• Kronika Pontyfikatu Jana Pawła II

   • Kronika Pontyfikatu Jana Pawła II

     

    I Rok Pontyfikatu 16 X 1978 – 15 X 1979

    22 X 1978 r. Inauguracja Pontyfikatu w Watykanie.

    23 XII 1978 r. W orędziu do sekretarza ONZ Papież apeluje o wolność religijną, która jest podstawą praw ludzkich.

    25 I - 1 II 1979 r. Pierwsza zagraniczna podróż apostolska do Meksyku.

    4 III 1979 r. Ogłasza swoją pierwszą Encyklikę „Redemptor Hominis” Odkupiciel człowieka napisaną po raz pierwszy w historii Kościoła po polsku.

    2-10 VI 1979 r. I Pielgrzymka do Polski.

    29 IX - 1 X 1979 r. Pielgrzymka do Irlandii.

    1 X – 7 X 1979 r. Pielgrzymka do Stanów Zjednoczonych.

     

    II Rok Pontyfikatu 16 X 1979 – 15 X 1980

    16 X 1979 r. Ogłasza Adhortację Apostolską „Catechesi tradendae” – daje wskazówki jak prowadzić katechezę w czasach dzisiejszych.

    28-30 XI 1979 r. Pielgrzymka do Turcji. Papież uczestniczy w modlitwie z prawosławnym patriarchą Dimitrosem I. Po wymianie pocałunku pokoju podpisują deklarację o rozpoczęciu oficjalnego dialogu teologicznego.

    2-12 V 1980 r. Pierwsza podróż do Afryki.

    2 VI 1980 r. Przemawia w Paryżu w UNESCO.

    30 VI – 12 VII 1980 r. Pielgrzymka do Brazylii. Spotyka się z ludźmi najbardziej pokrzywdzonymi: trędowatymi, więźniami, Indianami, robotnikami oraz z mieszkańcami slumsów.

    26 IX – 25 X 1980 r. Synod Biskupów poświecony zadaniom rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym.

     

    III Rok Pontyfikatu 16 X 1980 – 15 X 1981

    23 X 1980 r. Spotkanie dwóch wielkich autorytetów moralnych współczesnego świata: Jana Pawła II i Matki Teresy z Kalkuty.

    15-19 XI 1980 r. Pielgrzymka do Niemiec –spotyka się z ewangelikami.

    30 XI 1980 r. Ogłasza drugą swoją encyklikę „Dives in misericordia” (Bóg bogaty w Miłosierdzie).

    16-27 II 1981 r. Pielgrzymka do Azji ( Filipiny, Pakistan, Japonia, Alaska) „W twarzach ubogich widzę twarz Chrystusa”.

    13 V 1981 r. Zamach na życie Papieża na placu św. Piotra „czyjaś ręka strzelała, ale inna ręka prowadziła kulę”.

    13 V – 3 VI 1981 r. Pobyt Jana Pawła  w Poliklinice Gemelii.

    17 V 1981 r. Podczas modlitwy Anioł Pański Papież oświadcza, że przebacza zamachowcy.

    14 IX 1981 r. Ogłasza trzecią encyklikę „Laborem exercens - o pracy ludzkiej.

     

    IV rok Pontyfikatu 16 X 1981 – 15 X 1982

    13 XII 1981 r. Papież modli się w intencji Polski po wprowadzeniu stanu wojennego.

    18 XII 1981 r. Pisze list do generała Wojciecha Jaruzelskiego, w którym apeluje o położenie kresu przemocy i rozpoczęcie dialogu narodowego.

    24 XII 1981 r. W oknie audiencyjnym pałacu apostolskiego Papież zapala świecę na znak solidarności z narodem polskim.

    12-19 II 1982 r. Pielgrzymka do Afryki (Nigeria, Gwinea).

    12-15 V 1982 r. Pielgrzymka do Fatimy, aby podziękować Matce Bożej za ocalenie życia.

    28 V – 2 VI 1982 r. Pielgrzymka do Wielkiej Brytanii – odwiedza anglikańska katedrę i podpisuje wspólną deklarację Międzynarodowej Komisji Teologicznej Anglikańsko - Rzymskokatolickiej.

    10 – 13 VI 1982 r. Pielgrzymka do Brazylii i Argentyny – Msza św. w intencji pokojowego zakończenia konfliktu zbrojnego o Falklandy.

    15 VI 1982 r. Pielgrzymka do Szwajcarii – Papież przemawia w Genewie na Forum Międzynarodowej Organizacji Pracy.

     

    V Rok Pontyfikatu 16 X 1982- 15 X 1983

    31 X – 9 XI 1982 r. Pielgrzymka do Hiszpanii.

    6 I 1983 r. Jan Paweł II ogłasza Rok Święty Jubileuszu   1950–lecie odkupienia.

    24 II 1983 r. Prezentacja książki „Nie lękajcie się”, będącej zapisem rozmów francuskiego pisarza Andre Frossarda z papieżem Janem Pawłem II.

    2-10 III 1983 r. Pielgrzymka do Ameryki Łacińskiej jako misja pokoju dla ogarniętej wojnami domowymi i bezprawiem i przemocą krajów Ameryki Środkowej.

    16-23 VI 1983 r. II Pielgrzymka do Polski.

    14-15 VIII 1983 r. Pielgrzymka do Francji – odwiedza Sanktuarium Maryjne w Lourdes.

    10-13 IX 1983 r. Pielgrzymka do Austrii.

     

    VI Rok Pontyfikatu 16 X 1983 – 15 X 1984

    11 XII 1983 r. Jako pierwszy w dziejach Papież przekracza próg świątyni ewangelickiej w Rzymie i uczestniczy w nabożeństwie ekumenicznym.

    27. XII 1983 r. Papież w rzymskim więzieniu odwiedza swego niedoszłego zabójcę Ali Agcę i rozmawia z nim w cztery oczy.

    2-12 V 1984 r. Pielgrzymka do USA (Korea Płd, Papua, Nowa Gwinea)

    17 V 1984 r. Papież uczestniczy w 40 rocznicy bitwy o Monte Cassino.

    12-17 VI 1984 r. Pielgrzymka do Szwajcarii - przemawia w siedzibie Światowej Rady Kościołów w Genewie.

    9-21 IX 1984r. Pielgrzymka do Kanady - wygłasza orędzie do Indian.

    10-13 X 1984r. Pielgrzymka szlakiem Krzysztofa Kolumba i pierwszych misjonarzy (Hiszpania, Dominikana, Puerto Rico).

     

    VII Rok Pontyfikatu 16 X 1984 – 15 X 1985

    26 I – 6 II 1985 r. Pielgrzymka do Ameryki Łacińskiej – Papież pokazuje że jest pasterzem najbiedniejszych i opuszczonych.

    30 – 31 III 1985 r. Rzymskie obchody Międzynarodowego Roku Młodzieży. Jan Paweł II ustanawia Międzynarodowy Dzień Młodzieży.

    11-15 V 1985 r. Pielgrzymka do Holandii, Belgii, Luksemburga – składa wizytę w EWG i spotyka się z organizacjami pracującymi na rzecz Trzeciego Świata.

    2 VI 1985 r. Ogłasza czwartą Encyklikę „Slavorum Apostoli” poświęconą świętym braciom Cyrylowi i Metodemu, apostołom Słowian.

    8-20 VII 1985 Pielgrzymka do Afryki przemawia tam do 80 tyś. młodych muzułmanów na stadionie w Casablance. Mówi im co łączy wyznawców obu religii.

     

    VIII Rok Pontyfikatu 16 X 1985 – 15 X 1986

    18 X 1985 r. Orędzie Papieskie na 40-lecie ONZ.

    31 I 1986 r. - Pielgrzymka do Indii - odwiedza Dom Czystego Serca Matki Teresy Kalkuty i miejsce pamięci Mahatmy Gandiego.

    13 IV 1986 r. Jan Paweł II jako pierwszy papież przekracza progi świątyni żydowskiej w Rzymie i uczestniczy w spotkaniu z miejscową wspólnotą judaistyczną.

    18 V 1986 r. Ogłasza piątą encyklikę „Dominum et Vivificantem” - O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata.

    6 VI 1986 r. W ośrodku Don Orione w Rzymie Ojciec św. inauguruje IX Mistrzostwa Sportowe Włoch Osób Niepełnosprawnych.

    1-8 VII 1986 Pielgrzymka do Ameryki Łacińskiej – w Kolumbii wygłasza orędzie radiowe dla więźniów, odwiedza nędzarzy Indian, Murzynów i ofiary kataklizmów.

    4-7 X 1986 r. Pielgrzymka do Francji- odwiedza ekumeniczną wspólnotę w Taize.

     

    IX Rok Pontyfikatu 16 X 1986 – 15 X 1987

    27 X 1986 r. Papież organizuje Światowy Dzień Modlitwy o Pokój w Asyżu, w którym biorą udział delegacje reprezentujące 47 Kościołów chrześcijańskich oraz 13 religii świata.

    18 XI – 1 XII 1987 r. Najdłuższa, licząca 49 tyś km. Pielgrzymka do Bangladeszu, Singapuru, Nowej Zelandii i Australii.

    25 III 1987 r. Ogłasza szóstą swoją Encyklikę „Redemptoris Mater” - O Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła.

    31 III – 13 IV 1987 r. Pielgrzymka do Urugwaju, Chile i Argentyny.

    II Światowy Dzień Młodzieży w Buenos Aires – spotkanie z papieżem miliona młodych.

    30 IV – 4 V 1987 r. Pielgrzymka do Niemiec.

    8-14 VI 1987 r. Trzecia Pielgrzymka do Polski.

    10-21 IX 1987 r. Pielgrzymka do Stanów Zjednoczonych – spotkanie z przywódcami Indian od których otrzymał orle pióro, jako symbol władzy.

     

    X Rok Pontyfikatu 16 X 1987 – 15 X 1988

    13 XI 1987 r. Audiencja dla pierwszej kobiety w kosmosie radzieckiej kosmonautki Walentiny Tierieszkowej.

    3-7 XII 1987 r. Ekumeniczny patriarcha Konstatynopola Dimitros I odwiedza Ojca św.

    30 XII 1987 r. Ogłasza siódmą swoją Encyklikę „Sollicitudo rei socjalis” - poświęconą sprawom społecznym.

    3 I 1988 r. Ojciec św. odwiedza 334 ubogich w hospicjum św. Marty w Watykanie.

    17 I 1988 r.  Jako pierwszy Papież odwiedza rzymską siedzibę Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej we Włoszech.

    20 II 1988 r. Przyjmuje na audiencji zespół muzyczny Armii Czerwonej.

    7-18 V 1988 r. Pielgrzymka do Ameryki Łacińskiej. Indianka pokazuje Ojcu św. pusty garnek jako znak straszliwej biedy.

    21 V 1988 r. Otwiera na terenie Watykanu schronisko dl ubogich „Dar Maryi” zbudowane na jego polecenie.

    8-11 IX 1988 r. Pielgrzymka do Francji – Papież przemawia na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

     

    XI Rok Pontyfikatu 16 X 1988 – 15 X 1989

    8 XII 1988 r. Orędzie Ojca św. na XXII Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1989r. pt. „Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju”.

    9 XII 1988 r. Orędzie do Przewodniczącego 43 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z okazji 40 rocznicy ogłoszenia Deklaracji Praw Człowieka.

    30 XII 1988 r. Ogłasza Adhortację Apostolską „Christifideles laici” – dokument o zadaniach ludzi świeckich w Kościele.

    8 I 1989 r. Papież odwiedza przytułek Donum Mariae w Watykanie.

    21 I 1989 r. Audiencja dla Komitetu Pokoju ZSRR.

    20 IV 1989 r. Audiencja dla delegacji NZZS „Solidarność”.

    28 IV – 6 V 1989r. Piąta pielgrzymka do Afryki.

    1-10 VI 1989 r. Pielgrzymka do Skandynawii (Norwegia, Islandia, Finlandia, Dania i Szwecja).

    19-21 VIII 1989 r. Spotkanie z młodzieżą w Hiszpanii podczas III Światowych Dni Młodzieży.

    26 VIII 1989 r. List do Konferencji Episkopatu Polski w 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

    15 IX 1989 r. Audiencja dla mnichów tybetańskich.

    6-16 X 1989 r. Piąta pielgrzymka do Azji.

     

    XII Rok Pontyfikatu 16 X 1989 – 15 X 1990

    1 XII 1989 r. audiencja dla Michaiła Gorbaczowa, przewodniczącego Rady najwyższej ZSRR.

    8 XII 1989 r. Orędzie papieskie na XXIII Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1990r. „Pokój z Bogiem Stwórcą- pokój z całym stworzeniem”.

    25 I – 1 II 1990 r. Pielgrzymka do Afryki – odwiedza leprozorium – dom dla chorych na trąd.

    6 IV 1990 r. Audiencja dla przewodniczącego Komitetu Wyzwolenia Palestyny Jasera Arafata.

    21 -22 IV 1990 r. Pielgrzymka do Czechosłowacji.

    6-14 V 1990 r. Pielgrzymka do Ameryki Łacińskiej.

    25- 27 V1990 r. Pielgrzymka na Maltę.

    31 V 1990 r. Ojciec św. dokonuje uroczystego otwarcia Stadionu Olimpijskiego w Rzymie.

    1-10 IX 1990 r. Siódma podróż do Afryki.

    20 IX 1990r. List Ojca św. do uczestników Światowego Dnia Modlitw o Pokój.

     

    XIII Rok Pontyfikatu 16 X 1990 – 15 X 1991

    7 XII 1990 r. Ogłoszenie ósmej Encykliki „Redemptoris missio” – o stałej aktualności posłania misyjnego.

    8 XII 1990 r. Orędzie na VIII Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1991r. pt. „Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju”.

    1 I 1991 r. Ojciec św. ogłasza rok 1991 „rokiem katolickiej nauki społecznej”.

    11 I 1991 r. Orędzie do Sekretarza Generalnego ONZ w związku z kryzysem w Zatoce Perskiej - apeluje o pokój.

    23 I 1991 r. Na audiencji generalnej, w trakcie trwania Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan mówi o złotej zasadzie ekumenizmu.

    1 V 1991 r. Ogłoszenie dziewiątej Encykliki „Centesimus Annus” dotyczącej spraw społecznych.

    10-13 V 1991 r. Pielgrzymka do Portugalii – w Fatimie dokonuje aktu zawierzenie świata Matce Bożej.

    1 – 9 VI 1991 r. Czwarta Pielgrzymka do Polski pod hasłem: „BOGU DZIĘKUJCIE, DUCHA NIE GAŚCIE”.

    13-20 VIII 1991 r. Ojciec św. uczestniczy w VI Światowym Dniu Młodzieży w Częstochowie.

    12-21 X 1991 r. Pielgrzymka do Brazylii – odwiedza dzielnice nędzarzy i chorych na trąd.

     

    XIV Rok Pontyfikatu 16 X 1991 - 15 X 1992

    8 XI 1991 r. Audiencja dla Prezydenta USA Georgea Busha.

    7 XII 1991 r. W Bazylice św. Piotra przewodniczy nabożeństwu ekumenicznemu w intencji jedności chrześcijan.

    8 XII 1991 r. Orędzie papieskie na XXV Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1992r. pt. „Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju”.

    20 XII 1992 r. Audiencja dla prezydenta Republiki Rosyjskiej Borysa Jelcyna

    19-26 II 1992 r. Ósma pielgrzymka do Afryki - momentem szczytowym jest wizyta w Domu Niewolników na senegalskiej wyspie Goree.

    9–12 V 1992 r. Uczestniczy w Światowym dniu Młodzieży w Rzymie.

    9 V 1992 r. Papież ustanawia Światowy Dzień Chorego wyznaczając go na 11 lutego, w święto Matki Bożej z Lourdes.

    4-10 VI 1992 r. Dziewiąta Pielgrzymka do Afryki.

    25 VI 1992 r. Zatwierdza nowy Katechizm Kościoła Katolickiego.

    9-14 X 1992 r. Pielgrzymka do Ameryki Łacińskiej – w Dominikanie kieruje orędzie do Indian.

     

    XV Rok Pontyfikatu  16 X 1992 – 15 X 1993

    8 XII 1992 r. Orędzie Papieskie na XXVI Światowy Dzień Pokoju  1 stycznia 1993r. pt. „Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim”.

    20 XII 1992 r. Odwiedza jadłodajnię dla ubogich w rzymskiej dzielnicy Colle Oppio.

    9-10 I 1993 r. W Asyżu Ojciec św. uczestniczy w Dniu Modlitwy o Pokój w Europie, na który przybyli przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich, judaizmu i islamu.

    3-10 II 1993 r. Dziesiąta pielgrzymka do Afryki.

    11 II 1993 r. Po raz pierwszy obchodzony jest Światowy Dzień Chorego.

    1 III 1993 r. Orędzie do sekretarza generalnego ONZ w obronie ludności Bośni i Hercegowiny.

    25 IV 1993 r. Pielgrzymka do Albanii – kraju ogłoszonego w 1967 r. pierwszym ateistycznym państwem na świecie.

    12-17 VI 1993 r. Pielgrzymka do Hiszpanii.

    28 VII 1993 r. Podpisanie Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską.

    6 VIII 1993 r. Ogłasza dziesiątą Encyklikę „Veritatis splendor” – Blask prawdy, o nauczaniu moralnym Kościoła.

    9-16 VII 1993 r. Pielgrzymka do Meksyku i Stanów Zjednoczonych – w Denver uczestniczy w VIII Światowym Dniu Młodzieży.

    4-10 IX 1993 r. Pielgrzymka do Litwy, Łotwy i Estonii - byłych krajów ZSRR.

     

    XVI Rok Pontyfikatu 16 X 1993 – 15 X 1994

    2 XI 1993 r. Papież udziela wywiadu dziennikarzowi i deputowanemu do Parlamentu Europejskiego na temat miejsca Polski w Europie, upadku komunizmu, integracji europejskiej i dialogu z prawosławiem.

    11 XI 1993 r. Podczas audiencji uczestników konferencji FAO Ojciec św. wzywa wszystkie kraje do walki z głodem i niedożywieniem.

    8 XII 1993 r. Orędzie papieskie na XXVII Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1994r. pt. „Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości”

    32 I 1994 r. Dzień Modlitwy o Pokój na Bałkanach, poprzedzony dniem postu w tej samej intencji.

    2 II 1994 r. Jan Paweł II ogłasza List do Rodzin z okazji Roku Rodziny 1994,

    18 V 1994 r. Orędzie Ojca św. w 50 rocznicę bitwy o Monte Cassino, w którym podkreśla, że Polska broniła chrześcijańskiej przyszłości Europy.

    1 VIII 1993 r. Przesłanie Ojca św. w 50 rocznicę Powstania Warszawskiego.

    10-11 IX 1994 r. Pielgrzymka do Chorwacji.

     

    XVII Rok Pontyfikatu 16 X 1994 – 15 X 1995

    19 XI 1994 r. W Mediolanie oficjalna prezentacja książki Jana Pawła pt. „Przekroczyć próg nadziei”.

    8 XII 1994 r. Orędzie papieskie na XXVIII Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1995 r. pt „Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju”.

    13 XII 1994 r. Ojciec św. publikuje „List do dzieci”.

    26 XII 1994 r. Amerykański tygodnik „Time” ogłasza Jana Pawła II „Człowiekiem roku”.

    11-21 I 1995 r. Pielgrzymka na Filipiny, Nowej Gwinei i Sri Lanki.

    15 I 1995 r. Spotkanie z ponad 4mln młodych ludzi podczas X Światowego Dnia Młodzieży w Manilii.

    25 III 1995 r. Ogłasza jedenastą Encyklikę „Ewangelium Vitae” – o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego.

    8 V 1995 r. Przesłanie Ojca św. z okazji 50 rocznicy zakończenia II wojny światowej

    20-22 V 1995 r. Pielgrzymka do Czech.

    22 V 1995 r. Piąta, jednodniowa pielgrzymka do Polski- odwiedza Skoczów.

    25 V 1995 r. Ogłasza dwunastą Encyklikę „Ut unum sint” – o działalności ekumenicznej.

    3-4 VI 1995 r. Pielgrzymka do Belgii.

    30 VI – 3 VII 1995 r. Pielgrzymka do Słowacji.

    14-29 IX 1995 r. Dwunasta pielgrzymka do Afryki.

    4-9 X 1995 r. Pielgrzymka do Stanów Zjednoczonych – w ONZ wygłasza przemówienie ,,Od praw człowieka do praw narodu”.

     

    XVIII Rok Pontyfikatu 16 X 1995 – 15 X 1996

    8 XII 1995 r. Orędzie Papieskie na XXIX Światowy Dzień Pokoju 1 Stycznia 1996r. pt. „Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju”.

    5-12 II 1996 r. Pielgrzymka go Ameryki Środkowej (Gwatemala, Nikaragua, Salwador, Wenezuela).

    17 III 1996 r. Dziękczynne „Te Deum” w Wielki Czwartek za 50 lat kapłaństwa.

    2.IV 1996 r. Audiencja dla 90 komendantów policji z 15 krajów należących do Unii Europejskiej.

    14.IV 1996 r. Pielgrzymka do Tunezji.

    17-19 V 1996 r. Pielgrzymka do Słowenii – uczcił 1250 rocznicę ewangelizacji tej ziemi.

    21-23 VI 1996 r. Pielgrzymka do Niemiec - Ojciec św. w towarzystwie kanclerza Helmuta Kohla przechodzi przez Bramę Brandenburską w Berlinie – symbol podziału Europy na Wschód i Zachód.

    6-7 IX 1996 r. Pielgrzymka na Węgry.

    19-22 IX 1996 r. Pielgrzymka do Francji.

     

    XIX Rok Pontyfikatu 16 X 1996 – 15 X 1997

    22 X 1996 r. Przesłanie Ojca św. do członków Papieskiej Akademii Nauk, w którym przedstawia stanowisko Magisterium Kościoła wobec ewolucji.

    30 X 1996 r. dramatyczny apel Jana Pawła II o pokój w Zairze.

    13. XI 1996 r. Przemówienie „O sprawiedliwy podział dóbr na ziemi” do przedstawicieli 194 państw na światowym spotkaniu ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa.

    15 XI 1996 r. Rzymska prezentacja autobiograficznej książki „Dar i tajemnica”, napisanej z okazji 50 rocznicy świeceń kapłańskich.

    8 XII 1996 r. Orędzie Papieskie na XXX Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1997r. pt. „Przebacz – z zaznasz pokoju”.

    2 II 1997 r. Po raz pierwszy w całym Kościele obchodzono Dzień Życia Konsekrowanego.

    12-13 IV 1997 r. Pielgrzymka do Bośni i Hercegowiny - Papież odwiedził Sarajewo, gdzie apelował „Nigdy więcej wojny, nigdy więcej nienawiści i nietolerancji”.

    26 – 27 IV 1997 r. Pielgrzymka do Czech – dla uczczenia 1000 rocznicy śmierci św. Wojciecha.

    10-11 V 1997 r. Pielgrzymka do Libanu.

    31 V – 10 VI 1997 r. Szósta pielgrzymka Jana Pawła II do Polski pod hasłem: „JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ, DZIŚ I NA WIEKI”.

    17 VII 1997 r. Ojciec św. podejmuje decyzję o pomocy Stolicy Apostolskiej dla powodzian w Polsce i w Czechach.

    21-24 VIII 1997 r. Pielgrzymka do Francji- spotyka się z Młodzieżą zgromadzoną na XII Światowych Dniach Młodzieży w Paryżu.

    2-6 X 1997 r. Pielgrzymka do Brazylii – uczestniczy w II Światowym Spotkaniu  Rodzin w Rio de Janeiro.

     

    XX Rok Pontyfikatu 16 X 1997 – 15 X 1998

    19 XI 1997 r. Podczas audiencji generalnych Jan Paweł II rozpoczyna cykl katechez przygotowujących Kościół do Wielkiego Jubileuszu 2000 Roku.

    20 XII 1997 r. Na placu św. Piotra stanęła ponad 30 metrowa choinka, którą podarowali polscy górale z Zakopanego podczas pielgrzymki do Rzymu.

    21–26 1998 r. Pielgrzymka na Kubę – spotyka się z Fidela Castro i apeluje o uwolnienie więźniów politycznych.

    21- 23 III 1998 r. Pielgrzymka do Nigerii – przemawia do 2mln wiernych, apeluje i upomina się o przestrzeganie praw człowieka.

    31 V 1998 r. Ogłasza List  apostolski „Dies Domini” – o świętowaniu niedzieli.

    19-21 VI 1998 r. Pielgrzymka do Austrii.

    14 IX 1998 r. Ogłasza XIII encyklikę „Fides et racio” – o relacjach miedzy wiarą a rozumem.

    2-4 X 1998 r. Pielgrzymka do Chorwacji.

     

    XXI Rok Pontyfikatu 16 X 1998 – 15 X 1999

    16 X 1998 r. Na placu św. Piotra Ojciec św. spotyka się z 20 tyś. rzeszą Polaków, którzy przybyli na obchody 20 rocznicy Jego pontyfikatu.

    30 XI 1998 r. Przesłanie Papieża z okazji 50 rocznicy Deklaracji Praw Człowieka.

    8 XII 1998 r. Orędzie papieskie na XXX II Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1999 r. pt. „Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju”.

    22 -28 I 1999 r. Pielgrzymka do Meksyku i Stanów Zjednoczonych – spotkał się z młodzieżą i odprawił Mszę św. na stadionie Trans World Dome.

    23 III 1999 r. Ogłoszono, że Jan Paweł II za pośrednictwem Papieskiej Rady udzielił w 1998.r. pomocy dobroczynnej najbardziej potrzebującym na świecie  w wysokości 21,5 mln dolarów.

    28 III 1999 r. Ojciec św. apeluje o pokój na Bałkanach, „Papież jest z ludźmi, którzy cierpią i do wszystkich woła: zawsze jest czas na pokój”.

    2 V 1999 r. Beatyfikacja o. Pio z udziałem 300 tyś. wiernych - jest to najliczniejsza tego typu uroczystość w dziejach Kościoła.

    7-9 1999 r. Pielgrzymka do Rumunii, kraju gdzie większość ludności stanowią prawosławni.

    5-17 VI 1999 r. Siódma Pielgrzymka do Polski pod hasłem: „BÓG JEST MIŁOŚCIĄ”.

    19 IX 1999 r. Pielgrzymka do Słowenii.

     

    XXII Rok Pontyfikatu 16 X 1999 – 15 X 2000

    5-9 XI 1999 r. Pielgrzymka do Indii i Gruzji – podejmowany niezwykle serdecznie przez przedstawicieli różnych religii odwiedza mauzoleum mahatmy Gandhiego.

    8 XII 1999 r. Orędzie papieskie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2000 r. pt. „Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje”.

    24 XII 1999 r. Ojciec św. uroczyście otwiera Drzwi Święte w bazylice św. Piotra w Watykanie – w ten sposób zainaugurował uroczyste obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

    2 I 2000 r. Jubileuszowe spotkanie Ojca św. z dziećmi i ich opiekunami na placu św. Piotra.

    23 I 2000 r. Jan Paweł II uczestniczy w Watykanie  w pokazie filmu ,,Pan Tadeusz” z udziałem reżysera Andrzeja Wajdy.

    24-26 II 2000 r. Pielgrzymka do Egiptu- śladami Mojżesza Papież udał się na Górę Synaj.

    12 III 2000 r. Dzień Przebaczenia – Ojciec św. podczas Eucharystii sprawowanej w Bazylice św. Piotra prosi Boga o wybaczenie grzechów popełnionych przez synów i córki Kościoła dawniej i obecnie.

    20-26 III 2000 r. Pielgrzymka do Ziemi Świętej – odwiedza miejsca znane z kart Ewangelii: Betlejem, Nazaret, Jerozolima, Góra Błogosławieństw.

    7 V 2000 r. W rzymskim Koloseum Papież przewodniczy Ekumenicznemu Wspomnieniu Świadków Wiary XX w. – chrześcijan z różnych Kościołów, którzy cierpieli prześladowania za wiarę.

    12-13 V 2000 r. Pielgrzymka do Portugalii – w Fatimie Papież beatyfikuje Franciszka i Hiacyntę, dzieci, którym objawiała się Maryja i ujawnia III tajemnicę fatimską.

    15-20 X 2000 r. Ojciec św. uczestniczy w XV światowym Dniu Młodzieży w Rzymie – bierze w nim udział 2mln osób.

     

    XXIII Rok Pontyfikatu 16 X 2000 – 15 X 2001

    29 X 2000 r. Jan Paweł II obejrzał na stadionie w Rzymie mecz piłkarski.

    8 XII 2000 r. Orędzie Papieskie na XXXIV Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2001 r. pt. „Dialog między kulturami drogą do cywilizacji  miłości i pokoju”.

    6 I 2001 r. Koniec Roku Jubileuszowego – Ojciec św. zamknął Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra.

    8 I 2001 r. Delegacja Kongresu Stanów Zjednoczonych wręczyła Janowi Pawłowi II Złoty Medal Kongresu – najwyższe odznaczenie cywilne Stanów Zjednoczonych.

    4-9 V 2001 r. Pielgrzymka śladami św. Pawła do Grecji, Syrii i Malty.

    22 V 2001 r. W Waszyngtonie otwarto Centrum Kultury im. Jana Pawła II – jako pomnik ku czci Ojca św.

    23-27 VI 2001 r. Pielgrzymka na Ukrainę - odwiedza Kijów i Lwów.

    11 IX 2001 r. Papież modli się za ofiary zamachu terrorystycznego w USA i w oknie zapala świeczkę na znak solidarności z narodem amerykańskim.

    22 -27 IX 2001 r. Pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii.

    14 X 2001 r. Po raz pierwszy w Polsce obchodzono Dzień Papieski.

     

    XXIV Rok Pontyfikatu 16 X 2001 – 15 X 2002

    22 X 2001 r. Papież po raz pierwszy używa Internetu – przesyła pocztą elektroniczną Kościołowi w Oceanii tekst adhortacji apostolskiej.

    8 XII 2001 r. Orędzie papieskie na XXXV Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2002 r. pt. „Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia”.

    14 XII 2001 r. Na apel Jana Pawła II w całym Kościele katolickim obchodzono dzień modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.

    24 I 2002 r. Z inicjatywy Jana Pawła II w Asyżu po raz drugi odbył się Dzień Modlitwy o pokój na świecie z udziałem przedstawicieli 31 wyznań chrześcijańskich i muzułmanów.

    24 I 2002 r. W orędziu na Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu Ojciec św. pisze o Internecie, jako nowym forum głoszenia Ewangelii.

    22- 26 V 2002 r. Pielgrzymka do Bułgarii - ku czci św. Cyryla i Metodego, Apostołów Słowian.

    25-27 VII 2002 r. Ojciec św. uczestniczy w XVII Światowym Dniu Młodzieży w Toronto - przemawia do 1 mln młodych z 172 krajów świata.

    29 VII – 1 VIII 2002 r. Pielgrzymka do Gwatemali i Meksyku.

    16-19 VIII 2002 r. Ósma Pielgrzymka do Polski – pod hasłem: „BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE”; z Łagiewnik kieruje orędzie o Bożym Miłosierdziu do całego świata.

     

    XXV Rok Pontyfikatu 16 X 2002 – 15 X 2003

    16 X 2002 r. Ojciec św. do Różańca dodaje Tajemnice Światła.

    31 X 2002 r. Rada Gminy Rzymu nadaje papieżowi tytuł i status obywatela rzymskiego.

    14 XI 2002 r. Jan Paweł II przemawia we włoskim parlamencie Izby Deputowanych i Senatu.

    8 XII 2002 r. Orędzie na XXXVI Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2003r. pt. „Encyklika Pacem in terris – nieustanne zobowiązanie”.

    25 I 2003 r. Dzięki połączeniu satelitarnemu papież uczestniczy w IV Światowym Dniu Rodzin w Manili i wygłasza przemówienie do zgromadzonych.

    6 III 2003 r. Jan Paweł II publikuje  swoją książkę pt. „Tryptyk Rzymski”, która w krótkim czasie okazała się bestsellerem.

    6 IV 2003 r. Papież apeluje o jak najszybsze zakończenie wojny w Iraku.

    17 IV 2003 r. Ogłasza XIV Encyklikę „Ecclesia de Eucharistia” – o Eucharystii w życiu Kościoła.

    3-4 V 2003 r. Pielgrzymka do Hiszpanii.

    18-19 V 2003 r. Audiencja dla ok. 20 tyś. Polaków, którzy wzięli udział w Narodowej Pielgrzymce do Rzymu z okazji 25 rocznicy Pontyfikatu.

    19 V 2003 r. Jan Paweł II wypowiada się na temat przyłączenia Polski do Unii Europejskiej.

    5-9 VI 2003 r. Pielgrzymka do Chorwacji.

    22 VI. 2003 r. Pielgrzymka do Bośni i Hercegowiny – zaapelował do Serbów i Chorwatów o przebaczenie win.

    11-14 IX 2003 r. Pielgrzymka do Słowacji – spotkanie z przedstawicielami Kościołów chrześcijańskich.

     

    XXVI Rok Pontyfikatu 16 X 2003 – 15 X 2004

    8 XII 2003 r. Orędzie papieskie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2004r. pt. „Zawsze aktualne zadanie: wychowywać do pokoju”.

    18 V 2004 r. Opublikowana zostaje książka Jana Pawła II „Wstańcie, chodźmy!”.

    4 VI 2004 r. Papież przyjmuje prezydenta USA George’a W. Busha, prosząc go o znormalizowanie sytuacji na Bliskim Wschodzie z udziałem ONZ.

    5-6 VI 2004 r. Pielgrzymka do Szwajcarii (103. papieska podróż zagraniczna).

    29 VI 2004 r. Wizyta w Watykanie patriarchy ekumenicznego Bartłomieja I.

    14-15 VIII 2004 r. Papieska pielgrzymka do Lourdes (104. papieska podróż zagraniczna).

    5 IX 2004 r. Spotkanie Jana Pawła II z włoską Akcją Katolicką w Loreto.

     

    XXVII Rok Pontyfikatu 16 X 2004 – 2 IV 2005

    27 XI 2004 r. Jan Paweł II przyjmuje patriarchę Bartłomieja I i przekazuje mu relikwie świętych Grzegorza z Nazjanzu i Jana Chryzostoma.

    8 XII 2004 r. Obchody 150. rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu.

    18 I 2005 r. Audiencja dla 160 rabinów, którzy dziękują papieżowi za wkład w rozwój dialogu katolicko - żydowskiego.

    1 I 2005 r. Orędzie Ojca św. na XXXVIII Światowy Dzień Pokoju pt. „Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

    27 I 2005 r. W przesłaniu na 60. rocznicę wyzwolenia obozu w Oświęcimiu - Brzezince Jan Paweł II pisze, że „nawet w otchłani cierpienia może zwyciężać miłość”.

    1 – 10 II 2005 r. Papież hospitalizowany w klinice Gemelli.

    22 II 2005 r. Prezentacja włoskiej wersji książki Ojca Świętego „Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci” (oryginał polski zaprezentowany 14 marca).

    24 II – 13 III 2005 r. Ponowna hospitalizacja w klinice Gemelli. Operacja tracheotomii.

    27 III 2005 r. Ostatnie orędzie wielkanocne i błogosławieństwo „Urbi et Orbi”.

    30 III 2005 r. Ostatnie spotkanie z pielgrzymami przybyłymi na audiencję ogólną.

    2 IV 2005 r., godz. 21.37 – Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca

    8 IV 2005 r. Pogrzeb Jana Pawła II w Watykanie. Pogrzeb był jednym z największych, o ile nie największym zgromadzeniem chrześcijan w historii świata i największym z dotychczasowych pogrzebów znanych w historii świata.

     

    1 maja 2011 r. (Niedziela Miłosierdzia Bożego) - wyniesiony na ołtarze jako błogosławiony. Dokonał tego jego następca - papież Benedykt XVI.

     

    Literatura: Latasiewicz M., Śladami Jana Pawła II. Pielgrzymki  1978 – 2005, Kraków 2005

    Opracowała: Barbara Oleksiuk

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych