• Cykliczny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

   •        

    Pytania na KWIECIEŃ:

     

    Gdzie i kiedy Jan Paweł II wypowiedział te słowa o rodzinie?

    1.   ,,Życie całych społeczeństw, narodów, państw, Kościoła, zależy od tego, czy rodzina jest pośród nich prawdziwym środowiskiem życia i środowiskiem miłości.”  

    2.     ,,Pośród tylu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą”

    3.     ,, Od tego, jaka jest rodzina zależy naród, bo od tego zależy człowiek”

    4.     ,,Rodzina jest pierwszą szkołą cnót społecznych, potrzebnych wszelkim społecznościom”

    5.     ,,Rodzina jest wielkim darem Bożym, darem pierwotnym naznaczonym przez  Jego błogosławieństwo.” 

    6.     ,,Rodzina według zamysłu Bożego jest miejscem świętym i uświęcającym.”

    7.     ,,Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu”

    8.     ,,Dobro rodziny w największej mierze zależy od samych małżonków.”

    9.    ,,Rodzice chrześcijańscy mają szczególne  zadanie wychowania dzieci do modlitwy, wprowadzenie ich w stopniowe odkrywanie Bożego misterium, i nauczenia osobistej z Nim rozmowy.”   

          10.  ,,Rodzina spełnia swoją misję głoszenia Ewangelii życia przede wszystkim przez 

               wychowanie dzieci, przez słowo i przykład, przez codzienne kontakty i decyzje, przez     

               konkretne gesty i znaki rodzice uczą swoje dzieci autentycznej wolności”. 

     

    Pytania na MARZEC:

    1. Gdzie i kiedy odbyło się II Światowe Spotkanie Rodzin?
    2. Gdzie i kiedy powstało "Miasto dzieci” i czego było symbolem?
    3. Kiedy i gdzie odbył się Jubileusz Rodzin z udziałem Jana Pawła II?
    4. Ile par z różnych części  świata przyjęło Sakrament Małżeństwa podczas Mszy św. z okazji Jubileuszu Rodzin?
    5. Gdzie i kiedy udała się delegacja rodzin na znak wdzięczności i czci dla Maryi i co tam ofiarowali?
    6. Kiedy powstała Papieska Rada do spraw Rodziny?
    7. Co było owocem obradowania Synodu  o Rodzinie w 1994 r.?
    8. Kiedy Jan Paweł II napisał "List do dzieci” i o co w nim prosi?
    9. Kiedy  i gdzie odbyło się III Światowe Spotkanie Rodzin?
    10. Kto jest patronką Instytutu Studium nad Rodziną?

     

    Pytania na LUTY:

    1. Kiedy i gdzie odbyło się I Światowe Spotkanie Rodzin?
    2. Z ilu krajów przyjechały delegacje rodzin na to spotkanie?
    3. Kiedy i przez kogo był wprowadzony Rok Rodziny i gdzie odbyło się jego otwarcie?
    4. Kiedy została wydana Adhortacja Apostolska „Familiaris consortio” i co jest jej głównym tematem?
    5. Kiedy został wydany List do Rodzin i kto jest jego autorem?
    6. Kiedy odbył się XV Dzień Papieski i pod jakim hasłem przebiegał?
    7. Podaj imiona i nazwisko małżonków beatyfikowanych przez Jana Pawła II.
    8. Z jakim wydarzeniem w Polsce była związana pielgrzymka do Ojczyzny w 1997 r.?
    9. Jakie Sanktuarium odwiedził Jan Paweł II 4 czerwca 1997 r.?
    10. Co było tematem IV pielgrzymki Jana Pawła II do Polski?

     

    Pytania na STYCZEŃ:

    1. Z jakiej miejscowości wywodzi się ród Wojtyłów?
    2. Kiedy i gdzie odbył się ślub rodziców Papieża?
    3. Kim dla Karola Wojtyły była Maria Anna Wiadrowska?
    4. Kiedy zmarła matka przyszłego Papieża i ile miała wtedy lat?
    5. Do kogo należał dom w Wadowicach, w którym mieszkała rodzina Wojtyłów?
    6. Kto z rodu Wojtyłów żył jeszcze w dniu wyboru Karola Wojtyły na Papieża?
    7. Kto był duchowym przewodnikiem dla młodego Karola Wojtyły?
    8. Kiedy Karol Wojtyłą przyjął Sakrament Bierzmowania i jakiego wybrał Patrona?
    9. Jaką pierwszą rolę w sztuce teatralnej grał Karol Wojtyła?
    10. Do jakiego zakonu chciał wstąpić Karol Wojtyła po śmierci swego ojca?

     

     

     

     

     

     

    Pytania na MAJ:

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych