Nawigacja

Dziennik elektroniczny

 

RODO

Inspektor ochrony danych osobowych:

kontakt e-mail: inspektor@cbi24.pl
Adres:
ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Klauzula_informacyjna_dla_uczniow_i__rodzicow.pdf

obiekt_monitorowany.pdf

Złota myśl Jana Pawła II:

Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i z modlitwą na ustach. (...) Zachowujcie jak skarb największy to, co było źródłem duchowej siły naszych ojców.

Jan Paweł II (Gliwice, 15 czerwca 1999)

Piątek 05.06.2020

Piątek 05.06.2020
liczba odwiedzin: 2443375

Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2013!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

 

W ramach akcji przekazania 1% podatku dochodowego prowadzonej przez Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" nasza szkoła otrzymała 2358,70 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu multimedialnego do pracowni edukacji wczesnoszkolnej.

Wiosna, wiosna...

 • Procedury obowiązujące w naszej bibliotece na czas trwania pandemii COVID-19:

  Procedury_obowiazujace_w_bibliotece_szkolnej.pdf

 • Biblioteka szkolna informuje, że ze względu na obecne długotrwałe procedury przyjmowania książek, podręczników i materiałów bibliotecznych uczniowie mogą już od 3 czerwca (w godzinach pracy szkoły) zwracać przeczytane i omówione lektury oraz inne pozycje z literatury pięknej. Książki należy zapakować w reklamówkę, do środka włożyć kartkę z danymi: imię, nazwisko ucznia, klasa, spis zwracanych książek, data zwrotu. Książki przynoszone są przez rodzica lub ucznia i zostawiane w wystawionych pudełkach, w przedsionku szkoły od ulicy Kościelnej. O terminie i szczegółach zwrotu podręczników poinformujemy Państwa w następnym komunikacie.

 • Mamy dla Państwa dobre wiadomości😀

  W ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" moduł 3, w roku 2020 do objęcia wsparciem finansowym zakwalifikowana została Szkoła Podstawowa Nr 3 w Siemiatyczach. Trzeci moduł pt. "Organizacja stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach" zakłada doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki, a Szkoła Podstawowa Nr 3 otrzymała maksymalną kwotę wsparcia finansowego (80 tys. zł) przewidzianą w ramach tego działania. Program „Posiłek w szkole i w domu” zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy Miasta Siemiatycze w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania.W ramach programu na szkolne stołówki i jadalnie zostanie przeznaczone w sumie 200 mln zł (po 40 mln zł rocznie), a ogólna kwota środków w całym okresie realizacji rządowego Programu wyniesie 2,75 mld zł. Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” docelowo zastąpi dotychczas realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 • Minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował, iż do 26 czerwca będzie realizowane kształcenie na odległość. Przed wakacjami uczniowie nie powrócą już do tradycyjnych zajęć stacjonarnych.

 • Konkurs:

  "Poznaj nauczyciela swego po zdjęciu z dzieciństwa jego"

  Nagrody otrzymają - 3 osoby, które w komentarzu na Facebooku szkolnym rozpoznają największą ilość osób.

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć