• Centrum multimedialne

   • Nasza pracownia multimedialna działa od roku szkolnego 2006/2007. Powstała w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej („Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych”), współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Jest wyposażona w 4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kserokopiarka).

    Z pracowni multimedialnej mogą korzystać uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły. Jest otwarta codziennie w godzinach pracy biblioteki.

    Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy celom edukacyjnym, czyli poszerzaniu i pogłębianiu wiedzy. Umożliwia wyszukiwanie informacji na określony temat przy wykorzystaniu zasobów Internetu, a także edukacyjnych programów multimedialnych.

    Projektor multimedialny i duży ekran pozwalają na projekcję bajek i filmów edukacyjnych w warunkach komfortowego „kina szkolnego”. 

     

    Dokładne informacje dotyczące zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu znajdują się w regulaminie, z którym każdy użytkownik powinien się zapoznać i którego bezwzględnie należy przestrzegać.

    ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

    1. Ze stanowisk komputerowych w czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele oraz rodzice.
    2. Stanowisko komputerowe w czytelni służy wyłącznie do celów edukacyjnych:
     • poszukiwania materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych,
     • wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, SU i innych organizacji działających w szkole,
     • poszukiwania materiałów edukacyjnych na stronach internetowych,
     • gromadzenia informacji do konkursów i olimpiad przedmiotowych.
    3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
    4. Przy stanowisku może znajdować się jedna osoba pracująca w ciszy i nie zakłócająca rytmu pracy biblioteki.
    5. Uczeń informuje nauczyciela bibliotekarza z jakiego programu będzie korzystał i wpisuje się do zeszytu statystyk.
    6. Użytkownik nie zostawia po sobie śladu w komputerze (nie zaśmieca jego pamięci).
    7. Zabrania się korzystania ze stanowiska komputerowego w czytelni w czasie przerw międzylekcyjnych.
    8. Wszelkie nieprawidłowości pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
    9. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

    Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego do końca roku szkolnego.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
   • (85) 655 67 71
   • ul. Gen. Wł. Andersa 4 17-300 Siemiatycze Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych