Nawigacja

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2020

 

O egzaminie ósmoklasisty: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021: 
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z  20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

 

 

Terminy egzaminów ósmoklasisty:

  • język polski - 25 maja 2021 r. (wtorek) godz. 900 (120 minut);
  • matematyka - 26 maja 2021 r. (środa) godz. 900 (100 minut);
  • język obcy nowożytny - 27 maja 2021 r. (czwartek) godz. 900 (90 minut).

 

 

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

  • do 180 minut – w przypadku języka polskiego;
  • do 150 minut – w przypadku matematyki;
  • do 135 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

 

 

Termin ogłaszania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wyników egzaminu ósmoklasisty nastąpi 2 lipca 2021 r. 

 

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 9 lipca 2021 r.

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć