Nawigacja

Kadra pedagogiczna Historia szkoły Szkolny zestaw podręczników Dzwonki

O szkole

Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

Joanna Gołubkiewicz

 

Wicedyrektor szkoły

Barbara Kłopotowska

Izabela  Kochańska

 

Religia katolicka

S. Benigna (Agnieszka Kadłubowska)

Barbara Oleksiuk

Agnieszka Olendzka

 

Religia prawosławna

Maria Demczuk

ks. Andrzej Stremkowski

 

Edukacja wczesnoszkolna

Barbara Dziedzia

Edyta Dziołak

Teresa Jurczuk

Elżbieta Kasperuk

Katarzyna Nayda

Ewa Olszewska

Iwona Stefaniuk

Irena Jackiewicz - Wróblewska

 

Język polski

Katarzyna Kasperuk

Barbara Kłopotowska

Elżbieta Koc

Elżbieta Leoniuk

 

Język angielski

Katarzyna Iwaniuk

Jolanta Szczurowska

Dorota Szeweluk

 

Język niemiecki

Dorota Falkiewicz

Irena Jackiewicz - Wróblewska

 

Matematyka

Małgorzata Beata Herman

Wojciech Kwiatkowski

Joanna Trocewicz

 

Fizyka

Izabela Teresa Kochańska

 

Historia

Anna Gregorczuk

Elżbieta Karpiuk

 

Chemia

Mirosława Siuda

 

Biologia, przyroda

Anna Bajena

Halina Lubowicka

Mirosława Siuda

 

Geografia

Ewa Maria Konstanciuk

 

Wiedza o społeczeństwie

Anna Gregorczuk

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Norbert Marks

 

Plastyka

Czesława Daniel

 

  Muzyka

Lechosław Ryszczuk

 

Wychowanie fizyczne

Mirosław Kobus

Norbert Marks

Dariusz Milewski

Robert Moczulski

Jerzy Roszczenko

Iwona Stefaniuk

 

Informatyka

Ewa Gajewicz

Teresa Jurczuk

Ewa Konstanciuk

Wojciech Kwiatkowski

 

Technika

Norbert Marks

 

Wychowanie do życia w rodzinie

Anna Bajena

Halina Lubowicka

 

Świetlica

Patrycja Aleksiejuk

Czesława Daniel

Maria Demczuk

Elżbieta Kasperuk

Iwona Łojko-Łukianiuk

Ewa Moga

Agnieszka Olendzka

Ewa Olszewska

Lechosław Ryszczuk

Krystyna Tokarska

 

Pedagog szkolny

Elżbieta Siniakowicz

 

Pedagog specjalny

Emilia Matysiak

 

Psycholog

Magdalena Fronc

 

Logopeda

Marlena Skrocka-Koc

 

Nauczyciel wspierający proces kształcenia

Anna Bajena

Dorota Falkiewicz

Anna Gregorczuk

Magda Kochańska

Halina Lubowicka

Emilia Matysiak

Piotr Oleksiuk

Elżbieta Siniakowicz

Marlena Skrocka-Koc

 

Biblioteka

Ewa Gajewicz

Barbara Oleksiuk

Elżbieta Szymala

 

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć