Nawigacja

Jan Paweł II Kronika Pontyfikatu Jana Pawła II Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski Ciekawostki z życia Papieża Osiągnięcia w konkursach o Janie Pawle II Cykliczny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II Hymn szkoły Skarbnica „Złotych Myśli” św. Jana Pawła II

Patron szkoły

Cykliczny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

 

Pytania na KWIECIEŃ:

 1. Kiedy i gdzie Jan Paweł II odbył pierwszą pielgrzymkę do innych krajów?
 2. Podaj daty Pielgrzymek Jana Pawła do Polski (dzień, miesiąc i rok)
 3. Ile encyklik napisał Jan Paweł II, jaki tytuł miała pierwsza z nich i w jakim języku została napisana?
 4. Gdzie i kiedy najczęściej odpoczywał Jan Paweł II?
 5. Ile razy Ojciec św. przebywał w Klinice Gemelli i jak ją żartobliwie nazywał?
 6. Kto i kiedy dokonał zamachu na życie Jana Pawła II i kiedy Papież spotkał się ze swoim zabójcą?
 7. Ile krajów na świecie odwiedził Jan Paweł? Do jakiego kraju w Europie nie mógł pielgrzymować?
 8. Kiedy, gdzie i w jakim celu Jan Paweł spotkał się z przedstawicielami różnych religii?
 9. Gdzie, kiedy i z jakiej okazji Jan Paweł spotkał się z 1 mln młodych ludzi?
 10. Kiedy i w jakim celu Jan Paweł II po raz pierwszy użył Internetu?

 

Pytania na MARZEC:

 1. Gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach ks. Karol Wojtyła dowiedział się, że został mianowany na biskupa?
 2. Kto, gdzie i kiedy udzielił ks. Karolowi Wojtyle święceń biskupich?
 3. Jakie było hasło na herbie Biskupa Karola Wojtyły i skąd zostało zaczerpnięte?
 4. Kiedy, gdzie i w jakich ważnym wydarzeniu w dziejach Kościoła brał udział biskup Karol Wojtyła?
 5. Kiedy i dla jakiego Papieża bp Karol Wojtyła głosił rekolekcje?
 6. Kiedy i w jakim celu bp Karol Wojtyła wyjechał do Filadelfii?
 7. Podaj tytuły książek i 6 utworów poetyckich, które napisał Karol Wojtyła.
 8. Kto, gdzie i kiedy mianował bp Karola Wojtyłę na kardynała?
 9. Gdzie i w jakich latach ks. Karol Wojtyła pracował jako wykładowca na uczelni? Jakiego przedmiotu uczył?
 10. Kiedy, gdzie, o której godzinie i przez kogo Karol Wojtyła został wybrany na Papieża?

 

Pytania na LUTY:

 1. Gdzie przebywał Karol Wojtyła, gdy dowiedział się o wybuchu II wojny światowej?
 2. Gdzie i dlaczego musiał pracować Karol Wojtyła po wybuchu II wojny światowej?
 3. Kiedy Karol Wojtyła podjął decyzję wstąpienia do seminarium duchownego, kto go tam przyjął i gdzie rozpoczął studia?
 4. Kiedy Karol Wojtyła otrzymał święcenia kapłańskie i gdzie i kiedy odprawił swoją pierwszą Mszę św. prymicyjną?
 5. Kim był Jan Tyranowski i jaką rolę odegrał w życiu młodego Karola Wojtyły?
 6. Kim dla Karola Wojtyły był ks. Kazimierz Figlewicz?
 7. Z jakim  zakonem był szczególnie związany  Karol Wojtyła i co tam otrzymał?
 8. Jaka lektura pomogła Karolowi pogłębić pobożność Maryjną i z której zaczerpnął hasło na herbie papieskim TOTUS  TUUS?
 9. Gdzie został skierowany na studia  Karol Wojtyła po przyjęciu święceń kapłańskich?
 10.  Gdzie i kiedy ks. Karol Wojtyła objął pierwszą parafię jako młody wikary?

Pytania na STYCZEŃ:

 1. Gdzie, kiedy i o której godzinie urodził się Karol Wojtyła?
 2. Jakie imiona mieli najbliżsi Karola Wojtyły? ( ojciec, matka, brat, siostra, chrzestni)
 3. Gdzie, kiedy i kto udzielił sakramentu chrztu Karolowi Wojtyle?
 4. Jaki zawód miał ojciec Karola Wojtyły, a jaki jego brat?
 5. Kiedy i z jakiego powodu zmarła matka Karola Wojtyły, jego starszy brat oraz ojciec ?
 6. Jak nazywał się kapłan, który był katechetą i spowiednikiem Karola w młodości?
 7. Czym najbardziej interesował się Karol jako uczeń gimnazjum?
 8. Kim dla młodego Karola Wojtyły był Mieczysław Kotlarczyk?
 9. Od kiedy i na jakiej ulicy zamieszkał Karol w Krakowie?
 10. Gdzie rozpoczął studia Karol Wojtyła i z kim się tam zaprzyjaźnił?

 

 

Pytania na MARZEC:

Pytania na KWIECIEŃ:

 

 

 

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć