• W trosce o umocnienie wiary u dzieci i młodzieży

     • Każdy chrześcijanin winien karmić swoją wiarę Słowem Bożym i zgłębiać je z miłością, otwierając się wspaniałomyślnie na nieustanne działanie Ducha Świętego. Poprzez lekturę Pisma świętego, które jest księgą życia i spełnionych powołań, umacniana jest obecność Chrystusa w sercu człowieka.”

      Jan Paweł II

      W myśl nauczania Patrona w naszej szkole po raz kolejny zostały zorganizowane „Dni głośnego czytania Pisma świętego” Wiara rodzi się ze słuchania.(Rz 10,17). Głośna lektura Pisma św. to cudowna pomoc w umacnianiu naszej wiary, ponieważ to co słyszymy na głos łatwiej trafia do serca i przez ucho do umysłu.
      W okresie od 20 do 24 marca 2023r. uczniowie wyznania katolickiego i prawosławnego na lekcjach religii gromadzili się w czytelni biblioteki szkolnej, aby w modlitewnej atmosferze wsłuchiwać się w czytane na głos fragmenty Ewangelii wg św. Marka. Po wspólnej modlitwie do Ducha Świętego i krótkim wstępie na temat: jakie znaczenie dla każdego człowieka ma systematyczne czytanie lub słuchanie Słowa Bożego, uczniowie przez 15 min. słuchali słów Ewangelii. Dla ułatwienia zapamiętania wydarzeń biblijnych, wyświetlane były slajdy obrazujące poszczególne wydarzenia. Do głośnego czytania Pisma świętego byli zaproszeni księża i chętni nauczyciele. Lektorzy nie tylko czytali, ale także dzielili się świadectwem o swoich doświadczeniach spotkania z Bogiem podczas lektury Słowa Bożego.
      W celu pogłębienia refleksji uczniowie wysłuchali pieśni pt. „Dotknij Panie moich oczu, abym przejrzał”, a następnie obejrzeli slajdy ukazujące różne wypowiedzi na temat wartości Pisma świętego. Na koniec spotkania każdy uczestnik mógł obejrzeć wystawę różnych egzemplarzy Biblii oraz zabrać ze sobą karteczkę z cytatem biblijnym do rozważenia w domu, co przez te konkretne słowa chce do nas powiedzieć Bóg.
      Niektórzy uczniowie zostali zaproszeni do udzielenia wywiadu do katolickiego Radia Podlasie na temat odbytego spotkania ze Słowem Bożym.

       Barbara Oleksiuk

     • PUD 25.03.2023

     • Uczniowie klas 4-6 wzięli udział w kolejnych zajęciach w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecego. Tym razem w murach Politechniki Białostockiej uczniowie poznawali różne rodzaje skał i minerałów oraz przeprowadzali porywające eksperymenty chemiczne. 

     • Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa - w świetlicy

     •      Dziś oprócz świętowania Pierwszego Dnia Wiosny pierwsza grupa świetlicowa obchodziła Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa.Dzieci obejrzały krótki film edukacyjny; następnie zabrały się do wykonania pary różnych skarpetek.
      Powyższa akcja ma na celu solidaryzowanie się z Osobami z Zespołem Downa oraz z ich rodzinami "Pamiętajmy, że przyjaciele nie liczą chromosomów, lecz ubierają kolorowe skarpetki"

     • Światowy Dzień Zespołu Downa w klasie 1 C

     •    Kolorowe skarpetki to symbol solidaryzowania się z chorymi na Zespół Downa. Dziś w pierwszy dzień wiosny obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Uczniowie klasy 1 C jako wyraz szacunku, tolerancji i zrozumienia oraz symbolicznego wparcia osób z Zespołem Downa założyli skarpetki nie do pary.

     • Dzień Kolorowej Skarpetki w kl. IV b

     • 21 marca nosimy kolorowe skarpetki na znak solidarności i zwrócenia szczególnej uwagi na osoby z dodatkowym chromosomem. Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Zespołu Downa.

     • „Nie pal przy mnie, proszę”

     • „Nie pal przy mnie, proszę” - Program o charakterze profilaktycznym ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
      Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy w tym programie. W tym roku szkolnym uczniowie klas II przystąpili do realizacji programu w miesiącu lutym. Przeprowadzono cykl zajęć warsztatowych, o tematyce: 

      • Co to jest zdrowie? 
      • Od czego zależy nasze zdrowie? 
      • Co i dlaczego szkodzi zdrowiu? 
      • Co robić, gdy moje zdrowie jest zagrożone? 
      • Nie pal przy mnie, proszę. 

      Uczniowie przystąpili do realizacji programu z dużym zaangażowaniem. Podczas zajęć zostały wykorzystane różne materiały promujące zdrowie. Na zakończenie programu dzieci pracowały w grupach nad projektem – Palenie szkodzi zdrowiu! W ten sposób powstały plakaty i rysunki o szkodliwości palenia tytoniu.

     • Najmłodsi uczniowie na podium

     • 17 marca 2023 r. w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje miejskie III WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ „PIKtoGRAmy” w kategorii Mistrzowie Recytacji. Naszą szkołę reprezentowali: Marcelina Dziewulska  kl. III b, Alicja Sycewicz kl. I c, Michał Słowikowski kl. I c. Jury postanowiło zakwalifikować do finału w Białymstoku Alicję Sycewicz. Michał oraz Marcelina otrzymali wyróżnienia w kategorii klas I - III. Gratulujemy!

     • Konkurs czytelniczy

     • 10 marca w naszej szkole odbył się szkolny konkurs czytelniczy „Mistrz Pięknego Czytania”. Uczestnikami byli uczniowie klas I-III. Ocenie podlegała płynność i bezbłędność, wyrazistość, dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom umiejętności czytania. Komisja nie miała łatwego zadania w podjęciu ostatecznej decyzji, gdyż poziom prezentacji był wyrównany i wysoki.

      Mistrzem Pięknego Czytania klas I została Wiktoria Wieniawska. 
      Wicemistrzami klas I zostały: Anastazja Siemieniuk oraz Klaudia Kamieńska.

      Mistrzem Pięknego Czytania klas II zostały: Maria Konstanciuk oraz Hana Radulska.
      Wicemistrzami klas II został:i Jakub Suszyński, Alan Kuliński, Artem Andrieiev, Karolina Świetlińska-Matwijw.

      Mistrzem Pięknego Czytania klas III została Zofia Koc.
      Wicemistrzami klas III zostali: Kacper Jakubiak oraz Kornelia Buchowiec.

      Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy czerpania wielu przyjemności z czytania książek.

     • „Umiem pływać”

     • Nasza szkoła uczestniczy w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. W tym roku szkolnym bierze w nim 30 uczniów z klas pierwszych (15 chłopców i 15 dziewczynek). Zajęcia odbywają się w soboty na pływalni Wodne Tarasy w Siemiatyczach. 

      Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego.

      Główne cele programu:

      • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
      • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
      • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
      • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
      • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
      • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
      • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • sp3@siemiatycze.eu
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych