• Skarbnica „Złotych Myśli” św. Jana Pawła II

   • Ani troski rodzinne, ani inne sprawy nie powinny pozostawać poza sferą życia duchowego.
    (Gorzów Wielkopolski, 1997)

    *

    Bardzo wielu spośród nas czułoby się nieswojo w państwie, z którego struktur wyrzucono by Boga, a to pod pozorem światopoglądowej neutralności.
    (03.06.1991)
     

    *

    Bądźcie pewni, że wasza gorąca miłość do Maryi nigdy nie pozostanie bez odpowiedzi.
    (Wadowice 1999)

    *

    Bądźcie zawszy przy tym, kto dźwiga krzyż swego kalectwa.
    (Rzymskie Koloseum, 04.04.1980)

    *

    Bądźcie światłem i oparciem dla każdego napotkanego człowieka.
    (Watykan, 2001)

    *

    Bądźcie wymagający wobec otaczającego świata, ale przede wszystkim wymagajcie od siebie samych.
    (Częstochowa, 1991)

    *

    Bez miłości człowiek nie zdobędzie wewnętrznego pokoju.
    (Toruń, 1999)

    *

    Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać.
    (adhortacja apostolska Redemptionis donum)

    *

    Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie moglibyśmy unieść, ani nie stawia nam wymagań, którym nie moglibyśmy sprostać, jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą.
    (Wstańcie, chodźmy!, s. 163-4).

    *

    Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka.
    („Przekroczyć próg nadziei”)

    *

    Bóg nie żąda od nas rzeczy, które nas przerastają.

    *

    Bóg, ukazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie.
    (Błonie Krakowskie, 2002)

    *

    Bóg nie wątpi o człowieku. A więc i my, chrześcijanie, nie możemy zwątpić o człowieku, wiemy bowiem, że człowiek jest zawsze większy niż jego błędy i występki.
    (List apostolski z okazji 50 rocznicy wybuchu II wojny światowej, 1989)

    *

    Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym, czy społecznym
    (Zakopane, 1997)

    *

    Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. 
    (Rzym, 1979)

    *

    Budujcie i umacniajcie na polskiej ziemi "cywilizację miłości"[...]Nie żałujcie na ten cel młodzieńczego entuzjazmu, wysiłku ani ofiary.
    (Gniezno, 03.06.1997)

    *

    Budujmy wspólną przyszłość naszej Ojczyzny wedle prawa Bożego, wedle tej odwiecznej Mądrości, która się nie przedawnia w żadnej epoce, wedle Chrystusowej Ewangelii.
    (Radom, 1991)

    *

    Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło.
    (Skoczów,1995r.)

    *

    Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków i ciągle na nowo się nawracać.
    (Skoczów, 1995)

    *

    Być wolnym to znaczy spełniać owoce prawdy, działać w prawdzie. Być wolnym to znaczy umieć siebie poddać, podporządkować prawdzie - a nie: podporządkować prawdę sobie, swoim zachciankom, interesom, koniunkturom.

    *

    Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów.

    *

    Cechą wyróżniającą chrześcijańską radość jest to, że może ona współistnieć z cierpieniem, całkowicie bowiem opiera się na miłości.
    (Watykan, 14.12.2003)

    *

    Ciało ludzkie jest wezwane do zmartwychwstania – winniśmy troszczyć się o zachowanie jego godności.
    (04.06.1991)

    *

    Cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość.
    (List apostolski Salvifici Doloris, 1984)

     

    *

    Cierpienie nie jest karą za grzechy ani nie jest odpowiedzią Boga na zło człowieka. Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje.
    (Szpital dziecięcy Olsztyn, 1991)

    *

    Cierpienie ludzkie zawsze jest tajemnicą. I bardzo trudno człowiekowi samemu przedzierać się przez jego mroki.
    (12.06.1987)

    *

    Chrystus ceni każdego z was, każdego osobiście zna i gorąco kocha, nawet kiedy o tym nie wiecie.
    (Watykan, 15.08.2000)

    *

    Chociaż nie jestem wśród was na co dzień, jak bywało przez tyle lat dawniej - to przecież noszę w sercu wielką troskę.
    Wielką, ogromną troskę. Jest to, moi drodzy, troska o was. Właśnie dlatego, że od was zależy jutrzejszy dzień.
    (Częstochowa, 18 czerwca 1983)

    *

    Człowieka trzeba mierzyć miarą serca.
    (Sopot, 1999)

    *

    Czło­wiek jest istotą stwo­rzoną do ra­do­ści, nie do smutku.
    (Watykan, 1990)

    *

    Człowiek, który ma świadomość sensu życia, nie burzy, ale buduje przyszłość.
    (8.06.1979)

    *

    Człowiek ma z gruntu inną naturę niż zwierzęta. Zawiera się w niej władza samostanowienia opartego na refleksji i przejawiającego się w tym, że człowiek działając wybiera, co chce uczynić. Władza ta nazywa się wolną wolą.

    *

    Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym.
    (Dies Domini )

    *

    Człowiek nie może żyć nie modląc się, tak jak nie może żyć nie oddychając.
    (Casablanka 1985)

    *

    Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając siebie. To jest pełna realizacja przykazania miłości.

    *

    Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
    (Manilia, 18.02.1981)

    *

    Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”.

    *

    Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.
    (Sopot, 5.06.1999)

    *

    Człowiek szuka Boga, ponieważ w Nim może znaleźć swoje spełnienie dążeń do prawdy, dobra i piękna.
    (12.06.1999)

    *

    Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą.

    *

    Człowiek  nie jest absolutnym władcą i samowolnym sędzią rzeczy, a tym bardziej życia, ale jest sługą planu ustalonego przez Stwórcę.
    (Evangelium Vitae)

    *

    Człowiek został powołany do radości i szczęśliwego życia, codziennie jednak doświadcza różnorakich form cierpienia.

    *

    Człowiek, aby zrozumieć samego siebie musi nauczyć się obcować z przyrodą.

    *

    Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa.
    (Warszawa, 1979)  

    *

    Człowiek może zbudować świat bez Boga, ale ten świat w końcu obróci się przeciwko człowiekowi. 
    (Redemptor Hominis )

    *

    Człowiek nigdy nie zazna szczęścia kosztem drugiego człowieka.
    (Sopot, 1999)

    *

    Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.
    (Sopot, 1999)

    *

    Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.
    (Encyklika Redemptor hominis, 10)

    *

    Człowiek cokolwiek czyni, ma swoje źródło w tym, co wcześniej uznał za najważniejsze.

    *

    Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu.

    *

    Człowiek, który zabija Boga, nie znajdzie także ostatecznego hamulca, aby nie zabijać człowieka. Ten ostateczny hamulec jest w Bogu.
     (Turyn, 13.04.1980)

    *

    Człowiek chwali Boga poprzez to, że idzie w życiu za głosem swego powołania. Pan Bóg powołuje każdego człowieka, a Jego głos daje znać o sobie już w duszy dziecka.

    *

    Czynić świat bardziej sprawiedliwym, to znaczy dokładać wszelkich starań, aby nie było dzieci niedożywionych i bez możliwości kształcenia.

    *

    Dekalog jest jak kompas na burzliwym morzu, który umożliwia nam trzymanie kursu i dopłynięcie do lądu.
    (Lwów, 2001)

    *

    Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia.
    (Gdańsk, 1987)

    *

    Dopóki między nami chrześcijanami będą istnieć podziały, dopóty będziemy mało autentyczni dla świata.

    *

    Do prawdziwej miłości wychowuje się wymagając, ale tylko miłując można wymagać. Można wymagać, wymagając od siebie.
    (03.06.1991)

    *

    Droga zbawienia przechodzi także przez ludzką pracę.

    *

    Droga szukania szczęścia bez Boga okazała się dla człowieka bolesna!
     (05.06.1999)

    *

    Drodzy młodzi, nie ulegajcie fałszywym iluzjom i przelotnym modom.

    *

    Duch konsumpcji nie jest czymś złym dopóty, dopóki nie zdławi głodu duchowego.
    (Schoan Dux 1985)

    *

    "Ducha nie gaście" to znaczy też: nie pozwólcie się zniewolić różnym odmianom materializmu, który pomniejsza pole widzenia wartości - i człowieka samego też pomniejsza. Duch Prawdy, którego przyniósł Chrystus, jest źródłem prawdziwej wolności i prawdziwej godności człowieka.
    (Warszawa, 9.06.1991)

    *

    Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

    *

    Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Boga.
    (Koszalin, 1997)

    *

    Dziś grozi człowiekowi pokusa odrzucenia Boga w imię własnego człowieczeństwa… Każdy z nas zdaje sobie sprawę, chociaż może niejasno i lękliwie, gdzie w świadomości osoby ludzkiej umiera Bóg, nieuchronnie następuje śmierć człowieka – obrazu Boga.
    (1985)

    *

    Dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się stać płonącą pochodnią, niosącą światło Ewangelii i ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni wszystkim rodakom.
    (Tallinn, 10.09.1993)

    *

    Eucharystia jest pokarmem duchowym, z którego czerpiemy wewnętrzną moc do dawania świadectwa i dzięki któremu możemy przynosić obfity owoc. Dlatego tak ważne jest uczestnictwo we Mszy św. przede wszystkim niedzielnej.

    *

    Ewangelia jest drogą pięknego życia człowieka, albo też drogą trudnego piękna życia ludzkiego.
    (Częstochowa,1983)

    *

    Ewangelia to proroctwo o człowieku. Poza Ewangelią człowiek pozostaje dramatycznym pytaniem bez odpowiedzi.
    (Pamięć i tożsamość,2005)
     

    *

    Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność.
    (Łowicz, 14.06.1999)

    *

    Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia.
    (17.08.2002)

    *

    Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.
    (Encyklika Centesimus annus, 1991)

    *

    Intensywności wiary winna towarzyszyć operatywność rozumu.
    (Fides et ratio 12,43)

    *

    Jak długo człowiek ma świadomość Boga, jak długo Bóg jest z człowiekiem, nie potrafi godności człowiekowi odebrać żaden człowiek i żadna ludzka instytucja.

    *

    Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas.

    *

    Jako młodzież, przygotowujecie się do budowania nie tylko waszej przyszłości, lecz także przyszłości następnych pokoleń.

    *

    Jakże ogromną siłę ma modlitwa dziecka!

    *

    Jesteśmy tym bogatsi,  im więcej rzeczy zbędnych zdołamy odrzucić.

    *

    Jeśli naprawdę chcecie podążać za Chrystusem, jeżeli chcecie, aby wasza miłość do Niego wzrastała i nabierała powagi, to musicie być wierni modlitwie. Modlitwa jest kluczem do życia w Chrystusie. Bez modlitwy nasza wiara i miłość będą zamierać.

    *

    Jeśli czujesz się samotny, postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.

    *

    Jeśli nauczycie się odkrywać Jezusa w Eucharystii, to będziecie umieli odkrywać Go także w waszych braciach i siostrach, a w szczególności w najuboższych.

    *

    Jeżeli człowiek uznaje swoją słabość i niemoc wobec zła, a równocześnie ufa mocy Boga, odniesie zwycięstwo. Miłosierny Bóg będzie jego "mocą" i "warownią", "osłoną" i "wybawcą".

    *

    Jeśli jest upodobanie w Słowie Bożym, to za nim idzie działanie w duchu tego Słowa.
    (Szczecin, 11.06.1987)

    *

    Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje.

    *

    Każdy człowiek, który wybiera światopogląd uczciwie, według własnego przekonania, zasługuje na szacunek.
    (6.06.1979)

    *

    Każde dziecko jest dla swoich rodziców darem danym od Boga i to darem bezcennym.

    *

    Każde ludzkie zadanie, aby osiągnęło swój cel, musi znaleźć oparcie w modlitwie.

    *

    Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy.

    *

    Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga.
    (Krosno, 10.06.1997)

    *

    Każde życie określa się i wartościuje poprzez wewnętrzny kształt miłości. Powiedz mi, jaka jest twoja miłość — a powiem ci, kim jesteś.
    (Częstochowa, 18.06.1983)

    *

    Każdy człowiek jest osobą – nie wolno drugiego człowieka sprowadzać do roli przedmiotu, który z pożądliwością można oglądać lub którego się po prostu używa.

    (Łomża, 4.06.1991)

    *
     

    Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć.
    Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować.
    (Gdańsk, 1987)

    *
    Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości, które zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby móc je urzeczywistniać. Ćwiczenie uwagi, wychowywanie woli, wytrwałość, odpowiedzialność, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom - to wszystko należy do cnót sportowca. Zachęcam was, młodych sportowców, abyście żyli zgodnie z wymaganiami tych wartości, abyście w życiu byli zawsze ludźmi prawymi, uczciwymi i zrównoważonymi, ludźmi, którzy budzą zaufanie i nadzieję.

    *

    Kiedy małżonkowie starają się o to, ażeby samych siebie składać sobie wzajemnie w darze, kształtują w sobie w ten sposób prawidłowe postawy rodzicielskie.
    (03.06.1991)

    *

    Kochać drugiego człowieka znaczy chcieć jego dobra bardziej niż własnego, troszczyć się o niego i dzielić z nim wszystkie trudy i radości życia.
    (Lubanio, 05.06.1992)

    *

    Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, która nie zawsze jest zgodna z opinią większości. Słucha on głosu sumienia, a nie siły, i w ten sposób broni ubogich i pogardzanych.

    *

    Kto idzie za Chrystusem, ocenia swoje życie w kategoriach bezinteresownego daru, a nie zysku i posiadania.
    (14.02.2001)

    *

    Kulturą jest to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem. Nie to, co tylko „zużywa” jego człowieczeństwo.

    *

    Kwiat, aby być kwiatem potrzebuje słońca. Człowiek, aby być człowiekiem potrzebuje miłości.

    *

    Krzyż znaczy: miłość nie zna granic - rozpocznij od tych, którzy są najbliżej ciebie i nie zapominaj o tych, którzy są najdalej.
    (Wiedeń, 1983 r.)

    *

    Kultura polska jest dobrem na którym się opiera życie duchowe Polaków.

    *

    Ludzie o wielkim sercu żyją w świadomości, że są obdarowywani przez Boga nieustannie i bez końca.
    (08.06.1999)

    *

    Łamanie Bożych przykazań, zejście z drogi wytyczonej przez Boga, jest niczym innym, jak popadnięciem w niewolę grzechu.
    (06.06.1999)

    *

    Mądre panowanie nad sobą tworzy człowieka.
    (11.09.1984)

    *

    Miłość do cierpiącego jest znakiem  i miarą poziomu cywilizacji rozwoju narodu.

    *

    Miłość otwiera na drugiego człowieka, stając się tym samym podstawą ludzkich relacji. Uzdalnia do przekraczania bariery własnych słabości i uprzedzeń… Niech więc miłość buduje mosty między naszymi brzegami i zachęca nas do czynienia wszystkiego, co tylko jest możliwe. Niech miłość wzajemna i umiłowanie prawdy będą odpowiedzią na istniejące trudności i tworzące się czasem napięcia.
    (Drohiczyn, 10.06.1999)

    *

    Miłość może triumfować w każdych okolicznościach. Poprzez wasze apostolstwo niesiecie braciom Ewangelię miłości.
    (21.08.1997)

    *

    Miłość do człowieka to pragnienie prawdziwego dobra dla każdego.

    *

    Miłości bez krzyża nie znajdziecie, a krzyża bez miłości nie uniesiecie.

    *

    Miłość i służba nadają sens naszemu życiu i czynią je pięknym.

    *

    Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność.

    *

    Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.

    *

    Miłość rodzicielska ma się stać dla dzieci widzialnym znakiem tej samej miłości Boga.
    (Familiaris Consortio)

    *

    Miłosierdzie Boże znajduje swoje odzwierciedlenie w miłosierdziu ludzi.
     (16.08.2002)

    *

    Młodzi, nie lękajcie się świętości! Wzbijajcie się na wysokie szczyty, bądźcie pośród tych, którzy pragną osiągnąć cele godne synów Bożych.
    (Orędzie na VI Światowe Dni Młodzieży, 15.08.1990)

    *

    Modlitwa i słuchanie głosu Bożego jest istotą autentycznej świętości.
    (Watykan, 10.06.2001)

    *

    Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie.
    (Kalwaria Zebrzydowska, 1979)

    *

    Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary!
    (Kraków, 10 czerwca 1979)

    *

    Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
    (Jasna Góra, 1983 r.)

    *

    Musimy pokonać nasz lęk przed przyszłością. Ale nie możemy go do końca pokonać inaczej, jak tylko razem (…) Racją bytu wszelkiej polityki jest służba człowiekowi – Św. Jan Paweł II.

    *

    Na krzyżu Bóg odwrócił sens cierpienia.
    (Turyn, 1980)

    *

    Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach.

    *

    Na drogach ludzkich sumień Bóg postawił wielki drogowskaz - Krzyż.
    (Skoczów, 22.05.1995)

    *

    Nadszedł czas, aby orędzie o Bożym miłosierdziu wlało w ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji – cywilizacji miłości. 
    (18.08.2002)

    Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, . która pozwala odnajdywać urok młodości.
    (Częstochowa, 6.06.1979)

    *

    Najbardziej cenne jest to dzieło, które na stałe zostawia piękny ślad w sercu i umysłach młodych ludzi.
    (4 XI 2003 r. w przemówieniu do przedstawicieli Fundacji Jana Pawła II)

    *

    Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości!
      (List apostolski Tertio millennio adveniente 1994)

    *

    Narkotyki, a także pornografia i inne formy konsumizmu, wykorzystując nieodporność jednostek słabych, mają wypełnić duchową pustkę, jaka powstaje w człowieku.
    (Encyklika Centesimus annus, 1991)
     

    *

    Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha, naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza i tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć.
    (Częstochowa, 19.06.1983)

    *

    Naukowiec nie jest twórcą prawdy, ale jej odkrywcą.
    (Castel Gandolfo, 30.08.2001)

    *

    Nauczcie się kochać to, co prawdziwe, dobre i piękne.

    *

    Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak Boże Miłosierdzie!
    (Kraków Łagiewniki, 7.06.1997)

    *

    Nic tak nie ubogaca innych, jak bezinteresowny dar cierpienia.
    (Kraków,1997)

    *

    Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

    *

    Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze.
       (Manilia, 15.01.1995)

    *

    Nie lękajcie się waszej młodości i waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy, piękna i trwałej miłości!

    *

    Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.
    (Orędzie na XXXV Światowy Dzień Pokoju, 01.01.2002)

    *

    Nie można zaś być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała.
    (Częstochowa, 18.06.1983)

    *

    Nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości, bez tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, która jest wrażliwa na niedolę innych, która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich; tej miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. 
    (05.06.1999)

    *

    Nie każda nauka jest prawdziwa, i nie każda prawda jest naukowa.
    (KUL Lublin, 1987)

    *

    Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy!
    Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się!
    (Rzym, 22.10.1978)

    *

    Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha.
    (Gniezno, 1997)

    *

    Nie bójcie się iść drogą świętości.

    *

    Nie lękajcie się miłości, która stawia wymagania. Właśnie te wymagania są zdolne uczynić waszą miłość prawdziwą miłością.

    *

    Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania. Te wymagania - tak jak znajdujecie je w stałym nauczaniu Kościoła - właśnie są zdolne uczynić waszą miłość - prawdziwą miłością.
    (List do młodzieży, 10)

    *

    Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania.
    (List do młodych całego świata, 1985)

    *

    Nie lękajcie się waszej młodości i waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy, piękna i trwałej miłości!

    *

    Nie zabijaj, ale raczej przyjmij drugiego człowieka jako dar Boży – zwłaszcza jeśli jest to twoje własne dziecko.
    (04.06.1991)
     

    *

    Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa, żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować.

    *

    Nigdy jeden naród nie może rozwijać się kosztem drugiego, nie może rozwijać się za cenę drugiego, za cenę jego uzależnienia, podboju, zniewolenia, za cenę jego eksploatacji, za cenę jego śmierci.

    *

    Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.
    (Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XXXV Światowy Dzień Pokoju 01.01.2002)

    *

    Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.
    (Watykan, 23.11.2004)

    *

    Nie można żyć tylko na próbę, nie można umierać tylko na próbę. Nie można kochać tylko na próbę, przyjmować tylko na próbę i na czas człowieka.
    (Kolonia, 15.11.1980)

    *

    Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości, więcej! nie ma przyszłości człowieka i narodu. (Warszawa, 05.06.1999)

    *

    Nie wolno ci niszczyć siebie, bo nie żyjesz tylko dla siebie.
    (Częstochowa, czerwiec 1987)

    *

    Nie potrafi przebaczać innym, kto sam nie zaznał przebaczenia.
    (Watykan, 1999)

    *

    Nie pozwólcie, aby wolność odzyskana przez wasz drogi naród za cenę wielkich ofiar i cierpień została zmarnowana przez uleganie fałszywym ideałom.
    (Watykan, 26.07.2003)

    *

    Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę.

    *

    Nie dajcie się zwieźć pokusie, że człowiek może w pełni odnaleźć siebie, odrzucając Boga.
    (Częstochowa, 06.06.1979)

    *

    Niech każdy z nas zapyta siebie: "jaką jestem glebą, co dzieje się z ziarnem prawdy Bożej w moim życiu?”
    (Łomża, 1991)

    *

    Niech nikt nie ulega pokusie traktowania czasu wolnego, jako odpoczynku od wartości.
    (Orędzie Jana Pawła II na XXII Światowy Dzień Turystyki 2001)

    *

    Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć to wołanie. 

    *

    Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.
    (Ełk, 1999)

    *

    Nie zaszkodzi, jak się czasem nad sobą zamyślisz i zmartwisz. Nie zaszkodzi, jak się czasem na siebie zgniewasz.
    To lepsze, niż gdybyś miał lekkomyślnie gubić wielki skarb, który w sobie nosisz, którym jesteś ty sam.
    (06.06.1979)

    *

    Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
    Jest równocześnie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.
    (Płock, 08.091991)

    *

    Nigdy samo więcej mieć nie może zwyciężyć. Bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą; swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność.
    (Westerplatte, 12. 06.1987)

    *

    Nigdy jeden naród nie może rozwijać się kosztem drugiego, nie może rozwijać się za cenę drugiego, za cenę jego uzależnienia, podboju, zniewolenia, za cenę jego eksploatacji, za cenę jego śmierci.

    *

    Nikomu nie wolno poniżać drugiego człowieka, ani też wyrządzać mu krzywdy.
    (Guatemalia, 1993)

    *

    Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom.
    (Warszawa, Parlament 11.06.1999)

    *

    O Bogu winno się świadczyć słowem i czynem wszędzie w każdym środowisku, w rodzinie, w zakładach pracy, w szkołach, w biurach, w miejscach, gdzie człowiek się trudzi i gdzie odpoczywa.
    (Gorzów Wielkopolski, 02.06.1997)

    *

    Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. 

    *

    Otwórzcie się na największy dar Boga, na Jego miłość, która przez Krzyż Chrystusa objawiła się światu jako miłość miłosierna.
    (18.08.2002)

    *

    Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość.
       (Apel o pokój, Hiroszima, 25.02.1981)

    *

    Patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów! On jest waszym nieodłącznym Przyjacielem. (Poznań, 03.06.1997)

    *

    Patriotyzm jako miłość do ojczyzny przyznaje wszystkim innym narodom takie samo prawo jak własnemu, jest zatem drogą do uporządkowanej miłości społecznej.

    *

    Podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość między małżonkami.

     (03.06.1991)
     

    *

    Podczas Mszy św. realnie uobecnia się ta niepojęta miłość, jaka została nam okazana przez krzyż Chrystusa.   (3.06.1991).

    *

    Poza prawdą wolność nie jest wolnością. Jest pozorem. Jest nawet zniewoleniem.  (6.06.1991).

    *

    Prawa człowieka są po to, ażeby każdy miał przestrzeń potrzebną do spełniania swoich zadań i powinności. Ażeby w ten sposób mógł się rozwijać. Mógł stawać się bardziej człowiekiem.
     (12.06.1987).

    *
    Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.  (Kalisz, 4 czerwca 1997).

     

    *

    Prawda objawiona, Ewangelia, dociera do człowieka w oprawie pewnej kultury. Zatracenie odziedziczonych wartości kulturowych może w konsekwencji doprowadzić także do utraty wiary.  (16.11.1980).

    *

    Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. (Pamięć i tożsamość )

    *

    Patriotyzm zawiera w sobie taką właśnie postawę wewnętrzną w odniesieniu do Ojczyzny, która dla każdego prawdziwie jest matką.

    *

    Podstawą miłości zarówno małżeńskiej, jak rodzicielskiej jest oparcie w Bogu. (3.06.1991).

    *

    Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej  (Warszawa, Okęcie 1983 r.)

    *

    Postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny głównie w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli.

    (3.06.1991)

    *

    Potrzeba „wyobraźni miłosierdzia”, aby przyjść z pomocą tym, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa. (18.08.2002).

    *

    Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.

    *

    Powstań Ty, który się rozczarowałeś, który już straciłeś nadzieję, który przyzwyczaiłeś się do szarości i już nie wierzysz, że można zbudować coś nowego.

    *

    Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i z modlitwą na ustach. (...) Zachowujcie jak skarb największy to, co było źródłem duchowej siły naszych ojców. (Gliwice, 15 czerwca 1999 )

    *

    Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy. (Encyklika Laborem exercens )

     

    Praca nie może być traktowana - nigdy i nigdzie - jako towar, bo człowiek nie może dla człowieka być towarem". (Homilia dla świata pracy, Gdańsk, 1987)


    *

    Praca jest dobrem człowieka - dobrem jego człowieczeństwa - przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, . dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie . jako człowiek, a także poniekąd bardziej "staje się człowiekiem".

    *

    Praca ma dopomagać człowiekowi do tego, aby stawiał się lepszym duchowo dojrzalszym,
    aby mógł spełnić swoje powołanie.

    *

    Praca nie może być traktowana - nigdy i nigdzie - jako towar, bo człowiek nie może dla człowieka być towarem. (Gdańsk, 12 czerwca 1987)

    *

    Pragnienie, by żyć lepiej nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć, aniżeli być. (Encyklika Centesimus annus)

    *

    Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.

    *

    Przebacz, a zaznasz pokoju. (Orędzie na XXX Światowy Dzień Pokoju 1997)

    *

    Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć. (Łowicz, 14.06.1999)

    *

    Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
    - abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastam (Kraków 1979)

    *

    Racją bytu wszelkiej polityki jest służba człowiekowi". (Przemówienie, ONZ, 1979 r.)

    *

    Rodzice sami muszą być dobrze wychowani, ażeby wychowywać – i sami też wciąż muszą się wychowywać, ażeby wychowywać  (21.06.1983).

     

    *

    Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą uspołecznienia, pierwszą  i podstawową szkołą pokoju. (Katowice – Lotnisko w Muchowcu 20.06.1983)

    *

    Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.

    *

    Rodzina jest wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkiej.

    (3.06.1991).

    *

    Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej. Trzeba uczynić wszystko, ażeby ta szkoła mogła pozostawać sobą. (Katowice – Lotnisko w Muchowcu, 20.06.1983)

    *

    Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego. Jest podstawową ludzką wspólnotą. Od tego, jaka jest rodzina, zależy naród, bo od tego zależy człowiek. Więc życzę, ażebyście byli mocni dzięki zdrowym rodzinom. Rodzina Bogiem silna. I życzę, ażeby człowiek mógł się w pełni rozwijać w oparciu o nierozerwalną więź małżonków – rodziców, w klimacie rodziny, którego nic nie jest w stanie zastąpić. (Nowy Targ, 8 VI 1979)

    *

    Rodzina bierze swój początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat.

    *

    Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje.

    *

    Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości.

    *

    Słuchajcie Jezusa, idźcie za Jego słowem i zaufajcie Mu. Uczcie się mówić: „tak” Chrystusowi w każdej okoliczności waszego życia.

    *

    Solidarność to jeden i drugi, nigdy jeden przeciw drugiemu! (Gdańsk, 1987

    *

    Starajcie się odkrywać piękno modlitwy różańcowej. Oby różaniec stał się dla was wiernym towarzyszem na całe życie. (Orędzie na Światowy Dzień Młodzieży 1988 )

    *

    Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.

    *

    Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania

    *

    Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość.

    *

    Świat jest jak żywy organizm; każdy ma coś do otrzymania od innych i coś do dania innym. (Casablanca,1985)

    *

    Święci nie żądają od nas oklasków, ale abyśmy ich naśladowali.

    *

    Święci zachęcają wierzących naszych czasów, aby nie cofali się w obliczu trudności, jakie stawia przed nimi wierność wymogom wiary.

    *

    Święci i błogosławieni stanowią żywy argument na rzecz tej drogi, która wiedzie do Królestwa Bożego. (Rzeszów,1991)

    *

    Świętość nie jest przywilejem nielicznych, lecz powinnością wszystkich.

    *

    To, co kosztuje właśnie stanowi wartość. (Częstochowa, 1983)

    *

    Ten odpoczywa dobrze, kto pracuje dobrze; i z drugiej strony- kto dobrze pracuje, musi dobrze odpoczywać (Watykan,) do dzieci

    *

    To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości, która wydaje się czasem zagubiona i zdominowana przez siłę zła, egoizmu i strachu

    *

                    Tracąc wrażliwość na Boga, traci się także wrażliwość na godność człowieka. (Kalisz,4 czerwca 1997)

    *

    Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.  (O rodzinie. Tematyczny wybór tekstów papieża Jana Pawła II, 2011)

    *

    Tylko czyste serce może w pełni kochać Boga! Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo! Tylko czyste serce może w pełni służyć drugim! (...) Nie pozwólcie, aby niszczono waszą przyszłość! Nie pozwólcie odebrać sobie bogactwa miłości! Chrońcie waszą wierność; wierność waszych przyszłych rodzin, które założycie w miłości Chrystusa
    (Sandomierz 12.06.1999)

    *

    Trzeba czuwać, troszczyć się o każde dobro człowiecze. Nie można pozwolić, by marnowało się to, co ludzkie, na tej ziemi.
    (Częstochowa, 5 czerwca 1979)

    *

    Trzeba, ażeby cała Polska, od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: Sursum corda! - "W górę serca!" Amen.
    (Zakopane, 6 czerwca 1997) 

    *

    Trzeba być pokornym, ażeby łaska Boża mogła w nas działać, przeobrażać nasze życie i przynosić owoc dobra.

    *

    Trzeba, ażeby młodość była „wzrastaniem” aby niosła z sobą stopniową akumulację wszystkiego, co prawdziwe, co dobre i piękne — nawet gdy bywa ona „od zewnątrz” połączona z cierpieniami, utratą bliskich i drogich osób, oraz z całym doświadczeniem zła, jakie nieustannie daje o sobie znać w tym świecie, w którym żyjemy.
    (List do młodych)

    *

    Tylko to, co jest zbudowane na Bogu i na miłości jest trwałe.

    *

    Tylko pamięć o przeszłości chroni nas przed stoczeniem się w nicość.

    *

    Tylko miłość może wykluczyć używanie jednej osoby przez drugą.

    *

    Umiejmy dzielić się chlebem z tymi, którzy go nie mają lub mają go mniej od nas.
    (Wrocław, 1979)

    *

    Umiejcie prawidłowo ocenić to, co jest w was i wokół was! Umiejcie wartościować, rozróżniać, wybierać!
    (Toronto, 14.09.1984)

    *

    W chwilach samotności i zagubienia trzeba pamiętać, że Bóg  w swym miłosierdziu jest blisko nas.
    (Watykan, Audiencja generalna, 28 kwietnia 2004)

    *

    W każdym dziecku ukryte jest piękno samego Boga.

    *

    Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne...Tylko dziś jest Twoje.

    *

    Wędrując ku przyszłości, nie możemy zrażać się trudnościami. Te trudności są nieodzowne. Należą one poniekąd do samej istoty przemian, jakie muszą się dokonać.
    (Warszawa Okęcie, 1991)

    *

    Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.
    (Fides et ratio 1998)

    *

    Wiedzcie, że nie jesteście samotni. Towarzyszy wam Ktoś kto was nigdy nie zawiedzie. Chrystus rozumie najtajniejsze pragnienia waszego serca.

    *

    Wierzyć w Jezusa to znaczy przyjąć Jego naukę, nawet wówczas, gdy sprzeciwia się ona opiniom innych ludzi.

    *

    W naszym ludzkim życiu nieodzowny jest wymiar świętości.
    (03.06.1991)

    *

    Wolność oderwana od prawdy o człowieku wyradza się w życiu indywidualnym w swawolę, a w życiu politycznym w przemoc silniejszego i w arogancję władzy.

    *

    Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego. Dziś przez świat idzie spaczone pojęcie wolności.
    (Białoruś, 17.10.1998)

     *

    W społeczeństwie zadufanym w swoją samowystarczalność świadectwo modlącego się człowieka jest jak promień światła pośród mroków.

    *

    Wszelka ludzka działalność nabiera w Chrystusie głębszego znaczenia, stając się prawdziwym świadectwem.
    (Gorzów Wielkopolski, 1997)

    *

    Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości i tylko święci mogą odnowić ludzkość.
    (Orędzie na XX Światowe Dni Młodzieży)

    *

    W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem. O to, aby bardziej był, a nie tylko więcej miał.

    *

    Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Sami nie wiecie, jacy jesteście piękni, kiedy obcujecie z bliska z Chrystusem, z Mistrzem, starając się żyć w Jego łasce uświęcającej. (Częstochowa, 6 czerwca  1979)

    *

    Wypaczone pojęcia wolności, rozumianej jako niczym nie ograniczona samowola, nadal zagrażają demokracji i wolnym społeczeństwom.

    *

    Wy sami nie wiecie, jak jesteście piękni wówczas , kiedy znajdujecie się w zasięgu Słowa Bożego i Eucharystii. (Częstochowa, 6 czerwca 1979)

    *

    Wzywam was, byście rozmawiali ze swoimi rodzicami. Nie trwajcie w wyniosłym odosobnieniu! Rozmowa! Miłość! (Manilia, 1995r. X ŚDM)

    *

    Zadania, przed nami są na miarę każdego z nas. Bóg przychodzi nam na pomoc w chwilach naszej słabości.

    *

     Zadawajcie sobie pytanie: jak powinienem przeżyć swoje życie, aby go nie zmarnować? Na jakim fundamencie je budować, aby było szczęśliwe? (1988)

    *

    Za wojnę są odpowiedzialni nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wywołują, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić. (Oświęcim Brzezinka, 07.06.1979)

    *

    Ziemskie cierpienie, kiedy zostaje przyjęte w miłości, upodabnia się do gorzkiej pestki zawierającej ziarno nowego życia, skarb Boskiej chwały, którą człowiek otrzyma w wieczności.
    (Watykan, 27.04.1994)

    *

    Zło nigdy nie prowadzi ku dobremu. Nie możecie rujnować życia waszych braci.
    (Ameryka Łacińska, maj 1985)

    *

    Zło pierworodne, które drzemie w duszy każdego człowieka – szczególnie często, szczególnie łatwo daje o sobie znać poprzez naruszenie ładu moralnego małżeństwa i rodziny.
    (03.06.1991)
     

    *

    Życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć; odkrywania, kim jesteście, odkrywania wartości, które nadają kształt waszemu życiu.
    (Orędzie na XVIII  Światowy Dzień Pokoju, 1985)

    *

    Życie ludzkie jest święte (...) Nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego zniszczenia niewinnej istoty ludzkiej.
    (Encyklika Evangelium Vitae)

    *

    Życie ludzkie i świat zbudowany bez Boga w końcu obracają się przeciw człowiekowi.
     (06.06.1999)

    *

    Życzę wam (…) żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na cudzą biedę.
     (07.06.1991)

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych