Nawigacja

Egzaminy

Egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny 2019

O egzaminie:

- ósmoklasisty: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

- gimnazjalnym: https://cke.gov.pl/egzamin-gimnazjalny/o-egzaminie/

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019: 
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20E8%20EG%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i gimnazjalnym w 2019 roku:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

 

 

Terminy egzaminów ósmoklasisty:

  • język polski - 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 900 (120 minut)
  • matematyka - 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) godz. 900 (100 minut)
  • język obcy nowożytny17 kwietnia 2019 r. (środa) godz. 900 (90 minut)

 

 

Terminy egzaminów gimnazjalnych:

Część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

            - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 900 (60 minut)

            - z zakresu języka polskiego – godz. 1100 (90 minut)

Część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

            - z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) – godz. 900 (60 minut)

            - z zakresu matematyki – godz. 1100 (90 minut)

Część z języka obcego nowożytnego – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

            - na poziomie podstawowym – godz. 900 (60 minut)

            - na poziomie rozszerzonym – godz. 1100 (60 minut)

 

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

  • o 20 minut – w przypadku historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego na poziomie podstawowym;
  • o 30 minut – w przypadku języka obcego na poziomie rozszerzonym;
  • o 45 minut – w przypadku języka polskiego i matematyki.

 

 

Termin ogłaszania przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wyników egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego nastąpi 14 czerwca 2019 r. 

 

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć