• Cykliczny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

   •  

    Pytania na KWIECIEŃ:

    1. Podaj tytuł książki, którą Jan Paweł II określił „jako najdojrzalszy i najdoskonalszy owoc Soboru Watykańskiego II”.
    2. W którym roku miała miejsce najkrótsza – jednodniowa - wizyta Papieża w Polsce, podczas której odwiedził Skoczów i Bielsko Białą?
    3. Jakie ważne wydarzenie w Kościele było okazją do odwiedzenia Polski w 1987 r.?
    4. Ile dokładnie trwał pontyfikat Jana Pawła II?
    5. Co powiedział do zgromadzonych młodych Jan Paweł II na chwilę przed śmiercią?
    6. Kiedy obchodzimy liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II?
    7. Podaj tytuł książki Jana Pawła II, w której opisuje odzieje swojego powołania.
    8. Podaj tytuł utworu poetyckiego napisanego przez Jana Pawła II w 2003 r.
    9. Ilu kardynałów uczestniczyło w wyborze abp Karola Wojtyły na papieża?
    10. Kogo papież odwiedził po swoim wyborze w szpitalu?

     

    Pytania na MARZEC:

    1. Podczas której z pielgrzymek do Polski Jan Paweł II wypowiedział słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.”?
    2. Wymień 4 ulubionych autorów lektur Karola Wojtyły.
    3. Co było przyczyną śmierci brata w szpitalu w Bielsku?
    4. Podaj treść napisu umieszczonego dla żartu przez kolegów Wojtyły  na drzwiach jego pokoju w czasie pobytu w seminarium.
    5. Na pamiątce prymicyjnej ks. Karol umieścił słowa, które wypowiedziała  Najświętsza Maryja Panna. Zacytuj je.
    6. W drodze na wykłady ks. Karol Wojtyła codziennie wstępował do kościoła,  w którym znajduje się grób świętego, patrona polskiej młodzieży. Czyj to  grób?
    7. Podaj tytuł dramatu  napisanego przez Karola Wojtyłę w 1950 r.
    8. Podaj tytuł polskiej gazety, w której ks. Karola Wojtyła zamieszczał artykuły
    9. U boku papieża prawie przez 40 lat pracował obecny metropolita krakowski. Kto to?
    10. Kto przygotowywał posiłki papieżowi?

     

    Pytania na LUTY:

    1. Gdzie Karol Wojtyła widział napis: „Czas ucieka, wieczność czeka”?
    2. Od wczesnych lat młodości Karol był ministrantem. Pełnił funkcję prezesa Koła Ministranckiego. Do jakiej organizacji kościelnej należał jeszcze?
    3. Jak się nazywał krakowski arcybiskup, który podczas wizytacji wadowickiego gimnazjum w maju 1938 r. zauważył, iż Karol jest utalentowanym uczniem?
    4. Podaj nazwisko nauczyciela z gimnazjum w Wadowicach, który rozwijał zainteresowania teatralne młodego Wojtyły.
    5. Wiosną 1939 r. ukazał się pierwszy tomik poezji Karola Wojtyły. Podaj jego tytuł.
    6. W podjęciu przez Karola decyzji o wstąpieniu do seminarium wielki wpływ wywarł na niego prosty krawiec. Podaj jego imię i nazwisko.
    7. Czym zajmowało się studenckie stowarzyszenie „Bartniak”, którego wiceprezesem był Karol Wojtyła?
    8. Jak długo ks. Karol Wojtyła pasterzował w Niegowici?
    9. Gdzie ks. Karol Wojtyła odprawił pierwsze trzy Msze św. za dusze rodziców i brata?
    10. Podaj nazwę błogosławieństwa udzielonego wiernym przez Jana Pawła II po raz pierwszy w dniu jego wyboru na papieża.

     

    Pytania na STYCZEŃ:

    1. Jak brzmi tytuł ostatniej książki Ojca Świętego Jana Pawła II?
    2. Drugą ze swoich encyklik Ojciec Święty poświęcił Bożemu miłosierdziu. Nauka w niej zawarta opiera się w szczególności na jednej z przypowieści Pana Jezusa. Która to przypowieść?
    3. Każdego roku dnia 1 stycznia Jan Paweł II wygłaszał orędzie. Jakiej tematyce było ono poświęcone?
    4. Jakiej tematyce poświęcona jest wydana w 2003 r. encyklika Ojca Świętego „Ecclesia de Eucharistia”?
    5. W jeden dzień w roku papież zasiada do konfesjonału i spowiada wiernych. Zwyczaj ten zapoczątkował Jan Paweł II. O jaki dzień chodzi?
    6. Ojciec Święty odszedł do wieczności w wigilię ustanowionego przez siebie święta kościelnego. O jakie święto chodzi?
    7. Pod jakim wezwaniem jest kościół w Wadowicach, w którym Karol Wojtyła przyjął chrzest święty?
    8. Jak nazywał się przyjaciel Jana Pawła II z lat dziecinnych, z którym on chodził do szkoły, kąpał się w Skawie, grał w hokeja na zamarzniętym stawie albo jeździł na sankach i nartach?
    9. Co otrzymał Karol Wojtyła w dniu Pierwszej Komunii Świętej?
    10. Podaj imię i nazwisko księdza spowiednika młodego Wojtyły, a zarazem przyjaciela i wzoru do naśladowania.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • sp3@siemiatycze.eu
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych