• Warsztat informacyjny


   • WARSZTAT INFORMACYJNY

    Warsztat informacyjny naszej biblioteki stanowią:

    • plansze informacyjne do zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej,
    • katalogi kartkowe: książek (alfabetyczny i rzeczowy), zbiorów specjalnych,
    • kartoteki: bibliograficzne (zagadnieniowa, regionalna, osobowa), tekstowe,
    • księgozbiór podręczny wyodrębniony w czytelni,
    • czasopisma: metodyczne i popularno-naukowe,
    • katalog komputerowy.

     

    KATALOGI

    Katalog biblioteczny to spis wszystkich dokumentów znajdujących się w zbiorach biblioteki, opracowany według ustalonych zasad. Katalog biblioteczny zawiera informacje o książkach i innych dokumentach, dostępnych w bibliotece, w formie opisu na kartach katalogowych, zwanego opisem bibliograficznym.

    Księgozbiór w bibliotece szkolnej został sklasyfikowany według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD), która wprowadza podział wszystkich dziedzin wiedzy na 10 działów głównych, w obrębie których występują coraz bardziej szczegółowe poddziały. Na podstawie UKD został opracowany katalog rzeczowy.

    Podział literatury wg UKD:
    0 – Dział główny.
    1 – Filozofia.
    2 – Religioznawstwo.
    3 – Nauki społeczne.
    4 – ... jest to rezerwa UKD do wykorzystania w przyszłości.
    5 – Matematyka i nauki przyrodnicze.
    6 – Nauki stosowane: Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo.
    7 – Sztuki piękne. Rozrywki. Sport.
    8 – Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna.
    9 – Geografia. Biografie. Historia.

    Dodatkowo przy literaturze pięknej zastosowano następujące symbole literowe:
    Bw – Literatura dla dzieci –  bajeczki, wierszyki.
    B – Literatura dla dzieci –  baśnie, legendy, podania.
    Op – Literatura dla dzieci –  opowiadania.
    Prz – Opowiadania i powieści przyrodnicze.
    P – Powieści podróżnicze i przygodowe.
    F – Powieści fantastyczne.
    W – Powieści wojenne.
    H – Powieści historyczne.
    Ob – Opowiadania i powieści obyczajowe.
    Ps – Powieści psychologiczne.
    Pd – Poezja i dramat.

    Do dyspozycji czytelników są dostępne dwa katalogi - alfabetyczny i rzeczowy książek oraz katalog zbiorów specjalnych.

    Katalog alfabetyczny zawiera opisy katalogowe dokumentów w porządku alfabetycznym haseł, którymi są nazwiska autorów lub tytuły książek (w przypadku prac zbiorowych lub dzieł o nieoznaczonym autorstwie). Katalog alfabetyczny informuje, czy poszukiwana książka znajduje się w bibliotece oraz jakie książki danego autora znajdują się w bibliotece.

    Katalog rzeczowy szereguje opisy katalogowe dokumentów w układzie rzeczowym, tj. według działów wiedzy, przedmiotów.

    Z katalogu alfabetycznego korzystamy, gdy znamy autora książki. Z katalogu rzeczowego zaś korzystamy, gdy nie znamy autora, ale wiemy, o jakiej treści ma być książka.

    Wśród zbiorów specjalnych, które posiadamy znajdują się fotografie, reprodukcje, plakaty, zbiory kartograficzne, atlasy, płyty gramofonowe, kasety magnetofonowe, kasety magnetowidowe, płyty CD, VCD, DVD.

     

    KARTOTEKI

    Kartoteka biblioteczna - zbiór kart z opisami bibliograficznymi lub zbiór wycinków prasowych zawierających informacje określonego rodzaju i uporządkowanych według określonych zasad.

    Wyróżniamy następujące rodzaje kartotek:

    • bibliograficzna (zagadnieniowa, regionalna, osobowa),
    • tekstowa.


    Kartoteka zagadnieniowa - kartoteka zawierająca informacje o piśmiennictwie dotyczącym określonych zagadnień np. Hałas a zdrowie; Ekologia, itp.

    Kartoteka regionalna - kartoteka zawierająca informacje o piśmiennictwie dotyczącym regionu, np. Historia Siemiatycz; Dolina Bugu.

    Kartoteka osobowa - kartoteka zawierająca informacje o znaczących postaciach np. H. Sienkiewicz; Jan Paweł II, itp.

    Kartoteka tekstowa - zawiera wycinki z gazet i czasopism, odbitki kserograficzne na określony temat np. Geografia Polski. Każdy wycinek jest opatrzony informacjami o miejscu, z którego pochodzi (notka bibliograficzna). Materiały powiązane tematycznie są gromadzone w wiązanych teczkach, dostępnych w bibliotece.

    Tematyka teczek tekstowych w naszej bibliotece :

    1. Patron szkoły Jan Paweł II - konspekty lekcji.
    2. Patron szkoły - prośby, podziękowania (korespondencja do wydawnictw).
    3. Patron szkoły - adresy wydawnictw.
    4. Patron szkoły - uroczystości szkolne.
    5. Patron szkoły - dokumenty.
    6. Patron szkoły – Olimpiada Myśli Jana Pawła II.
    7. Patron szkoły - materiały różne.
    8. Portrety - pisarze, poeci, postaci historyczne.
    9. Lektura z opracowaniem (wkładki z „Victora”).
    10. Zestawienia bibliograficzne.
    11. Pomoce dydaktyczne.
    12. Konspekty z edukacji czytelniczej i medialnej.
    13. Książka, biblioteka.
    14. Konkursy biblioteczne.
    15. Film, teatr, telewizja.
    16. Aktorzy, piosenkarze, ludzie sztuki.
    17. Media.
    18. Święta rodzinne (Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet).
    19. Święta państwowe (Święto Odzyskania Niepodległości, Konstytucja 3-go Maja).
    20. Inne święta (Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Topienie Marzanny).
    21. Święto Edukacji Narodowej.
    22. Tradycje rodzinne i świąteczne - obyczaje (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Adwent, Post- Droga Krzyżowa, Noc Świętojańska).
    23. Krajoznawstwo - Polska.
    24. Krajoznawstwo - Europa.
    25. Krajoznawstwo - Azja.
    26. Krajoznawstwo - Ameryka Północna.
    27. Krajoznawstwo - Ameryka Środkowa.
    28. Krajoznawstwo - Ameryka Południowa.
    29. Krajoznawstwo - Afryka.
    30. Unia Europejska.
    31. Rośliny.
    32. Zwierzęta.
    33. Ekologia, żywienie.
    34. Zioła a zdrowie.
    35. Symbole narodowe.
    36. Legiony polskie.
    37. Przysłowia polskie.
    38. Gwary polskie.
    39. Stroje ludowe.
    40. Siemiatycze i okolice.
    41. Siemiatycze na starej fotografii.
    42. Kościoły i wyznania.
    43. Wiersze poetów siemiatyckich.
    44. Wiersze - konkurs recytatorski.
    45. Sprawdzian po szkole podstawowej – klasa VI - przykładowe arkusze
    46. Egzamin gimnazjalny – przykładowe arkusze z zakresu przedmiotów humanistycznych
    47. Egzamin gimnazjalny – przykładowe arkusze z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
    48. Egzamin gimnazjalny – przykładowe arkusze język angielski

     

    KATALOG KOMPUTEROWY

    Nasza biblioteka posiada również katalog elektroniczny książek  opracowany w programie MOL - OPTIVUM. Obecnie liczy on ok. 14355 pozycji. Przy opracowywaniu księgozbioru stosujemy pełny opis. Katalog zawiera wszystkie pozycje zakupione od początku istnienia biblioteki, także pozycje przeniesione do ubytków. Księga elektroniczna jest więc zgodna z tradycyjną księgą inwentarzową.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych