• Zajęcia projektowe

   •  

     

    "Poznaję świat"

    W zajęciach projektowych z j. angielskiego pt. "Poznaję świat" uczestniczyły dzieci z klas II. Uczniowie chętnie brali udział w scenkach teatralnych, uczyły się mówić, reagować na polecenia i czytać w j. angielskim, który jest oknem na świat we współczesnym świecie.


     

    Sala Doświadczania Świata

     


    Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne

    W ramach projektu „Nowoczesna szkoła oknem na świat w Gminie Siemiatycze” 3 grupy uczniów naszej szkoły realizowały zajęcia korekcyjno–kompensacyjne. Ich celem jest przede wszystkim korygowanie i kompensacja zaburzeń psychoruchowych dzieci, głównej przyczyny niepowodzeń szkolnych. Podczas zajęć uczniowie uczą się nowych rzeczy i doskonalą umiejętności, które już zdobyli, umacniają wiarę we własne możliwości i są zachęcani do większej samodzielności. Zajęcia dają uczniom szansę nie tylko na osiągnięcie sukcesów dydaktycznych, ale również poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i społecznej.

     


    Zajęcia terapeutyczne - terapia ręki

    W ramach projektu „Nowoczesna szkoła oknem na świat w Gminie Siemiatycze” 2 grupy uczniów naszej szkoły realizowały zajęcia terapeutyczne - terapię ręki. Podczas zajęć usprawniano motorykę małą i dużą, wzmacniano koncentrację. Odpowiednio dobrane ćwiczenia oraz systematyczne ich prowadzenie poprawiły u uczniów: napięcie mięśniowe kończyn, odbiór wrażeń dotykowych, sprawność ruchową całej kończyny górnej, umiejętność właściwego chwytu, koordynację i współdziałanie rąk, koncentrację uwagi, umiejętności grafomotoryczne, orientację w przestrzeni i w schemacie własnego ciała oraz koordynację pomiędzy dłońmi. 


    Terapia BioFeedBack - zajęcia indywidualne

         BioFeedBack to terapia, dzięki której uczeń w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował bardziej efektywnie. Sygnał z jednego punktu na głowie ucznia jest przetwarzany na zrozumiałą dla Niego postać graficzną (wykres, animację bądź grę wideo).
    W terapii BioFeedBack uczestniczyły dzieci i młodzież, które chciały poprawić pamięć, koncentrację, chciały wyciszyć swoje emocje, nauczyć się wchodzić w stan relaksacji.
    Amerykańska Akademia Pediatrii uznała w 2013 r. metodę BioFeedBack jako jedną z najbardziej rekomendowanych form terapii dla pacjentów z ADHD oraz ADD.


    Zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów (grupa 3)

    Podczas zajęć uczniowie wykorzystywali swoją wiedzę informatyczną w praktyce. Rozwiązywali zadania zapisując efekty swojej pracy postaci programu w języku Scratch lub Logomocji.

     


    Zajęcia wyrównawcze z matematyki (grupa 1)

    Na zajęciach uczniowie mieli możliwość:

    • uzupełnienia braków w wiadomościach matematycznych,
    • praktycznego utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,
    • doskonalenia umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem,
    • rozwijania sprawności rachunkowej,
    • kształtowania pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego.

     

    Zajęcia wyrównawcze z matematyki (grupa 2)

     


     

    Zajęcia socjoterapeutyczne

     


     

    Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

     


     

    Zajęcia rozwijające z matematyki klas IV-VIII

     


     

    Matematyka metodą eksperymentu

     


    Terapia logopedyczna

    Terapia logopedyczna z wykorzystaniem programu „EDUTERAPEUTICA LOGOPEDIA”. Produkt zakupiony w ramach projektu „Nowoczesna szkoła okiem na świat w Gminie Siemiatycze”. Program ten jest najnowszym dostępnym na rynku, komputerowy programem terapeutycznym do pracy z dziećmi wykazującymi zaburzenia rozwoju mowy. 

    Marlena Skrocka-Koc


    Sala Doświadczania Świata

    Kiedy dzieci zajrzą do tej sali słychać „wooow!”. Sala budzi bardzo przyjazne skojarzenia i dzieci chętnie spędzają tam czas. Jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem zajęć w tej sali jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji.


    Terapia ręki

    Uczniowie na zajęciach projektowych-terapii ręki usprawniali małą motorykę, czyli precyzję ruchów rąk, dłoni i palców. Dostarczali wrażeń dotykowych umożliwiających poznawanie różnych kształtów i struktur materiałów.Na zajęciach pobudzają swoje zainteresowania i aktywności własne.


    Zajęcia Integracji Sensorycznej

    Zajęcia w Sali Integracji Sensorycznej (SI) zakupionej z projektu „Nowoczesna szkoła oknem na świat w Gminie Siemiatycze''. Sala jest przeznaczona do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci. Zajęcia integracji sensorycznej maja postać „naukowej zabawy”.


    Dzieci - dzieciom

    Uczniowie uczęszczajacy na zajęcia "Mówię poprawnie - zajęcia logopedyczne" przygotowały na zakończenie zajęć wiersze J. Brzechwy: "Kłamczucha", "Leń", "Samochwała", "Żaba" i fragmenty "ZOO". Przedstawiali je uczniom kl. I a, I b, II a, II b oraz II c.

     


    Zajęcia rozwijające z fizyki

    Podczas realizacji zajęć rozwijających z fizyki w ramach projektu „Nowoczesna szkoła oknem na świat w Gminie Siemiatycze” uczniowie z zainteresowaniem przyjęli propozycję zaplanowania i wykonania gry planszowej opartej na wiadomościach z fizyki w szkole podstawowej. Sprawnie podzielili się obowiązkami. Pomysłów na reguły gry i sposoby jej wykonania było bardzo dużo. Wszyscy byli bardzo zaangażowani i wywiązali się z powierzonych zadań.

    Powstała gra planszowa „Wyścig Fizyków", w skład której weszły następujące elementy:

    1. plansza z kolorowymi polami
    2. regulamin gry
    3. dwie kostki - do losowania liczby oczek oraz pytań i zadań z fizyki
    4. pionki - postaci znanych fizyków
    5. zestawy pytań i zadań z działów: kinematyka, dynamiki, elektrostatyka, elektryczność, elektromagnetyzm, praca - moc - energia mechaniczna.
    6. karty z bonusami i karami.

    Prace nad wykonaniem gry przeciągnęły się do ostatnich godzin zajęć. Z niecierpliwością i wielkim zainteresowaniem uczniowie uczestniczyli w pierwszej rozgrywce. Z dumą zaprezentowali swoje dzieło swoim kolegom i koleżankom w klasach 8b i 8c. Gra pozostanie w szkole do wykorzystania w celu powtórzenia i utrwalania wiadomości dla młodszych roczników uczniów szkoły.


     

    Biologia drogą eksperymentu kl. V

     


     

    A kto powiedział, że na zajęciach logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych realizowanych w ramach projektu musi być nudno. Powrót do nauki stacjonarnej po feriach. Jest super!

                                                               Marlena Skrocka-Koc


    Klubik matematyczny

     

    Uczniowie uczęszczający na zajęcia Klubiku Małego Matematyka klas I - III naszej szkoły wspaniale uczą się i bawią przed nową tablicą interaktywną. Ciekawe quizy, teleturnieje i emocjonujące labirynty pomagają opanować wiele umiejętności matematycznych.

     

     

     Uczniowie na zajęciach Klubiku Małego Matematyka klas I-III prowadzonych w naszej szkole w ramach projektu naszego miasta, używają klocków LEGO także do nauki.

     


     

    „Poznaję świat" zajęcia z j. angielskiego kl. I - III

     


     

    „Zdobywcy wiedzy" zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, klasy IV - VIII 

     


    Bransoletki na terapii ręki

    Pomysł tworzenia bransoletek, pierścionków, gumek do włosów rozwinął się na zajęciach terapii ręki. Uczniowie rozwijali motorykę, ćwiczyły cierpliwość i nauczyły się czegoś nowego. Z okazji Walentynek dzieci mogły sprawić komuś prezent, taki bardzo wyjątkowy bo własnoręcznie wykonany, prosto z serca.

    K. Nayda


    Terapia ręki - zajęcia z projektu

    Terapia ręki to nie tylko rysowanie szlaczków przy stoliku. Podczas zajęć dostarczamy wrażeń dotykowych, umożliwiających poznawanie różnych kształtów i struktur materiałów oraz ćwiczymy na sali gimnastycznej.  Robimy kolorowe i pachnace masy sensoryczne z których lepimy najróżniejsze figurki. Nie omijają nas również gry i zabawy paluszkowe. Sprawia to, że czas spędzony na terapii ręki jest nie tylko efektywną pracą, ale i niezwykłą przyjemnością.


    Zajęcia socjoterapeutyczne

    To co znajduje się za nami i to co znajduje się przed nami jest drobnostką w porównaniu z tym, co jest w nas. Ralph Waldi Emerson

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych