Nawigacja

O bibliotece Regulaminy Zbiory Centrum multimedialne Warsztat informacyjny Lektury kl. I - III Lektury kl. IV - VI Lektury kl. VII - VIII Lektury on-line kl. I - III Lektury on-line kl. IV - VI Lektury on-line kl. VII - VIII 2020 – Rok Świętego Jana Pawła II

Biblioteka

Centrum multimedialne

Nasza pracownia multimedialna działa od roku szkolnego 2006/2007. Powstała w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej („Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych”), współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Jest wyposażona w 4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kserokopiarka).

Z pracowni multimedialnej mogą korzystać uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły. Jest otwarta codziennie w godzinach pracy biblioteki.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy celom edukacyjnym, czyli poszerzaniu i pogłębianiu wiedzy. Umożliwia wyszukiwanie informacji na określony temat przy wykorzystaniu zasobów Internetu, a także edukacyjnych programów multimedialnych.

Projektor multimedialny i duży ekran pozwalają na projekcję bajek i filmów edukacyjnych w warunkach komfortowego „kina szkolnego”. 

 

Dokładne informacje dotyczące zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu znajdują się w regulaminie, z którym każdy użytkownik powinien się zapoznać i którego bezwzględnie należy przestrzegać.

ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 1. Ze stanowisk komputerowych w czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele oraz rodzice.
 2. Stanowisko komputerowe w czytelni służy wyłącznie do celów edukacyjnych:
  • poszukiwania materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych,
  • wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, SU i innych organizacji działających w szkole,
  • poszukiwania materiałów edukacyjnych na stronach internetowych,
  • gromadzenia informacji do konkursów i olimpiad przedmiotowych.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 4. Przy stanowisku może znajdować się jedna osoba pracująca w ciszy i nie zakłócająca rytmu pracy biblioteki.
 5. Uczeń informuje nauczyciela bibliotekarza z jakiego programu będzie korzystał i wpisuje się do zeszytu statystyk.
 6. Użytkownik nie zostawia po sobie śladu w komputerze (nie zaśmieca jego pamięci).
 7. Zabrania się korzystania ze stanowiska komputerowego w czytelni w czasie przerw międzylekcyjnych.
 8. Wszelkie nieprawidłowości pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego do końca roku szkolnego.

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć