Nawigacja

 • Zwroty podręczników szkolnych

  Biblioteka szkolna informuje, że od 16.06 przyjmuje zwroty podręczników szkolnych. Zwracane lektury i podręczniki zostawiamy w przedsionku szkoły od strony stołówki.
  Przypominamy, że uczeń zwraca tylko podręczniki, ćwiczenia są własnością ucznia. Jeżeli do jakiegoś podręcznika dołączona jest płytka – należy zwrócić komplet.
  Pamiętajmy o tym, by wypożyczone podręczniki zwrócić w jak najlepszym stanie. Dlatego też prosimy, by przed  oddaniem do biblioteki dokonać samodzielnie ich oceny - usunąć foliowe okładki, pościerać pisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki - wyprostować ewentualne zgniecenia, skleić drobne rozdarcia, itp.

  Wszystkie podręczniki powinny być podpisane: imię, nazwisko ucznia, klasa.

  Książki przynoszone są przez rodzica lub ucznia wg ustalonego dla poszczególnych klas harmonogramu i zostawiane w wystawionych pudełkach.

  Rodzic/uczeń dokonujący zwrotu książek powinien być w maseczce i rękawiczkach.

  Książki (komplet)  należy zapakować w reklamówkę, do środka włożyć kartkę z danymi: imię, nazwisko ucznia, klasa.

  Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub braku książki rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą dziennika elektronicznego.

  Lektury i inne nie zwrócone książki należy tak jak dotychczas zapakować w oddzielną reklamówkę, do środka włożyć kartkę z danymi: imię, nazwisko ucznia, klasa i włożyć do oddzielnych wystawionych pudeł.

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących wypożyczonych książek proszę kontaktować się z nauczycielem bibliotekarzem poprzez dziennik elektroniczny.

  Poszczególne klasy zwracają podręczniki w następującym porządku: Zwroty.pdf

  Zasady wypożyczania i użytkowania bezpłatnych podręczników (materiałów edukacyjnych) znajdują się w Regulaminie Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II W Siemiatyczach, dostępnego na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Dokumenty (rozdział V pkt. III).

 • Wyniki konkursu

  Wyniki wiosennej edycji 2020
  w formie ONLINE

  Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego ‘FORGET ME NOT’

  Wyniki_konkursu_Siemiatycze.pdf

 • Egzamin ósmoklasisty

  Terminy egzaminów ósmoklasisty:

  • język polski -  16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 900 (120 minut);
  • matematyka - 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 900 (100 minut);
  • język obcy nowożytny - 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 900 (90 minut).

   

  W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

  • do 180 minut – w przypadku języka polskiego;
  • do 150 minut – w przypadku matematyki;
  • do 135 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

  Termin ogłaszania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wyników egzaminu ósmoklasisty nastąpi 31 lipca 2020 r. 

  Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 31 lipca 2020 r.

 • Wiosenna łąka kl. III b

 • UWAGA!

   

  Procedury obowiązujące w naszej bibliotece na czas trwania pandemii COVID-19:

  Procedury_obowiazujace_w_bibliotece_szkolnej.pdf

 • Informacja dla klas VIII

 • Biblioteka informuje

  Biblioteka szkolna informuje, że ze względu na obecne długotrwałe procedury przyjmowania książek, podręczników i materiałów bibliotecznych uczniowie mogą już od 3 czerwca (w godzinach pracy szkoły) zwracać przeczytane i omówione lektury oraz inne pozycje z literatury pięknej. Książki należy zapakować w reklamówkę, do środka włożyć kartkę z danymi: imię, nazwisko ucznia, klasa, spis zwracanych książek, data zwrotu. Książki przynoszone są przez rodzica lub ucznia i zostawiane w wystawionych pudełkach, w przedsionku szkoły od ulicy Kościelnej. O terminie i szczegółach zwrotu podręczników poinformujemy Państwa w następnym komunikacie.

  Nauczyciele bibliotekarze

 • Szkoła Podstawowa nr 3 ze wsparciem finansowym na stołówkę

  Mamy dla Państwa dobre wiadomości😀

       W ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" moduł 3, w roku 2020 do objęcia wsparciem finansowym zakwalifikowana została Szkoła Podstawowa Nr 3 w Siemiatyczach. Trzeci moduł pt. "Organizacja stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach" zakłada doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki, a Szkoła Podstawowa Nr 3 otrzymała maksymalną kwotę wsparcia finansowego (80 tys. zł) przewidzianą w ramach tego działania. Program „Posiłek w szkole i w domu” zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy Miasta Siemiatycze w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania.W ramach programu na szkolne stołówki i jadalnie zostanie przeznaczone w sumie 200 mln zł (po 40 mln zł rocznie), a ogólna kwota środków w całym okresie realizacji rządowego Programu wyniesie 2,75 mld zł. Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” docelowo zastąpi dotychczas realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 • UWAGA!

  Minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował, iż do 26 czerwca będzie realizowane kształcenie na odległość. Przed wakacjami uczniowie nie powrócą już do tradycyjnych zajęć stacjonarnych.

 • Wszystkim dzieciom od SU :-)

 • Konkurs: Poznaj nauczyciela swego po zdjęciu z dzieciństwa jego

  Konkurs:

  "Poznaj nauczyciela swego po zdjęciu z dzieciństwa jego"

  Nagrody otrzymają - 3 osoby, które w komentarzu na Facebooku szkolnym rozpoznają największą ilość osób.

 • Dzień Dziecka

 • Dzień Dziecka

 • Jak spędzić Dzień Dziecka?

  W tym roku z okazji Dnia Dziecka nie odbędą się festyny, zabawy prowadzone przez animatorów. Oto propozycje uczniów klasy dyżurującej na spędzenie tego wyjątkowego dnia w ciekawy sposób.

 • UWAGA!

  Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!

  Harmonogram konsultacji organizowanych na terenie szkoły od 1 czerwca 2020 r. zostanie zamieszczony 30.05.2020 r. na stronie głównej dziennika elektronicznego, w panelu "Infromacje" (zielony kafelek).

 • Podsumowanie Diecezjalnego Konkursu religijnego „Pan Jezus ustanawia sakrament Eucharystii”

    Z radością informujemy, że nasi uczniowie zdobyli czołowe miejsca w konkursie diecezjalnym.W konkursie prace nadesłano z 28 szkół. Łącznie 118 prac.

  W klasach I – III w kategorii praca plastyczna:
  1. Julia Olendzka III c
  2. Łucja Krukowska II a

  W kategorii klas IV – VI wiersz:
  Wyróżnienie Adrian Tchórznicki V a

  W kategorii klas VII – VIII komiks:
  2.Anna Tarasiuk VIII b
  3.Angelika Szybańska VIII b

  Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia galerii prac.

 • W krainie strachów na wróble

  Prace plastyczne uczniów kl. III b

 • Kochanym Mamom

  Wiersze i piosenki w wykonaniu uczniów kl. V c

  Zuzia: wiersz

  Paweł: życzenia

  Oliwier: wiersz

  Michał, Kinga, Zuzia, Weronika, Nikola, Patrycja, Julia:

 • Dla Mam od kl. III a

  Bardzo kochamy nasze Mamy i życzenia im składamy! 

  życzenia 

  prezentacja

  piosenka

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć