• Dyrektor szkoły

    Joanna Gołubkiewicz

     

    Wicedyrektor szkoły

    Barbara Kłopotowska

    Izabela Kochańska

     

    Religia katolicka

    S. Benigna (Agnieszka Kadłubowska)

    Barbara Oleksiuk

    Agnieszka Olendzka

    Mariusz Szymanik

     

    Religia prawosławna

    Maria Demczuk

    ks. Andrzej Stremkowski

     

    Edukacja wczesnoszkolna

    Barbara Dziedzia

    Edyta Dziołak

    Teresa Jurczuk

    Elżbieta Kasperuk

    Iwona Łojko - Łukianiuk

    Katarzyna Nayda

    Ewa Olszewska

    Iwona Stefaniuk

    Irena Jackiewicz - Wróblewska

     

    Język polski

    Katarzyna Kasperuk

    Barbara Kłopotowska

    Elżbieta Koc

    Elżbieta Leoniuk

     

    Język angielski

    Katarzyna Iwaniuk

    Jolanta Szczurowska

    Dorota Szeweluk

     

    Język niemiecki

    Dorota Falkiewicz

    Irena Jackiewicz - Wróblewska

     

    Matematyka

    Małgorzata Beata Herman

    Wojciech Kwiatkowski

    Joanna Trocewicz

     

    Fizyka

    Izabela Teresa Kochańska

    Małgorzata Kościaniuk

    Danuta Borkowska - Siwiak

     

    Historia

    Anna Gregorczuk

    Elżbieta Karpiuk

     

    Chemia

    Mirosława Siuda

     

    Biologia, przyroda

    Anna Bajena

    Halina Lubowicka

    Mirosława Siuda

     

    Geografia

    Ewa Maria Konstanciuk

     

    Wiedza o społeczeństwie

    Anna Gregorczuk

     

    Edukacja dla bezpieczeństwa

    Norbert Marks

     

    Plastyka

    Czesława Daniel

     

      Muzyka

    Lechosław Ryszczuk

     

    Wychowanie fizyczne

    Mirosław Kobus

    Norbert Marks

    Dariusz Milewski

    Robert Moczulski

    Jerzy Roszczenko

    Iwona Stefaniuk

     

    Informatyka

    Ewa Gajewicz

    Teresa Jurczuk

    Ewa Konstanciuk

    Wojciech Kwiatkowski

    Iwona Łojko - Łukianiuk

     

    Technika

    Norbert Marks

     

    Wychowanie do życia w rodzinie

    Anna Bajena

    Halina Lubowicka

     

    Świetlica

    Maria Demczuk

    Barbara Dziedzia

    Edyta Dziołak

    Grażyna Jaszczuk

    Teresa Jurczuk

    Elżbieta Karpiuk

    Elżbieta Kasperuk

    Magda Kochańska

    Iwona Łojko-Łukianiuk

    Ewa Moga

    Katarzyna Nayda

    Barbara Oleksiuk

    Piotr Oleksiuk

    Ewa Olszewska

    Agnieszka Olendzka

    Lechosław Ryszczuk

    Mirosława Siuda

    Iwona Stefaniuk

    Krystyna Tokarska

    Joanna Trocewicz

     

    Pedagog szkolny

    Elżbieta Siniakowicz

     

    Pedagog specjalny

    Emilia Matysiak

     

    Psycholog

    Magdalena Fronc

     

    Logopeda

    Marlena Skrocka-Koc

     

    Nauczyciel wspierający proces kształcenia

    Patrycja Aleksiejuk

    Anna Bajena

    Dorota Falkiewicz

    Anna Gregorczuk

    Magda Kochańska

    Halina Lubowicka

    Ewa Moga

    Piotr Oleksiuk

    Elżbieta Siniakowicz

    Marlena Skrocka-Koc

    Elżbieta Sywno

     

    Biblioteka

    Ewa Gajewicz

    Barbara Oleksiuk

    Elżbieta Szymala

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • sp3@siemiatycze.eu
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4
 • Galeria zdjęć

   brak danych