• Pożegnanie wiosny

     • Klasa II d była z wizytą w grupie przedszkolnej 0, aby przedstawić wykonane przez siebie lapbooki o wiośnie. Uczniowie opowiadali, pokazywali i rozwiązywali zagadki oraz rebusy. Wszyscy byli bardzo zaangażowani, aby odkryć ciekawostki o zwierzętach i roślinach.

     • I a uczy się ratować

     • W ramach programu WOŚP "Ratujemy i Uczymy się Ratować" dzieci z kl. I a pod fachowym okiem ratownik Pani Mileny Kobus uczyły się udzielania pierwszej pomocy i zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
      Serdecznie dziękujemy Pani Milenie, która była dla nas nieocenioną skarbnicą wiedzy.

     • Zakończenie projektu

     • 15.05.2023 roku nasza szkoła zakończyła udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjno-Społecznym „Każdy inny - wszyscy równi”. Projekt miał na celu uwrażliwienie na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii, kształtowanie tolerancji oraz likwidowanie uprzedzeń na temat osób z niepełnosprawnościami.

      Wywiązaliśmy się takich zadań jak:

      1. Zorganizowanie „Dnia Kolorowej skarpetki” celem przybliżenia funkcjonowania osób z zespołem Downa.
      2. Logo niepełnosprawnych” – zaprojektowanie i stworzenie logo przedstawiającego integracje osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi.
      3. „Sławne osoby z niepełnosprawnościami” – przygotowanie prezentacji multimedialnej poświęconej sławnym osobom z niepełnosprawnościami
      4. Kącik książek „Bez barier” – zorganizowanie w placówce kącika książek poruszających tematykę osób z niepełnosprawnościami;
      5. Przygotowanie przez wolontariuszy zajęć dla grup integracyjnych, np. uczniowie klas starszych odwiedzają dzieci z pobliskiego przedszkola celem przeprowadzenia zajęć integrujących grupę;
      6. „Chodź poznaj mój świat” - wizyta w ośrodku zajmującym się opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Przygotowanie przedstawienia, czytanie książek, zorganizowanie warsztatów itp.
      7. Przeprowadzenie rady szkoleniowej dla nauczycieli dotyczącej funkcjonowania osób ze SPE (można wybrać jedną z trudności/niepełnosprawności);
      8. „Poranki ze zmysłami” – zorganizowanie tygodnia, w czasie którego codziennie uczniowie będą bawić się w zabawy charakterystyczne dla osób z niepełnosprawnością (np. rozpoznawanie jedzenia po smaku/zapachu, tworzenie memory dźwiękowego itp.)
      9. „Z niepełnosprawnym na co dzień – jak pomóc, a nie zaszkodzić?” – przygotowanie książki, broszurki z wskazówkami jak zachowywać się w stosunku do osób niepełnosprawnych, np. niewidomych nie łapać za łokieć samemu tylko najpierw zapytać o zgodę.
      10. Przygotowanie gazetek przybliżających funkcjonowanie osób ze SPE.
      11. Przeprowadzenie zajęć tematycznych z uczniami i/lub rodzicami przybliżających wybrany rodzaj niepełnosprawności (zachęcamy do zajęć praktycznych).

      Szkoła Podstawowa Nr 3 w Siemiatyczach im. Jana Pawła II dała znać społeczności, że rozumie, akceptuje i jednoczy się z osobami niepełnosprawnymi.

      Marlena Skrocka-Koc

     • Szkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II - wyniki

     • Dla uczczenia 25 rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II został zorganizowany Konkurs Wiedzy o Patronie, którego celem było pogłębienie wiadomości o życiu i działalności Jana Pawła II. Uczniowie klas III, IV i V na lekcjach wychowawczych zapoznali się informacjami na temat Patrona szkoły, a następnie napisali test sprawdzający zdobyte wiadomości.

      Do konkursu przystąpiło 12 osób z klas III i 37 osób z klas IV-V. Uczestnicy po przeczytaniu wyznaczonego materiału o Papieżu mieli za zadanie napisać test z zakresu opanowanych treści.

      Zwycięzcami konkursu zostali:

      Kl. III

      Renata Mioduszewska kl. III a - I miejsce
      Miłosz Wojtkowski kl. III b - I miejsce
      Zuzanna Walczak kl. III a - II miejsce
      Kornelia Buchowiec kl. III a - III miejsce
      Hanna Wieniawska kl. III b - wyróżnienie
      Zofia Koc kl. III b - wyróżnienie
      Adam Fabijański kl. III a - wyróżnienie

      Kl. IV – V

      Natalia Szawkało kl. IV a - I miejsce
      Łukasz Pogorzelski kl. IV b - II miejsce
      Mateusz Zgierun kl. V b - III miejsce
      Hanna Wieczorek kl. V c - wyróżnienie
      Michał Godun kl. V b - wyróżnienie
      Zuzanna Bobińska kl. V b - wyróżnienie
      Karwowski Magdalena kl. IV a - wyróżnienie
      Pola Nowak kl. V a - wyróżnienie

      Cykliczny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle, organizowany przez bibliotekę szkolną, trwał od stycznia do kwietnia br. Uczestnicy, dostarczali odpowiedzi na pytania dotyczące życia i nauczania Jana Pawła II, które cyklicznie co miesiąc ukazywały się na szkolnej stronie www. Zwycięzcami konkursu zostali:

      Wojtkowski Kacper kl. VII a - I miejsce
      Jóźwiak Krzysztof kl. VIII a - II miejsce
      Mendrycki Hubert kl. VIII b - III miejsce
      Zgiet Michał kl. VI a - wyróżnienie
      Mantur Julia kl. VII a - wyróżnienie
      Tonkiel Gabriela kl. VII a - wyróżnienie

      Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

      Organizatorzy

     • Wielkanoc...

     • Wielkanocne prace uczniów. Uczniowie wykonali pocztówki i napisali życzenia w języku angielskim.

     • Wyniki konkursu na wiersz z okazji dwudziestopięciolecia nadania naszej szkole im. Jana Pawła II

     • Drodzy Uczestnicy Konkursu!

      Z przyjemnością informujemy, że konkurs literacki na wiersz został rozstrzygnięty. Celem konkursu było upamiętnienie dwudziestopięciolecia nadania naszej szkole im. Jana Pawła II. Na konkurs wpłynęło ponad 30 wierszy.

      Komisja konkursu w składzie: Katarzyna Kasperuk, Barbara Kłopotowska, Elżbieta Koc, Elżbieta Leoniuk przyznała trzy miejsca i kilka wyróżnień:

      I miejsce: Piotr Swajda z klasy VIII a za wiersz „Srebrna melodia”

      II miejsce: Hanna Wieczorek z klasy V c za wiersz „Każdy uczeń…”

      III miejsce: Nikola Stelmach z klasy IV c za wiersz „Nasza szkoła”

      oraz Aleksandra Grzybowska z klasy V b za wiersz „Szkoła”

      Wyróżnienia:

      • uczniowie klas IV: Łukasz Mikołajczuk, Kacper Mendrycki,
      • uczniowie klas V: Pola Nowak, Magdalena Wysocka, Julia Konstanciuk,
      • uczniowie klas VI: Klaudia Lelito, Michał Zgiet, Nikola Kozarska, Ina Brzezińska, Oliwia Mikołajczuk
      • uczniowie klasy VII: Aurelia Kozakowska, Grzegorz Mikołajczuk
      • uczniowie klas VIII: Krzysztof Jóźwiak

      Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczennicom i uczniom gratulujemy i życzymy, aby ujawniony talent rozwijał się i był źródłem satysfakcji.

     • „Umiem pływać”

     • Nasza szkoła uczestniczy w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. W tym roku szkolnym bierze w nim 30 uczniów z klas pierwszych (15 chłopców i 15 dziewczynek). Zajęcia odbywają się w soboty na pływalni Wodne Tarasy w Siemiatyczach. 

      Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego.

      Główne cele programu:

      • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
      • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
      • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
      • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
      • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
      • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
      • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.
     • Nauka przez nowe doświadczenia

     • Jak wygląda przestrzenne wyobrażenie powieściowego świata fantasy? A popiersie Nefertiti udostępniane w Neues Museum w Berlinie? Te i wiele innych atrakcji do obejrzenia w wirtualnym świecie. 

     • Wirtualne wędrówki z Laboratorium Przyszłości

     • Podróże kształcą, więc warto podróżować choćby wirtualnie. Podczas zajęć "Laboratorium Przyszłości" uczniowie piątej klasy przy pomocy okularów VR przenoszą się do niezwykłych miejsc na Ziemi.
      Spacer po Wielkim Murze Chińskim? Dlaczego nie!

     • Dziecięcy telefon zaufania

     •  

      Dziecięcy telefon zaufania 800 12 12 12

      Czat internetowy - czat.brpd.gov.pl

      Dziecięcy Telefon  zaufania jest miejscem dla wszystkich młodych ludzi borykających się z problemami, w którym mogą oni zostać wysłuchani i otrzymać pełne wsparcie oferowane przez specjalistów. Z ww. numeru interwencyjnego mogą korzystać także osoby dorosłe, które chcą zgłosić zaobserwowane problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.

      Z Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również korzystać również uchodźcy i cudzoziemcy. Przy telefonie i czacie dyżurują specjaliści posługujący się językiem ukraińskim i rosyjskim. Prawnik specjalizujący się w prawach uchodźców i cudzoziemców dyżuruje w poniedziałki w godzinach od 18:00 do 20:00.

      Pismo_Rzecznika_Praw_Dziecka_w_sprawie_Dzieciecego_Telefonu_Zaufania.pdf

      PlakatP.pdf

      PlakatUK.pdf

     • „Czytanie ma głos!”

     • Wspólnie z organizatorem akcji - Biblioteką Pedagogiczną CEN w Białymstoku zapraszamy całą społeczność szkolną do wzięcia udziału w kolejnej II edycji akcji czytelniczej „Czytanie ma głos!”.
      Organizatorzy przygotowali film z nagraniem utworów czytanych przez gości specjalnych   inaugurujący akcję: https://www.youtube.com/watch?v=RpQuq9iuZqs

      Zachęcamy do obejrzenia filmu wspólnie w klasach lub indywidualnie.

      Akcję rozpoczynamy 29.09.2022 r. (czwartek) w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania i kontynuujemy przez cały październik.

      Nauczyciele bibliotekarze

     • Projekt „Każdy inny - wszyscy równi”

     • Z ogromną przyjemnością informujemy, iż nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjno-Społecznym „Każdy inny - wszyscy równi”.
      Projekt ma na celu uwrażliwienie na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii, kształtowanie tolerancji oraz likwidowanie uprzedzeń na temat osób z niepełnosprawnościami.
      Realizacja zadań projektowych zaplanowana jest w terminie od 15.09.2022 do 15.05.2023.

      Zapraszamy do aktywnego udziału!

      Koordynatorzy projektu
      Marlena Skrocka-Koc, Emilia Matysiak

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych