• Wirtualne wędrówki z Laboratorium Przyszłości

     • Podróże kształcą, więc warto podróżować choćby wirtualnie. Podczas zajęć "Laboratorium Przyszłości" uczniowie piątej klasy przy pomocy okularów VR przenoszą się do niezwykłych miejsc na Ziemi.
      Spacer po Wielkim Murze Chińskim? Dlaczego nie!

     • Dziecięcy telefon zaufania

     •  

      Dziecięcy telefon zaufania 800 12 12 12

      Czat internetowy - czat.brpd.gov.pl

      Dziecięcy Telefon  zaufania jest miejscem dla wszystkich młodych ludzi borykających się z problemami, w którym mogą oni zostać wysłuchani i otrzymać pełne wsparcie oferowane przez specjalistów. Z ww. numeru interwencyjnego mogą korzystać także osoby dorosłe, które chcą zgłosić zaobserwowane problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.

      Z Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również korzystać również uchodźcy i cudzoziemcy. Przy telefonie i czacie dyżurują specjaliści posługujący się językiem ukraińskim i rosyjskim. Prawnik specjalizujący się w prawach uchodźców i cudzoziemców dyżuruje w poniedziałki w godzinach od 18:00 do 20:00.

      Pismo_Rzecznika_Praw_Dziecka_w_sprawie_Dzieciecego_Telefonu_Zaufania.pdf

      PlakatP.pdf

      PlakatUK.pdf

     • „Czytanie ma głos!”

     • Wspólnie z organizatorem akcji - Biblioteką Pedagogiczną CEN w Białymstoku zapraszamy całą społeczność szkolną do wzięcia udziału w kolejnej II edycji akcji czytelniczej „Czytanie ma głos!”.
      Organizatorzy przygotowali film z nagraniem utworów czytanych przez gości specjalnych   inaugurujący akcję: https://www.youtube.com/watch?v=RpQuq9iuZqs

      Zachęcamy do obejrzenia filmu wspólnie w klasach lub indywidualnie.

      Akcję rozpoczynamy 29.09.2022 r. (czwartek) w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania i kontynuujemy przez cały październik.

      Nauczyciele bibliotekarze

     • Projekt „Każdy inny - wszyscy równi”

     • Z ogromną przyjemnością informujemy, iż nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjno-Społecznym „Każdy inny - wszyscy równi”.
      Projekt ma na celu uwrażliwienie na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii, kształtowanie tolerancji oraz likwidowanie uprzedzeń na temat osób z niepełnosprawnościami.
      Realizacja zadań projektowych zaplanowana jest w terminie od 15.09.2022 do 15.05.2023.

      Zapraszamy do aktywnego udziału!

      Koordynatorzy projektu
      Marlena Skrocka-Koc, Emilia Matysiak

     • Projekt „IT for SHE”

     • Zapraszamy uczniów w wieku 11 – 15 lat do uczestnictwa w projekcie „IT for SHE” realizowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy we współpracy z Programem PROJEKTOR - wolontariat studencki. Wolontariat ten polega na prowadzeniu przez studentki kierunków technicznych zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu nowych technologii. Zazwyczaj wolontariuszki w miesiącach lipiec - wrzesień wyjeżdżały do szkół prowadzić takie zajęcia. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną w kraju zajęcia będą odbywały się online. 

       Projekt jest darmowy!

      Założenia projektu:

      • studentki kierunków informatycznych będą spotykać się z uczniami online w wybranym tygodniu (mogą być to także weekendy) od około 20 lipca do końca października (jedna grupa decyduje się na jeden termin zajęć);
      • pojedyncze spotkania ze studentkami będą trwały 1.5 h;
      • ilość spotkań: minimum 3 do maksymalnie 5 spotkań;
      • grupa może liczyć maksymalnie 20 osób;
      • w zajęciach mogą wziąć udział uczniowie w wieku 11-15 lat;
      • minimalne wymagania sprzętowe to: laptop lub komputer stacjonarny z dostępem do Internetu, kamera i słuchawki z mikrofonem (uczniowie biorą udział w zajęciach ze swoich domów);
      • Przykładowe tematy, które będą poruszane to: Bezpieczeństwo w sieci, filtrowanie informacji i fake newsy, programowanie, prezentacja robotów i ich działania, platformy do samodzielnej nauki programowania (temat wybierają i opracowują studentki).

      Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony: http://www.itforshe.pl/pl/#wolontariat

      Chętnych bardzo prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem e-dziennika do p. Ewy Gajewicz.

      ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!

     • Konkursy SKO

     • Zapraszamy wszystkie chętne dzieci z klas I – VI do uczestnictwa w konkursach SKO z nagrodami! SKO - Szkolne Kasy Oszczędności to najstarszy i największy w Polsce program edukacji finansowej dedykowany uczniom od 6 do 13 roku życia.

      Aby wziąć udział w konkursie nie trzeba być członkiem tego programu – wystarczą chęci. Proponujemy udział w jednej z proponowanych form:

      1. Konkurs plastyczny: „Wakacje z SKO” (wykonanie pracy kredkami, farbami czy innymi – wybranymi narzędziami lub wykonanie pracy graficznej w programie graficznym np. Paint na komputerze).
      2. Ułożenie wiersza – rymowanki zachęcającej do oszczędzania.
      3. Utworzenie gry w programie Scratch z elementami finansowymi.

      Uprzejmie prosimy o nadsyłanie prac na adres: iwamir7@gmail.com do 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek).

      Pytania prosimy kierować do p. I. Stefaniuk oraz p. E. Gajewicz za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na szkolnej stronie internetowej. Nagrody będą wręczane w szkole, indywidualnie po wcześniejszym umówieniu.

     • Szkoła Podstawowa nr 3 ze wsparciem finansowym na stołówkę

     • Mamy dla Państwa dobre wiadomości😀

           W ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" moduł 3, w roku 2020 do objęcia wsparciem finansowym zakwalifikowana została Szkoła Podstawowa Nr 3 w Siemiatyczach. Trzeci moduł pt. "Organizacja stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach" zakłada doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki, a Szkoła Podstawowa Nr 3 otrzymała maksymalną kwotę wsparcia finansowego (80 tys. zł) przewidzianą w ramach tego działania. Program „Posiłek w szkole i w domu” zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy Miasta Siemiatycze w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania.W ramach programu na szkolne stołówki i jadalnie zostanie przeznaczone w sumie 200 mln zł (po 40 mln zł rocznie), a ogólna kwota środków w całym okresie realizacji rządowego Programu wyniesie 2,75 mld zł. Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” docelowo zastąpi dotychczas realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

     • Międzynarodowa wymiana uczniów

     • Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 198 044,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego do projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów". W listopadzie 2020 r. 2 grupy po 20 uczniów każda (uczniowie z kl. VI i VII) wraz z dwoma opiekunami udadzą się bezpłatnie, w ramach międzynarodowej wymiany na 10 dni do miejscowości Niemenczyn na Litwie, położonej w pobliżu Wilna. W programie przewidziano: gry symulacyjne, warsztaty artystyczne, prezentacje multimedialne, praca w grupach, gry terenowe, dyskusje z moderatorem, debaty oksfordzkie, spotkania z lokalna społecznością, zabawy integracyjne, energizery, zwiedzanie, komunikację w języku angielskim. 

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych