• Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

   • Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

     

    I PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY

    Hasło: „GAUDE MATER POLONIA”

    Czas trwania pielgrzymki: 2-10 czerwca 1979 r.

    Trasa: Warszawa - Gniezno - Częstochowa - Kraków - Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Oświęcim - Nowy Targ

    Cel: udział w obchodach 900. rocznicy śmierci św. Stanisława - patrona Polski

    • Papież odwiedził 8 miast.
    • Jan Paweł II wygłosił 46 homilii i przemówień.
    • W spotkaniach z Papieżem uczestniczyło ok. 10 mln Polaków.
    • Najwięcej wiernych przybyło na Mszę św. odprawioną przez Jana Pawła II na krakowskich Błoniach - 2 mln.
    • Nad bezpieczeństwem Ojca Świętego czuwało ok. 90 tys. funkcjonariuszy MO, ORMO i SB.

     

    II PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY

    Hasło: „POKÓJ TOBIE, OJCZYZNO MOJA”

    Czas trwania: 16-23 czerwca 1983 r.

    Trasa: Warszawa - Niepokalanów - Częstochowa - Poznań - Katowice - Wrocław - Góra Św. Anny - Kraków

    Cel: Udział w obchodach 600-lecia obecności Maryi w jasnogórskim obrazie; beatyfikacja m. Urszuli Ledóchowskiej, brata Alberta - Adama Chmielowskiego i o. Rafała - Józefa Kalinowskiego

    • W czasie drugiej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty odwiedził 8 miast.
    • Papież przebywał w Polsce 8 dni.
    • Jan Paweł II wygłosił 7 homilii i 42 przemówienia.
    • Najwięcej wiernych uczestniczyło we Mszach św. odprawionych przez Ojca Świętego na warszawskim Stadionie X-lecia i na krakowskich Błoniach - po półtora miliona.
    • Na Jasnej Górze Papież zostawił jako wotum Matce Bożej pas sutanny, przestrzelony 13 maja 1981 r., podczas zamachu na jego życie na Placu św. Piotra.
    • Miesiąc po papieskiej pielgrzymce do Ojczyzny (22 lipca 1983 r.) gen. Jaruzelski zniósł w Polsce stan wojenny.

     

    III PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY

    Hasło: „DO KOŃCA ICH UMIŁOWAŁ”

    Czas trwania pielgrzymki: 8-14 czerwca 1987 r.

    Trasa: Warszawa - Lublin - Tarnów - Kraków - Szczecin, Gdynia - Gdańsk - Częstochowa - Łódź - Warszawa

    Cel: udział w II Krajowym Kongresie Eucharystycznym; beatyfikacja Karoliny Kózkówny i bpa Michała Kozala

    • W czasie trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty odwiedził 9 miast.
    • Papież przebywał w Polsce 7 dni.
    • Jan Paweł II wygłosił 35 homilii i przemówień.
    • We wszystkich spotkaniach z Ojcem Świętym wzięło udział 5 milionów Polaków.
    • Najwięcej wiernych uczestniczyło we Mszy św. odprawionej przez Ojca Świętego na krakowskich Błoniach – 1,5 miliona.
    • Na trasach przejazdu Papieża witało – według szacunków – 1,5 miliona osób.

     

    IV PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY

    Hasło: „BOGU DZIĘKUJCIE, DUCHA NIE GAŚCIE”

    Czas trwania pielgrzymki:

    Część I: 1-9 VI 1991 r.

    Część II: 13-16 VIII 1991 r.

    Trasa:

    Część I: Koszalin - Rzeszów, Przemyśl - Lubaczów - Kielce - Radom - Łomża - Białystok - Olsztyn - Włocławek - Płock - Warszawa

    Część II: Kraków - Wadowice - Częstochowa - Kraków

    Cel: rozpoczęcie II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego, beatyfikacja bp. Józefa Pelczara, matki Bolesławy Lament, o. Rafała Chylińskiego i Anieli Salawy; W sierpniu Jan Paweł II przewodniczył odbywającym się w Częstochowie obchodom VI Światowego Dnia Młodzieży

    • W czasie czwartej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty odwiedził 15 miast.
    • Papież spędził w Polsce 9 dni w czerwcu i 4 w sierpniu.
    • Najbardziej pracowity był drugi dzień czerwcowej wizyty Jana Pawła II w Polsce - przewodniczył 5 uroczystościom i przemierzył około 900 kilometrów z Koszalina, przez Rzeszów i Przemyśl do Lubaczowa.
    • Odbyło się 5 spotkań Papieża z mieszkającymi w Polsce przedstawicielami mniejszości wyznaniowych i narodowych.
    • Papież wystąpił w redagowanym przez Redakcję Programów Katolickich TVP programie telewizyjnym dla dzieci „Ziarno”.

     

    V PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY

    WIZYTA DUSZPASTERSKA

    Czas trwania pielgrzymki: 22 maja 1995 r.

    Trasa: Skoczów – Bielsko – Biała - Żywiec

    Cel: oddanie czci św. Janowi Sarkandrowi, poprzedniego dnia kanonizowanemu przez Jana Pawła II w Ołomuńcu, podczas pielgrzymki do Czech

    • Była to najkrótsza wizyta Ojca Świętego w Ojczyźnie. Papież przyjechał do Polski z Czech na jeden dzień.
    • Jan Paweł II odwiedził trzy miasta na Podbeskidziu: Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec, wygłosił 4 przemówienia.
    • W spotkaniach z Papieżem uczestniczyło łącznie 500 tysięcy osób. 300 tys. wzięło udział we Mszy św., odprawionej przez Jana Pawła II na Kaplicówce w Skoczowie.
    • Mszę św. na Kaplicówce z Ojcem Świętym koncelebrowało 100 biskupów i 700 księży.
    • Pielgrzymkę obsługiwało ponad 500 dziennikarzy polskich i zagranicznych, a ponad 7 tys. policjantów pilnowało porządku i bezpieczeństwa podczas spotkań z Papieżem.

     

    VI PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY

    Hasło: „JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ, DZIŚ I NA WIEKI”

    Czas trwania pielgrzymki: 31 maja-10 czerwca 1997 r.

    Trasa: - Wrocław - Legnica - Gorzów Wlkp. - Gniezno - Poznań - Kalisz - Częstochowa - Zakopane - Kraków - Dukla - Krosno – Kraków - Balice

    Cel: zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego oraz udział w obchodach 1000-lecia śmierci św. Wojciecha

    • W czasie szóstej pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty odwiedził 12 miast.
    • Papież przebywał w Polsce 12 dni.
    • Jan Paweł II kanonizował królową Jadwigę i Jana z Dukli oraz beatyfikował s. Marię Bernardynę Jabłońską i s. Marię Karłowską.
    • We wszystkich spotkaniach z Ojcem Świętym wzięło udział ponad 6 milionów Polaków.
    • Mszę św. na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu sprawowało z Papieżem i kardynałami 300 biskupów i ponad 1000 kapłanów z całego świata.
    • 25 razy Papież zmienił tekst wcześniej przygotowanych przemówień.
    • Transmisje uroczystości i spotkań z udziałem Jana Pawła II były w tych dniach najchętniej oglądanymi w telewizji programami.

     

    VII PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY

    Hasło: „BÓG JEST MIŁOŚCIĄ”

    Czas trwania pielgrzymki: 5-17 czerwca 1999 r.

    Trasa pielgrzymki: Gdańsk - Pelpin - Elbląg - Licheń - Bydgoszcz - Toruń - Licheń - Ełk - Wigry - Siedlce - Drohiczyn - Warszawa - Sandomierz - Zamość - Radzymin - Warszawa - Łowicz - Sosnowiec - Kraków - Stary Sącz - Wadowice - Kraków - Gliwice - Kraków - Balice

    Cel: zakończenie II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego

    • Podczas 13-dniowego pobytu w Ojczyźnie Jan Paweł II odwiedził 22 miasta.
    • Ojciec Święty kanonizował bł. Kingę i beatyfikował 111 osób - 108 Męczenników z okresu II wojny światowej, ks. Stefana Frelichowskiego, m. Reginę Protman i Edmunda Bojanowskiego.
    • W spotkaniach z Papieżem uczestniczyło 10 milionów wiernych.
    • Telewizyjne transmisje uroczystości z udziałem Papieża obejrzało 90 proc. Polaków.
    • W papieskiej Mszy św. w Siedlcach uczestniczyło 5 tys. grekokatolików.
    • Niezaplanowanym wcześniej punktem papieskiej pielgrzymki były odwiedziny w domu państwa Bożeny i Stanisława Milewskich - ubogich mieszkańców podsuwalskiej wsi Leszczewo.

     

    VIII PIELGRZYMKA DO OJCZYZNY

    Hasło: „BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE”

    Czas trwania pielgrzymki: 16-19 sierpnia 2002 r.

    Trasa pielgrzymki: Kalwaria Zebrzydowska - Kraków Łagiewniki

    Cel: poświęcenie sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach

    • Papież spędził w Polsce tylko trzy dni. Odwiedził Kraków i Kalwarię Zebrzydowską, obchodzącą 400-lecie istnienia.
    • Na krakowskich Błoniach Jan Paweł II beatyfikował abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (1822-1895), ks. Jana Balickiego(1869-1948), o. Jana Beyzyma SJ (1850-1912), s. Sancję Szymkowiak (1910-1942).
    • W uroczystościach z udziałem Ojca Świętego uczestniczyło 3,5 mln osób.
    • Najwięcej wiernych wzięło udział w Mszy św. beatyfikacyjnej na krakowskich Błoniach - 2,5 mln.

    Opracowała: Barbara Oleksiuk

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych