• Realizowane projekty

  •  

    

   Projekt
    „Nauka pozaformalna - szansa na lepsza ̨edukację”
   Ponadnarodowa mobilność uczniów

   Regulamin_Rekrutacji(1).pdf

   Przyznana kwota dofinansowania 198 044,00 zł. W związku z pandemią realizacja projektu została przełożona na luty 2021 r.

   Najważniejsze informacje o projekcie:

   • Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
   • Udział w projekcie jest całkowicie darmowy a wszelkie świadczenia są finansowane ze środków projektu.
   • W projekcie uczestniczyć może 40 uczniów – 20 uczniów (10 dziewcząt i 10 chłopaków) z klas 6 i 20 uczniów (10 dziewcząt i 10 chłopaków) z klas 7.

   W ramach projektu uczestniczący uczniowie będą mieli:

   • 8 tygodni zajęć przygotowawczych z języka angielskiego w wymiarze trzech godzin lekcyjnych tygodniowo. Zajęcia te odbywać się będą po lekcjach, nie będą kolidować z normalnymi lekcjami.
   • Spotkania przygotowawcze w ramach których odbędzie się: − 15 godzin przygotowania pedagogicznego i z zakresu umiejętności miękkich. − 5 godzin zajęć przygotowania kulturowego. − 5 godzin zajęć przygotowania z zakresu bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka. Terminy Spotkań Przygotowawczych zostaną ustalone po zakończeniu procesu rekrutacji. Mogą obejmować też spotkania w weekendy.
   • Wyjazd na wymianę zagraniczną do Niemenczyna pod Wilnem (Litwa). Osobno odbędzie się wyjazd dla uczestników z klas 6 i 7. Każdy wyjazd potrwa 10 dni (9 noclegów). Transport, zakwaterowanie, wyżywienie, atrakcje i materiały zostaną zapewnione i sfinansowane ze środków projektowych.
   • W ramach wyjazdów uczestnicy prowadzić będą działania projektowe z rówieśnikami z zagranicy. Skupione będą one wokół tematu edukacji pozaformalnej.

   Uczestnicy będą mieli okazję do:

   • Rozwijania swoich pasji i zainteresowań. W ramach działań posługiwać będą się fotografią i filmem (tworzenie kampanii promocyjnych, plakatów, spotów reklamowych i eventów), prowadzić warsztaty kulturowe i działania badawcze.
   • Rozwijania tak zwanych umiejętności miękkich poprzez współpracę w międzynarodowej grupie rówieśniczej – praca w grupach, asertywność, zbieranie, analiza i prezentacja danych, budowanie świadomości samorozwoju.
   • Ćwiczenia umiejętności z zakresu języka angielskiego. Całość działań na wymianach będzie odbywać się w miarę możliwości w języku angielskim. Uczestnicy ze szkoły partnerskiej na Litwie w dużej mierze stanowią Polonię litewską a zatem posługują się również językiem polskim – zapewnia to więc możliwość skorzystania z języka polskiego tam gdzie zawiedzie angielski.
   • Zdobycia cennych doświadczeń i umiejętności, które zostaną potwierdzone certyfikatem na koniec projektu. Certyfikat ten jest dokumentem uznawanym w całej Unii Europejskiej i stanowi cenny argument w procesie rekrutacji do liceum.

   Po powrocie z wymiany odbędzie się szereg działań promocyjnych i upowszechniających podczas których uczestnicy będą mieli okazję do dzielenia się swoimi doświadczeniami oraz rezultatami jakie wypracują.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych