• Klasa V a

     •    Uczniowie kl. V a wraz z rodzicami składają podziękowania całemu Gronu Pedagogicznemu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawla II za miniony rok szkolny. Za serce, uśmiech, dobre słowo,zachętę do pracy gdy nic się nie udawałoi pochwałę gdy wszystko szło dobrze. Za pomoc w odkrywaniu tego w czym jesteśmy najlepsi i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy. Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni. Za to, że w wielu sytuacjach mogliśmy zawsze na Was Nauczycieli liczyć. DZIĘKUJEMY

     • Akcja na rzecz Kubusia

     • Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach podjęli wyzwanie w akcji #Gaszyn Challenge na rzecz Kubusia chorego na SMA. Do podjęcia wyzwania nominuowali m. in. naszą szkołę. Zasady akcji są bardzo proste: osoby lub instytucje nominowane muszą wykonać 10 pompek lub 10 przysiadów. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto Kubusia. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby.

      Oto jak wykonaliśmy to wyzwanie:
     • Bezpieczne wakacje w domu

     • „Bezpieczne wakacje w domu” pod takim hasłem odbył się konkurs plastyczny przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach. Wyzwanie podjęli uczniowie klasy 1 c. Głównym celem konkursu było promowanie bezpiecznych zachowań w czasie zbliżających się wakacji. Oceniający prace byli pozytywnie zaskoczeni kreatywnością uczniów i estetyką wykonania prac. Wszystkie dzieci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Z powodu sytuacji epidemiologicznej wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz drobnych upominków dla wszystkich dzieci zostało przełożone na wrzesień.

     • Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 - odbiór świadectw

     • Organizacja odbioru świadectw szkolnych:

      26 czerwca 2020 r. (piątek) godzina 12.00 - zakończenie roku szkolnego klas VIII - plac apelowy.

      29 czerwca 2020 r. (poniedziałek):

      Godzina 8.00:

      • Klasa I a - odbiór świadectw odbywać się będzie w stołówce szkolnej, uczniowie wchodzą wejściem przy stołówce.
      • Klasa I b - odbiór świadectw odbywać się będzie w sali sportowej nr 28 na parterze szkoły, uczniowie wchodzą wejściem głównym od ulicy Kościelnej.
      • Klasa I c - odbiór świadectw odbywał się będzie na korytarzu na parterze, uczniowie wchodzą wejściem głównym od ulicy Kościelnej.

      Godzina 10.00:

      • Klasa II a - odbiór świadectw odbywać się będzie w stołówce szkolnej, uczniowie wchodzą wejściem przy stołówce.
      • Klasa II b - odbiór świadectw odbywał się będzie w sali sportowej nr 28 na parterze szkoły, uczniowie wchodzą wejściem głównym od ulicy Kościelnej.
      • Klasa II c - odbiór świadectw odbywać się będzie na korytarzu na parterze, uczniowie wchodzą wejściem głównym od ulicy Kościelnej.

      Godzina 14.00:

      • Klasa III a - odbiór świadectw odbywał się będzie w stołówce szkolnej, uczniowie wchodzą wejściem przy stołówce.
      • Klasa III b - odbiór świadectw odbywał się będzie w sali sportowej nr 28 na parterze szkoły, uczniowie wchodzą wejściem głównym od ulicy Kościelnej.
      • Klasa III c - odbiór świadectw odbywał się będzie na korytarzu na parterze, uczniowie wchodzą wejściem głównym od ulicy Kościelnej.

      30 czerwca 2020 r. (wtorek): 

      Godzina 8.00:

      Klasa IV a - odbiór świadectw odbywać się będzie w stołówce szkolnej, uczniowie wchodzą wejściem przy stołówce.

      Godzina 10.00

      • Klasa V a - odbiór świadectw odbywać się będzie na stołówce szkolnej, uczniowie wchodzą wejściem przy stołówce.
      • Klasa V c - odbiór świadectw odbywał się będzie na korytarzu na 2 piętrze, uczniowie wchodzą wejściem głównym od ulicy Kościelnej.
      • Klas V d - odbiór świadectw odbywał się będzie na korytarzu na 1 piętrze, uczniowie wchodzą wejściem głównym od ulicy Kościelnej.

      01 lipca 2020 r. (środa):

      Godzina 8.00:

      • Klasa VI b - odbiór świadectw odbywać się będzie w sali sportowej nr 28 na parterze szkoły, uczniowie wchodzą wejściem przy stołówce.
      • Klasa VI c - odbiór świadectw odbywać się będzie na korytarzu na parterze szkoły, uczniowie wchodzą wejściem głównym od ulicy Kościelnej.

      Godzina 10.00:

      • Klasa VII b - odbiór świadectw odbywać się będzie w sali sportowej nr 28 na parterze szkoły, uczniowie wchodzą wejściem przy stołówce.
      • Klasa VII c - odbiór świadectw odbywać się będzie na korytarzu na 1 piętrze, uczniowie wchodzą wejściem głównym od ulicy Kościelnej.

      Przypominamy o obowiązkowej dezynfekcji rąk po wejściu do budynku szkoły i maseczkach ochronnych.

     • Konkursy SKO

     • Zapraszamy wszystkie chętne dzieci z klas I – VI do uczestnictwa w konkursach SKO z nagrodami! SKO - Szkolne Kasy Oszczędności to najstarszy i największy w Polsce program edukacji finansowej dedykowany uczniom od 6 do 13 roku życia.

      Aby wziąć udział w konkursie nie trzeba być członkiem tego programu – wystarczą chęci. Proponujemy udział w jednej z proponowanych form:

      1. Konkurs plastyczny: „Wakacje z SKO” (wykonanie pracy kredkami, farbami czy innymi – wybranymi narzędziami lub wykonanie pracy graficznej w programie graficznym np. Paint na komputerze).
      2. Ułożenie wiersza – rymowanki zachęcającej do oszczędzania.
      3. Utworzenie gry w programie Scratch z elementami finansowymi.

      Uprzejmie prosimy o nadsyłanie prac na adres: iwamir7@gmail.com do 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek).

      Pytania prosimy kierować do p. I. Stefaniuk oraz p. E. Gajewicz za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na szkolnej stronie internetowej. Nagrody będą wręczane w szkole, indywidualnie po wcześniejszym umówieniu.

     • Program stypendialny KLASA Fundacji BNP Paribas

     • „Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.
      Od 2003 roku program pomógł blisko 770 absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów z 350 miejscowości na terenie całego kraju, inwestując w ich edukację 22 mln złotych. Absolwenci „Klasy” ze 100% skutecznością zdają matury i dostają się na uczelnie wyższe.
      Uczestnicy programu otrzymują pełne wsparcie finansowe w trakcie 4-letniej nauki w liceum (w tym pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych) oraz stypendium finansowe na I roku studiów. Ponadto Fundacja oferuje udział w integracyjnym obozie językowym (przed rozpoczęciem nauki w liceum) oraz letnim obozie stypendystów (już w trakcie trwania nauki). Uczestnicy znajdują się też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów.

      Program „Klasa” jest skierowany do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, którzy:

      • pochodzą z miejscowości i wsi do 100 000 mieszkańców,
      • znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (dochód nieprzekraczający 1 200 zł na osobę w rodzinie),
      • dobrze się uczą (średnia po I semestrze ósmej klasy podstawowej powyżej 4,5),
      • mają ponadprzeciętną motywację i lubią pomagać innym,
      • otrzymają rekomendację dyrektora szkoły lub wychowawcy.

      Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji: https://www.bnpparibas.pl/fundacja.

      W razie pytań zachęcamy kontaktu przez skrzynkę klasa@bnpparibas.pl. lub pod nr telefonu +48 22 56 21 902.

     • Czytelnictwo w kl. I c

     • Uczniowie klasy I c podjęli wyzwanie i wznosili swoje wieże czytelnicze. Krok po kroku, cegiełka po cegiełce pięły się do góry wieże z przeczytanych książek. Wymagało to dyscypliny i poczucia odpowiedzialności za swój wynik. Za zrealizowanie do końca Wieży dzieci otrzymają obiecane nagrody od wychowawczyni.

     • Egzamin ósmoklasisty

     • Terminy egzaminów ósmoklasisty:

      • język polski -  16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 900 (120 minut);
      • matematyka - 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 900 (100 minut);
      • język obcy nowożytny - 18 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 900 (90 minut).

       

      W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

      • do 180 minut – w przypadku języka polskiego;
      • do 150 minut – w przypadku matematyki;
      • do 135 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

      Termin ogłaszania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wyników egzaminu ósmoklasisty nastąpi 31 lipca 2020 r. 

      Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 31 lipca 2020 r.

     • Biblioteka informuje

     • Biblioteka szkolna informuje, że ze względu na obecne długotrwałe procedury przyjmowania książek, podręczników i materiałów bibliotecznych uczniowie mogą już od 3 czerwca (w godzinach pracy szkoły) zwracać przeczytane i omówione lektury oraz inne pozycje z literatury pięknej. Książki należy zapakować w reklamówkę, do środka włożyć kartkę z danymi: imię, nazwisko ucznia, klasa, spis zwracanych książek, data zwrotu. Książki przynoszone są przez rodzica lub ucznia i zostawiane w wystawionych pudełkach, w przedsionku szkoły od ulicy Kościelnej. O terminie i szczegółach zwrotu podręczników poinformujemy Państwa w następnym komunikacie.

      Nauczyciele bibliotekarze

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • sp3@siemiatycze.eu
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4
 • Galeria zdjęć

   brak danych