczyło 800 uczniów i 48 pedagogów. W nowoczesnej, dwupiętrowej szkole mieli do dyspozycji 35 izb lekcyjnych, dwie salki gimnastyczne oraz część administracyjną.

    Na początku roku szkolnego 1992/93 otwarto pracownię komputerową z 5 komputerami, a zajęcia z informatyki prowadził Leszek Kendyś.  

    9 lutego 1993 roku naszedł długo oczekiwany dzień otwarcia szkolnej stołówki. Ten nowoczesny obiekt o powierzchni 200m2 pozwolił na wydawanie 400, a docelowo 700 obiadów dziennie.

     

    Od 23 stycznia 1997 roku szkoła dysponuje piękną halą sportową.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Po 7 latach funkcjonowania szkoły nadszedł wreszcie czas na rozpoczęcie prac nad nadaniem jej imienia. Z taką właśnie inicjatywą wystąpił 12 czerwca 1997 roku podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły Zdzisław Chodakowski. Będąc, jak wielu rodaków, pod ogromnym wrażeniem zakończonej niedawno szóstej pielgrzymki Ojca Św. do ojczyzny, pan dyrektor ponowił, złożoną już kilka lat wcześniej propozycję, by to właśnie on – Jan Paweł II został patronem naszej szkoły. Trafną kandydaturę tego najwybitniejszego Polaka naszych czasów uzasadniało wiele przekonujących argumentów: gorący patriota, wybitny mąż stanu, polityk, etyk, przywódca moralny świata, wybitny myśliciel, nauczyciel, naukowiec, poliglota, przyjaciel dzieci i młodzieży, wzór do naśladowania, niekwestionowany autorytet. Wobec tak licznych motywacji i tak głębokiego uzasadnienia, Rada Pedagogiczna przyjęła wniosek dyrektora i podjęła uchwałę o rozpoczęciu prac nad nadaniem Szkole Podstawowej Nr 3 w Siemiatyczach imienia Jana Pawła II.

    Uchwała ta spotkała się z przychylnością ze strony rodziców, zarządu Komitetu Rodzicielskiego oraz Samorządu Uczniowskiego, a 30 czerwca 1997 roku została zatwierdzona także przez Urząd Miejski w Siemiatyczach. O tej decyzji z radością dyrekcja szkoły listownie poinformowała Jego Ekscelencję księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej Antoniego Dydycza i Jego Świątobliwość Jana Pawła II. Wkrótce nadeszła odpowiedź od księdza Biskupa, który podarował bibliotece szkolnej piękne albumy o naszym patronie. Nadszedł również list z Watykanu od Ojca Św. wraz z życzeniami i apostolskim błogosławieństwem.

    Uroczystości związane z nadaniem imienia i wręczenia młodzieży sztandaru szkoły, zaplanowano na wiosnę 1998 roku. Przygotowania do tego wielkiego wydarzenia rozpoczęły się już na początku roku szkolnego 1997/98 i zmobilizowały całą naszą społeczność – uczniów i nauczycieli.

    Rozpoczęto intensywną pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży. Przebiegała ona pod hasłem: „Budzenie szacunku dla patrona i sztandaru szkoły”. W związku z tym opracowano okolicznościowe konspekty lekcji i godzin wychowawczych do każdego poziomu nauczania.

    Nawiązano współpracę ze szkołami noszącymi takie samo imię w Siedlcach i Międzyrzecu Podlaskim.

    W dniach 13 – 18 października zorganizowano obchody tygodnia jubileuszu Patrona w związku z XIX rocznicą pontyfikatu papieża. Z tej okazji dzieci wysłały listy oraz laurki gratulacyjne do Rzymu i otrzymały na nie odpowiedź. Ogłoszono również konkurs na najpiękniejszy wiersz o patronie, a na głównym korytarzu urządzono wystawę prac plastycznych, gazetek, rzeźb, plakatów i albumów.

    W bibliotece szkolnej założono nowy, specjalny dział wydawnictw związanych tematycznie z osobą Jana Pawła II. Prawie wszystkie pozycje: książki i czasopisma, pochodziły z darów.

    Dzięki hojności naszych sponsorów oraz zaangażowaniu wielu innych osób podjęto realizację następujących prac: wykonanie sztandaru i kamiennej tablicy pamiątkowej z odlewem z brązu, wydanie folderu szkoły (co było nowością w naszym mieście), odmalowanie części budynku oraz wydruk zaproszeń na tę uroczystość. W celu upiększenia szkoły i otoczenia, w miesiącu kwietniu ogłoszono kolejne konkursy: na najciekawszy wystrój sali i zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

     

    Dnia 23 maja 1998 roku miała miejsce uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 3 imienia Jana Pawła II i wręczenia sztandaru. Swoją obecnością zaszczycili nas: wicewojewoda białostocki Józef Klim, kurator oświaty w Białymstoku Wiesław Różański, poseł na Sejm RP Waldemar Pawłowski, biskup drohiczyński Antoni Dydycz, proboszcz parafii prawosławnej w Siemiatyczach ks. Bazyli Litwiniuk, burmistrz Siemiatycz Andrzej Kochański, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Fleks, dyrektorzy szkół z Siemiatycz i rejonu siemiatyckiego, mieszkańcy miasta, rodzice, nauczyciele, dzieci i młodzież.

    Zebranych powitała dyrektor szkoły Helena Zięba, ona także w krótkim przemówieniu przypomniała postać Jana Pawła II. Historię szkoły przedstawił wicedyrektor Dariusz Dziedzia. Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Fleks odczytał decyzję Rady z dnia 30 czerwca 1997 roku nadającą imię Jana Pawła II naszej szkole.

    Poświęcenia sztandaru szkoły (ufundowanego przez rodziców i uczniów), na którym widnieje między innymi papieski herb i słowa: „Zwyciężaj siebie” dokonał najpierw bp Antoni Dydycz, a następnie prawosławny ks. Bazyli Litwiniuk. Sztandar ucałowała Dyrektor Szkoły. Następnie młodzież i dzieci złożyły na sztandar ślubowania.

    Przemówienia wygłosili zaproszeni goście. Całość uroczystości uświetnili bogatym programem artystycznym uczniowie szkoły: chór, zespoły taneczne, recytatorzy. Porządku na korytarzach pilnowali uczniowie z plakietkami samorządu uczniowskiego. Zaproszeni goście zwiedzili wystawę poświęconą Patronowi, na której można było obejrzeć gromadzone przez ponad rok pamiątki związane z życiem Karola Wojtyły.

    Na koniec burmistrz Siemiatycz Andrzej Kochański odsłonił w hallu szkoły pamiątkową tablicę, na której widniał napis: „W XIX Rocznicę Pontyfikatu Pierwszego z rodu Polaków Papieża, Szkole Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach nadano imię Jana Pawła II. Siemiatycze A. D. 1998” (medalion na tablicy przedstawiający popiersie Papieża, wykonał artysta rzeźbiarz Wieczysław Szum). Po poświęceniu tablicy wicedyrektor szkoły odczytał, podpisany przez uczestników uroczystości historyczny dokument upamiętniający dzień nadania imienia.Wieczorem tego dnia nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawłą II w Siemiatyczach modlili się w intencjach papieża oraz własnych podczas Nabożeństwa Fatimskiego odprawionego w parafii pw. św. Andrzeja Boboli.

     

     

     

     

    W dniach od 3 do 12 lipca 1998 roku odbyła się wycieczka do Włoch nauczycieli z naszej szkoły. W jej programie była audiencja u ojca św. Jana Pawła II. 8 lipca, po zakończeniu audiencji generalnej, na której Jan Paweł II pozdrowił Pedagogów z Siemiatycz, zaproszono całą grupę na audiencję prywatną. Na niej to wręczono Ojcu Świętemu wyhaftowane przez panią Urszulę Galar logo szkoły, sękacz – symbol Podlasia, upieczony przez rodziców, listy i wiersze napisane przez uczniów oraz folder szkoły i kasetę wideo z nagraniem uroczystości nadania Szkole Podstawowej nr 3 imienia Jana Pawła II. Nauczyciele otrzymali z rąk papieża błogosławieństwo. Ponadto pani dyrektor Helena Zięba udzieliła wywiadu Radiu Watykan.

     

     

     

    Dzień 13 maja 1999 roku przyniósł pierwszą rocznicę nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II, którą obchodziliśmy w podniosłym nastroju. W ciągu dnia podczas godzin wychowawczych odbyły się okolicznościowe apele przygotowane przez uczniów z poszczególnych grup wiekowych. Po południu zaś, miała miejsce główna akademia, na której gościliśmy burmistrza Siemiatycz - Stanisława Fleksa, proboszcza parafii p.w. św. Andrzeja Boboli - ks. Jana Koca oraz rodziców i nauczycieli. Otwarcia uroczystości dokonał pan dyrektor szkoły mgr Alfred Bajena. Następnie chór wykonał po raz pierwszy nowy, szkolny hymn ze słowami o Janie Pawle II:

    Janie – Pawle, nasz Patronie

    Twoja wielkość pomnikowa

    Nie przeminie, nie zatonie

    W akademiach, w pięknych słowach

    Janie – Pawle, nie zagaśnie

    Sława Twoja pośród nas,

    Będzie święcić światłem jasnym

    W salach szkolnych naszych klas.

    Twoja miłość nie zna granic.

    Burzy bariery wieczny Bóg.

    Na tej drodze niebios Pani

    Ciebie wspiera Sługę sług.

    Chcemy razem nasz Patronie

    Iść wciąż śladem Twoich stóp

    By w nas samych, w naszym świecie

    Bóg swą cząstkę znaleźć mógł.

      

    Podczas uroczystości został zaprezentowany dorobek szkoły, osiągnięcia dydaktyczne i kulturalne. Wyróżniający się uczniowie otrzymali z rąk dyrektora pana Alfreda Bajeny listy gratulacyjne i nagrody książkowe. Spotkanie zakończyła część artystyczna. Dzieci deklamowały samodzielnie napisane wiersze o papieżu, a młodzież przedstawiła krótką historię pielgrzymek Jana Pawła II do ojczyzny.

     

     

     

     

     

     

     

    W tym samym dniu – 13 maja 1999 roku - odbył się także finał I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Patronie Janie Pawle II w Radomiu. Miłą niespodziankę całemu środowisku zgotowała reprezentacja naszej szkoły, która spośród 8 reprezentacji z terenu całej Polski wyłonionych w konkursach regionalnych, zajęła zaszczytne pierwsze miejsce. W skład zwycięskiej drużyny weszli następujący uczniowie: Artur Malantowicz - uczeń klasy V B, Joanna Szymala - uczennica klasy V G, Tomasz Kopówka - uczeń klasy VII C. Ich przygotowaniem zajął się ks. Stanisław Kozłowski. Konkurs był bardzo dobrze przygotowany, miał uroczystą oprawę, transmisje przeprowadzało wiele stacji radiowych i telewizja regionalna.

    Po powrocie z Radomia, dyrekcja szkoły uhonorowała uczniów pamiątkowymi dyplomami i książkami, a uroczystość odbyła się przed kamerami TV Białystok.

     

    10 czerwca 1999 r. przeżyliśmy ogromną radość, gdyż nasz Patron – Ojciec Święty, Jan Paweł II przybył do „serca Podlasia" – Drohiczyna, miasta, które jest naszą diecezją katolicką. Uczniowie naszej szkoły, nauczyciele i wszyscy inni pracownicy mieli okazję uczestniczyć w nabożeństwie ekumenicznym. Na tej uroczystości był także poczet sztandarowy szkoły, a pan dyrektor mgr Alfred Bajena wręczył Ojcu Świętemu dar.

     

     

            1 września 1999 roku przyniósł nam zmianę nazwy i statusu, ponieważ w jednym budynku zaistniały dwie szkoły:

    Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
    w Siemiatyczach

    oraz

    Publiczne Gimnazjum nr 2
    w Siemiatyczach

     

     

    Od października 1999 roku, pod kierownictwem koleżanki polonistki mgr Katarzyny Kasperuk, redagowane i wydawane było uczniowskie pisemko "KOMA 3". Zespół redakcyjny rekrutował się głównie z uczniów klas ósmych. Na łamach pisemka pojawiały się informacje o wydarzeniach z życia szkoły, debiuty literackie uczniów, konkursy i sporo dobrej rozrywki. Redakcja gazety otrzymała pokój wyposażony w komputer, co pozwoliło na systematyczną pracę.

    15 października 1999 roku zostało powołane Koło Patrona, którego opiekunką na ten rok szkolny została pani mgr Helena Zięba. Koło przyjęło działalność wychowawczą związaną z osobą Patrona.

     

     

     

     

    W dniu 25 marca 2000 roku w Ełku odbyły się zawody sportowe Szkół im. Jana Pawła II. Naszą szkołę reprezentowało 12 uczniów. Zajęli oni II miejsce, zdobyli puchar i przeszli do ogólnopolskiego finału. W finale, który odbył się w Łomży w dniach 19 – 20 maja 2000 roku, na Ogólnopolskim Turnieju Sprawnościowym Rodziny Szkół im. Jana Pawła II nasi reprezentanci uzyskali ósmą lokatę.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    W kolejną rocznicę nadania imienia szkole - 13 maja 2000 roku - szkoła przybrała odświętny wygląd. Na korytarzach zawieszono prace uczniów: gazetki i plakaty ukazujące wizytę Jana Pawła II na podlaskiej ziemi w poprzednim roku oraz inne Jego pielgrzymki.

    Wszystkich obecnych na uroczystej akademii serdecznie powitał dyrektor szkoły mgr Alfred Bajena oraz przeczytał życzenia, jakie przyszły do szkoły z Watykanu. W części artystycznej wystąpił chór szkolny, recytowano wiersze i zaprezentowano tańce uczniów z „Kółka Tanecznego" oraz gościnnie zaproszonego „Małego Podlasia". Uroczystym akcentem było wręczenie przez pana dyrektora szkoły, listów gratulacyjnych i nagród uczestnikom konkursów przedmiotowych z etapu rejonowego i wojewódzkiego.

    Na zakończenie uroczystości uczniowie, rodzice i goście mogli zwiedzić wystawę filatelistyczną Papież na znaczkach całego świata" Adolfa Dyrdy z Oleszyc k. Przemyśla, który ze swoją wystawą był już w bardzo wielu szkołach noszących imię Jana Pawła II.

    Październik 2000 roku minął w naszej szkole w niezwykle uroczystej atmosferze, a to z okazji 22 Rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II. Na holu głównym przygotowano wystawę poświęconą papieżowi. Ściany udekorowano plakatami, na których dzieci z kalsy IV - VI umieściły swoje krótkie wypowiedzi, rozwijając zdania typu: „Kocham Jana Pawła II, bo...", „Chciałbym powiedzieć patronowi, że...", „Szanuję Papieża, ponieważ...".

     

     

    Natomiast w listopadzie tego roku członkowie Koła Patrona przygotowali Wieczornicę poświęconą Patronowi. Odbyła się ona w bibliotece szkolnej, gdzie urządzono kącik poświęcony papieżowi. Uczestnicy spotkania, zaproszeni goście, wspominali radosne chwile i refleksje związane z bezpośrednim spotkaniem z Ojcem Świętym. Śpiewano piosenki, recytowano wiersze. W tym spotkaniu uczestniczyły także dzieci z Dziadkowic ze szkoły imienia Jana Pawła II.

     

     

     

     

     

     

     

     

    W dniach 4 – 6 kwietnia 2001 roku nasza szkoła przeżywała swoje wielkopostne rekolekcje. Ćwiczeniom duchowym przewodniczyli Franciszkanie: o. Kazimierz Wasilewski z Niepokalanowa i brat zakonny Michał Kossi Maria Egach pochodzący z Togo w Zachodniej Afryce. Rekolekcje wzbogacił występ zespołu wokalno - tanecznego „PROMYCZKI", który działa od 1991 roku przy Bazylice Kolegialnej w Nowym Sączu, pod kierownictwem ks. Andrzeja Mulka. Nasi goście zaprezentowali program pt. „Dzieci w hołdzie Ojcu Świętemu", jak również nauczyli nas wielu nowych, pełnych radości piosenek religijnych.

     

    Uczniowie naszej szkoły brali udział w półfinałach I Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II, który odbył się 25 kwietnia 2001 roku w Łomży. Naszą szkołę reprezentowały: Monika Dzienis z klasy V f i Justyna Kruszewska z klasy II c.

    Tego co w was się zaczęło,

    czy potraficie nie popsuć,

    czy będziecie zawsze oddzielać

    dobro i zło?"

    „Dzieci" K. Wojtyła

    To przesłanie towarzyszyło wszystkim uczestnikom konkursu.

     

     

     

     

    14 maja 2001 roku nastąpiło w naszej szkole otwarcie Izby Patrona. W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Siemiatyczach, księża parafii katolickiej i prawosławnej, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Po oficjalnej uroczystości wystąpił chór szkolny i zespoły taneczne.

     

     

           

            Jesienią 2001 roku uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w I Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Bp. Jan Chrapek – główny organizator spotkania. Po mszy św. nasi uczniowie modlili się przed Obrazem Jasnogórskim oraz wykonali hymn szkoły „Janie Pawle...”. Ważnym punktem uroczystości było spotkanie uczestników z Ks. Bp. Janem Chrapkiem, który wspomniał lata posługi pasterskiej w Drohiczynie - naszym mieście diecezjalnym.

     

     

     

     

    Uchwałą Nr XXXIV/202/02 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 12 czerwca 2002 roku połączono od 1 września 2002 roku Szkołę Podstawową nr 3 w Siemiatyczach z Gimnazjum nr 2 w Siemiatyczach tworząc w ten sposób Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nadając mu imię Jana Pawła II, w skład którego wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. Dnia 22 października odbyła się uroczysta akademia poświęcona 24 rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II. Podczas uroczystości został przekazany sztandar ufundowany przez proboszcza tutejszej parafii p.w. św. Andrzeja Boboli - księdza Jana Koca. W uroczystości udział wzięli uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście - księża obu parafii: katolickiej i prawosławnej oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

    Informacje zebrała: Ewa Gajewicz

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych