• „Umiem pływać”

     • Nasza szkoła uczestniczy w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. W tym roku szkolnym bierze w nim 30 uczniów z klas pierwszych (15 chłopców i 15 dziewczynek). Zajęcia odbywają się w soboty na pływalni Wodne Tarasy w Siemiatyczach. 

      Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego.

      Główne cele programu:

      • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
      • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
      • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
      • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
      • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
      • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
      • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.
     • Nauka przez nowe doświadczenia

     • Jak wygląda przestrzenne wyobrażenie powieściowego świata fantasy? A popiersie Nefertiti udostępniane w Neues Museum w Berlinie? Te i wiele innych atrakcji do obejrzenia w wirtualnym świecie. 

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
    • (85) 655 67 71
    • ul. Gen. Wł. Andersa 4
     17-300 Siemiatycze
     Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych