Nawigacja

Jan Paweł II Kronika Pontyfikatu Jana Pawła II Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski Ciekawostki z życia Papieża Osiągnięcia w konkursach o Janie Pawle II Cykliczny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II Hymn szkoły Skarbnica „Złotych Myśli” św. Jana Pawła II

Patron szkoły

Cykliczny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

 

Pytania na KWIECIEŃ:

 1. W jakim języku została napisana pierwsza encyklika Jana Pawła II, kiedy została ogłoszona i jaki jest jej tytuł?
 2. Kiedy Jan Paweł II odbył pierwszą pielgrzymkę do Afryki?
 3. Kiedy i po jakim wydarzeniu historycznym Jan Paweł II zapalił świecę w oknie pałacu apostolskiego na znak solidarności z narodem Polskim?
 4. Kiedy i gdzie jako pierwszy w dziejach Papież przekracza próg świątyni ewangelickiej i uczestniczy w nabożeństwie ekumenicznym?
 5. Kiedy Ojciec św. odbył pielgrzymkę do Ameryki Łacińskiej pokazując, że jest pasterzem najbiedniejszych i opuszczonych.
 6. Kiedy Papież zorganizował pierwszy Światowy Dzień Modlitwy o Pokój w Asyżu i kto wziął w nich udział?
 7. Kiedy i gdzie Jan Paweł II otworzył schronisko dl ubogich „Dar Maryi” zbudowane na jego polecenie?
 8. Kiedy Ojciec św. ogłosił List apostolski o świętowaniu niedzieli i jaki był jego tytuł?
 9. Kiedy i w jakim celu Jan Paweł II po raz pierwszy użył Internetu?
 10. Kiedy Jan Paweł II obejrzał na stadionie w Rzymie mecz piłkarski?

 

Pytania na MARZEC:

 1. Do którego wieszcza odniósł się Ojciec św. w przemówieniu do młodzieży na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie 3 czerwca 1979?
 2. Jak nazywał się festiwal piosenki religijnej, który wg Ojca św. „daje sposobność tak licznym talentom artystycznym z dziedziny poezji, kompozycji i muzyki, wypowiadać się w duchu chrześcijańskiej inspiracji artystycznej?
 3. Co znaczy słowo „czuwam” z Apelu Jasnogórskiego w interpretacji Jana Pawła II?
 4. Gdzie i kiedy Jana Paweł ucząc patriotyzmu powiedział te słowa: „Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała”?
 5. Co w młodości Jana Pawła II przemawiało za prawdziwością Ewangelii podczas jej czytania?
 6. Ojciec św. podczas homilii skierowanej do młodzieży zgromadzonej na Westerplatte cytował słowa Biskupa Michała Kozala. Jakie to są słowa?
 7. „Uwierzcie Chrystusowi. Uwierzcie, że On pierwszy was wybrał, abyście ze swej strony mogli w sposób wolny dokonać wyboru” – gdzie i kiedy Jan Paweł II wypowiedział te słowa?
 8. Kiedy i pod jakim hasłem odbyły się Światowe Dni Młodzieży w Polsce?
 9. W jakich językach Ojciec św. wypowiedział słowa pozdrowienia do młodzieży zgromadzonej na ŚDM w Polsce?
 10. Jaka pieśń była hymnem ŚDM w Polsce?

 

Pytania na LUTY:

 1.  Gdzie, kiedy i pod jakim hasłem odbyły się II Światowe Dni Młodzieży?
 2. Gdzie i kiedy Jan Paweł II wypowiedział te słowa?

„Miłość — to znaczy: być przy Osobie, którą się miłuje (jestem przy Tobie), to znaczy zarazem: być przy miłości, jaką jestem miłowany. Miłować — to znaczy dalej: pamiętać. Chodzić niejako z obrazem umiłowanej Osoby w oczach i w sercu. To znaczy zarazem: rozważać tę miłość, jaką jestem miłowany, i coraz bardziej zgłębiać jej boską i ludzką wielkość.”

 1. Gdzie i kiedy Jan Paweł II wypowiedział te słowa?

„Nawet czasem nie zaszkodzi, jak się nad sobą zamyślisz i zmartwisz. Nawet czasem nie zaszkodzi, jak się na siebie zgniewasz. To lepsze, niż gdybyś miał lekkomyślnie przeżywać swoją młodość i gubić wielki skarb, wielki, niepowtarzalny skarb, który w sobie nosisz, którym jesteś ty sam – każdy, każda.”

 1. Gdzie i kiedy Jan Paweł II wypowiedział te słowa?

„Trzeba umieć używać swojej wolności wybierając to, co jest dobrem prawdziwym. Nie dajcie się zniewalać! Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem.”

 1. Gdzie i kiedy Jan Paweł II wypowiedział te słowa?

„Wasze powołania i zawody są różne. Musicie dobrze rozważyć, w jakim stosunku — na każdej z tych dróg — pozostaje „bardziej być” do „więcej mieć”. Ale nigdy samo „więcej mieć” nie może zwyciężyć. Bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą: swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność. To wszystko, co stanowi też perspektywę „życia wiecznego”.

 1. Gdzie i kiedy Jan Paweł II wypowiedział te słowa?

„Nieraz człowiek, młody człowiek, bywa zagubiony w sobie samym, w otaczającym świecie, w całej sieci spraw ludzkich, które go oplątują. Pozwólcie się znaleźć Chrystusowi. Niech wie o was wszystko i niech was prowadzi.”

 1. Gdzie i kiedy Jan Paweł II wypowiedział te słowa?

„Bardzo lubię słuchać tej piosenki o barce czy łodzi, ponieważ to mi przypomina moment, kiedy sam zostałem wezwany z łodzi. Zostałem wezwany, ażeby być biskupem, w czasie, kiedy byłem na kajakach, można by powiedzieć - na łodziach.”

 1. Gdzie i kiedy Jan Paweł II wypowiedział te słowa?

„Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijańskie. To nie przypadek, że pierwszym zabytkiem, świadczącym o tej kulturze, jest Bogurodzica.”

 1. Gdzie, kiedy i pod jakim hasłem odbywały się Światowe Dni Młodzieży w Polsce?
 2. Jakie są symbole ŚDM, które towarzyszą podczas uroczystości spotkania młodych? 

 

 

Pytania na STYCZEŃ:

 1. Gdzie i kiedy Jan Paweł II powiedział te słowa?

„Co to znaczy: „czuwam”? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można pomniejszać, zepchnąć na dalszy plan.”

 1. Gdzie i kiedy Jan Paweł II powiedział te słowa?

„Praca ta ma na celu kształtowanie samego swego człowieczeństwa. O ile w życiu naszym przygotowujemy się do spełniania różnych prac i zadań w takim czy innym zawodzie, to ta praca jedynie zmierza do ukształtowania samego człowieka: człowieka, jakim jest każdy z nas.”

 1. Gdzie i kiedy i pod jakim hasłem odbyły się I Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) z udziałem Jana Pawła II?
 2. Gdzie i kiedy Jan Paweł II powiedział te słowa?

„Osoba ludzka, stworzona na obraz i podobieństwo Boga, nie może stawać się niewolnikiem rzeczy, systemów ekonomicznych, cywilizacji technicznej, konsumizmu, łatwego sukcesu. Człowiek nie może stawać się niewolnikiem swoich różnych skłonności i namiętności, niekiedy celowo podsycanych. Przed tym niebezpieczeństwem trzeba się bronić.”

 1. Gdzie i kiedy Jan Paweł II powiedział te słowa:

Pragnę powiedzieć waszym rówieśnicom i rówieśnikom na różnych miejscach ziemi, spotykając się z nimi na różnych kontynentach i w różnych krajach, podobnie jak dzisiaj z wami, że są w Polsce młodzi ludzie, którzy pragną świata lepszego: bardziej ludzkiego. Świata prawdy, wolności, sprawiedliwości i miłości.”

 1. Kiedy i z jakiej okazji Jan Paweł II napisał książkę „Dar i Tajemnica”?
 2. Gdzie i kiedy Jan Paweł II powiedział te słowa?

„Urok młodości to jest odkrycie świata wewnętrznego, mojego wewnętrznego “ja”. To wewnętrzne “ja” jest bardzo bogate, bogate w możliwości w jednym i w drugim kierunku, w kierunku dobra i w kierunku zła.”

 1. Gdzie i kiedy Jan Paweł II wypowiedział te słowa?

W dziejach kultury polskiej odzwierciedla się dusza narodu. Żyją w nich jego dzieje. Jest ona nieustającą szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. Właśnie dlatego też umie stawiać wymagania, umie podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować.”

 1. Kiedy i z jakiej okazji Jan Paweł II napisał „List do Młodych”?
 2. W jakim dniu w Roku Liturgicznym na polecenie Jana Pawła II odbywa się Światowy Dzień Młodzieży w parafiach i wspólnotach?

 

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć