• #CodeWeek2019

     • Nasz szkoła włączyła się do siódmej edycji Europejskiego Tygodnia Kodowania, czyli #CodeWeek2019, który będzie świętowany od 5 do 20 października w całej Europie, w tym także w Polsce. Europejski Tydzień Kodowania to wydarzenie społeczne, w które angażują się wszystkie europejskie państwa i nie tylko! Jego misją jest poszerzanie i promowanie kompetencji z zakresu programowania i zachęcanie osób w każdym wieku (od przedszkolaka do seniora) do rozpoczęcia przygody z programowaniem. Więcej informacji na stronie www.koduj.gov.pl.

     • Termomodernizacja szkoły

     • 18 października br. zostały podpisane dwie umowy na realizację zadań inwestycyjnych, które w najbliższym czasie zostaną wykonane w Szkole Podstawowej Nr 3.

      Jedna z umów na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Siemiatyczach – termomodernizacja” została podpisana z firmą SATO Sp z o.o. Zakres umowy przewiduje docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej.

      Kolejna umowa dotyczący inwestycji pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Siemiatyczach – wymiana instalacji c.o., montaż wentylacji mechanicznej oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kWp.” Tą część zadania wykona firma Rzońca Sp z o.o., zakres prac obejmie: modernizację instalacji grzewczej, budowę instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz wykonanie instalacji elektrycznej: rozdzielnic, przeciwporażeniowej, oświetlenia zewnętrznego, fotowoltaicznej i odgromowej.

      Długo wyczekiwane inwestycje mają na celu poprawę efektywności energetycznej oraz warunków nauki i pracy w budynku. Dodatkowym atutem inwestycji będzie nowy wygląd placówki szkolnej, na który czekali zarówno uczniowie jak również rodzice i kadra szkoły. Dzięki planowanym pracom znacznie poprawi się także tzw. komfort cieplny użytkowników obiektu. W skrócie - będzie cieplej, ładniej i przyjemniej.

      Warto nadmienić, iż w budynku zastosowane zostaną rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii. Zgodnie z przyjętym planem działania na rzecz ochrony klimatu Siemiatycze promują w ten sposób OZE w budownictwie lokalnym.

      Całkowita wartość projektu - 4 911 704,99 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - 3 932 081,92 zł.

      Źródło:
      https://www.siemiatycze.eu/pl/aktualnosci/item/4755-umowy-na-termomodernizacje-szkoly-podstawowej-nr-3-podpisane.html

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
    • (85) 655 67 71
    • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych