Nawigacja

Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Rok szkolny 2014/2015 Rok szkolny 2015/2016 Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

Co się działo?

Rok szkolny 2015/2016

WRZESIEŃ

XV Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku

                       11 września 2015 r. gimnazjaliści klasy II A, II B i II C oraz delegacje klas III B i III C Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  im. Jana Pawła II w Siemiatyczach wraz z opiekunami  wzięli udział w Międzynarodowym Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, który po raz XV odbył się w Białymstoku. Szkoła wystawiła poczet sztandarowy.
       Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem „KONIEC WOJNY 1945-1989 NOWE ZNIEWOLENIE”. Celem  było ocalenie pamięci  setek  tysięcy Polaków wywiezionych na Wschód, oddanie czci wszystkim zmarłym oraz doświadczonym w łagrach i więzieniach Sybirakom.
            Po przemarszu ulicami miasta spod Pomnika Katyńskiego do Kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego uczniowie uczestniczyli w Mszy Świętej celebrowanej przez metropolitę białostockiego arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego oraz złożyli kwiaty przy Grobie Nieznanego Sybiraka.
            Była to  prawdziwa lekcja historii, świadectwo pamięci o tych, którzy z zesłania do Ojczyzny już nie wrócili. To nauka patriotyzmu, która jest zobowiązaniem pokoleń, Polaków cieszących się wolnością.

 

KALWARIA PODLASKA - przygotowanie do ŚDM

        W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w poniedziałek 14 września, uczniowie naszej szkoły brali udział w Diecezjalnym Spotkaniu Młodzieży na Kalwarii Podlaskiej w Serpelicach. Przebiegało ono pod hasłem: „Błogosławieni czystego serca...” i wpisane było w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Pierwszy etap odbył się w kościele WNMP w Siemiatyczach, gdzie uczniowie wzięli udział w drodze krzyżowej. Etap drugi, już w Serpelicach, to ewangelizacyjny koncert zespołu „Wyrwani z niewoli”. Etap trzeci to Eucharystia i rozesłanie delegacji parafialnych połączone z wręczeniem miniatur symboli ŚDM.

Agnieszka Olendzka
 

„Sprzątanie Świata”

         18 września uczniowie naszej szkoły wzięli czynny udział w corocznej akcji „Sprzątanie Świata”. Jej celem jest promowanie ekologii, podkreślanie roli człowieka w segregacji odpadów i inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Maluchy i młodzież pod opieką nauczycieli zaopatrzeni w worki i rękawice sprzątali najbliższe otoczenie szkoły. Akcja przebiegała sprawnie, dzieci sprzątały wyznaczone rejony.
       Podniesienie świadomości ekologicznej młodego pokolenia to długofalowy proces, który zaczyna się już od przedszkola i powinien trwać do końca życia każdego z nas. 
            Wierzymy, że swoją proekologiczną postawą wpłyniemy na zmianę nawyków i przyzwyczajeń lokalnej społeczności.

A. Bajena i H. Lubowicka
 

Wyjazd siemiatyckich gimnazjalistów
na polskie cmentarze wojenne we Włoszech

             Od kilku już lat Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku przy współpracy z władzami samorządowymi różnych szczebli realizuje projekt edukacyjny „Katyń – w rocznicę Zbrodni”. Wcześniejsze wyjazdy młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego wiodły właśnie do Katynia.
W bieżącym roku, podobnie jak w ubiegłym, celem wyprawy stały się polskie cmentarze wojenne na Monte Cassino, w Loreto i w Bolonii. Na cmentarzach tych spoczywają żołnierze II Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa, którzy polegli w walce z hitlerowskimi Niemcami na Półwyspie Apenińskim. Dodatkowy temat tegorocznego projektu brzmiał: „Śladami bohaterów. Monte Cassino 1944 - 2015”. Młodzież miała ponadto okazję zwiedzić Bazylikę św. Antoniego w Padwie, Bazylikę w Loreto, Bazylikę Watykańską z chwilą zadumy przy grobie św. Jana Pawła II oraz odbyć krótki spacer po starożytnej części Rzymu.
Każdy taki wyjazd to nie tylko poszerzenie wiedzy historycznej młodych ludzi, ale przede wszystkim ogromny ładunek patriotyzmu.
Uczniowie z dwóch siemiatyckich gimnazjów, dzięki zaangażowaniu białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz władz naszego miasta, już po raz kolejny mogli uczestniczyć w w/w projekcie. W dniach 14-18 września 2015 r. we Włoszech były zatem: Gabriela Gryciuk i Kamila Wysocka z Gimnazjum nr 2 oraz Patrycja Łukijaniuk i Gabriela Poniatowska z Gimnazjum nr 1.
Wyjazd w ramach tego projektu to rodzaj wyróżnienia dla uczniów zainteresowanych historią Polski, a przy tym osiągających wysokie wyniki w nauce oraz prezentujących wysoką kulturę osobistą.

 

Aktywnie z PełnoAktywnymi

           Grupa osób z niepełnosprawnością, działająca jako „PełnoAktywni” zorganizowała piknik, ktróry odbył się 20 września przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach.
Podczas pikniku zorganizowano m.in. grę w „bule”oraz wyścigi na czteroosobowych nartach. Było przy tym sporo śmiechu i zabawy. Nie zabrakło też dobrego jedzenia – były kiełbaski z grilla, ciasta, soki z jabłek z nadbużańskich sadów oraz jabłka.
Spotkanie, oprócz integracji i zabawy, miało na celu skonsultowanie kilku ważnych kwestii – każdy z uczestników mógł wypowiedzieć się na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością, jak również przedstawić pomysły w jaki sposób można je rozwiązać na poziomie lokalnym. 
W spotkaniu tym wzięli udział wolontariusze Szkolnego Koła Caritas. Młodzi ludzie z naszego gimnazjum kolejny raz pokazali, że są gotowi do działania i otwarci na współpracę. 

Agnieszka Olendzka
 

Klasy II gimnazjum w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

        22 września 2015 r. uczniowie klas II gimnazjum byli na wycieczce w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Mogliśmy poznać fantastyczny, inspirujący świat nauki, mogliśmy wszystkiego dotknąć, wszystko wypróbować i dochodzić samodzielnie do wniosków. Spędziliśmy aktywnie cały dzień, nikt się nie nudził, wszyscy chłonęli wiedzę. Całości dopełniła niesamowita wizyta w planetarium.  W planetarium na sferycznym ekranie obejrzeliśmy wyjątkowy film 3D, przyjrzeliśmy się gwiazdom, które świecą na niebie i planetom Układu Słonecznego. Udaliśmy się podczas niej na wyprawę w trzeci wymiar życia. 

Centrum Nauki Kopernik to miejsce, które inspiruje, rozbudza ciekawość i pozwala inaczej spojrzeć na świat. Dziękujemy wychowawcom, że zabrali nas do tak wspaniałego miejsca.

 

PRZYTOMNI I WOLNI

          Klasa II C gimnazjum wzięła udział w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych skierowanym do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na najlepszy materiał filmowy promujący zdrowy i wolny od używek (przede wszystkim od dopalaczy) tryb życia. Celem akcji „Przytomni” jest zwiększenie świadomości młodych osób, w zakresie niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy. Konkurs to część rozpoczętej w lipcu kampanii społecznej „Dopalacze Kradną Życie”.

A oto spot klasy II c: vts_01_1.avi

Nie pozwólmy dopalaczom niszczyć naszego życia!


PAŹDZIERNIK

Zwiedzanie Wystawy Budowli z klocków LEGO

         Na początku października uczniowie klas I – III szkoły podstawowej uczestniczyli w wycieczkach do Białegostoku. Celem było zwiedzenie największej w Polsce wystawy budowli z klocków Lego. Budowle przedstawiały architekturę zabytkową oraz współczesną, wydarzenia historyczne oraz znane sceny z filmów i bajek. Wielkie zainteresowanie wzbudzał największy człowiek świata wykonany z Lego oraz eksponaty interaktywne – roboty i pojazdy z ruchomymi elementami. Dzieci bawiły się także w Fun Parku – strefie zabaw. Mogły same tworzyć budowle z klocków Lego i Duplo, „pisać” klockami na ścianie, a przede wszystkim świetnie się bawić w bajkowej krainie Lego.

 

Jubileuszowa Pielgrzymka na Jasną Górę

            Dnia 7 i 8 października uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wzięli udział w XV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Jubileuszowe spotkanie przebiegało pod hasłem ,,Jan Paweł II – patron rodziny”. Głównym punktem była uroczysta Msza św. z udziałem pocztów sztandarowych, odprawiona pod przewodnictwem duszpasterza Rodziny Szkół księdza biskupa Henryka Tomasika.
Zgromadzeni na Jasnej Górze uczniowie z ok. 450 szkół, nauczyciele i rodzice modlili się: w intencji Ojca Świętego Franciszka, swoich rodzin. Prosili o wstawiennictwo Maryjne w trudnym zadaniu wychowania młodego pokolenia na odpowiedzialnych Polaków, a także o wskazywanie właściwych dróg podczas trudnych wyborów życiowych.
W homilii biskup Tomasik przypomniał o konieczności wzmożonej troski o współczesną rodzinę: „Nasz patron św. Jan Paweł II był również bardzo zatroskany o los rodzin. Dzisiaj modlimy się o to, by każda rodzina była małym kościołem, aby w każdej rodzinie uobecniała się wzajemna miłość oparta na Ewangelii”.
Szkoły biorące udział w pielgrzymce, przyłączyły się do pomocy materialnej przeznaczonej dla wielodzietnej rodziny z Kazachstanu, która sprowadziła się do Polski.
            W drodze do Częstochowy uczniowie zwiedzili Muzeum bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, Muzeum św. Maksymiliana Kolbe w Niepokalanowie, obejrzeli Panoramę Tysiąclecia i Misterium Męki Pańskiej w Niepokalanowie oraz Skarbiec Jasnej Góry i Muzeum 600-lecia.

Barbara Oleksiuk
 

Wycieczka do Adamowa

          Dnia 8 października 2015 r. uczniowie klas II a i II b SP uczestniczyli w wycieczce do szkółki leśnej w Adamowie.
Pobyt w tym wyjątkowym miejscu rozpoczął się od zajęć przyrodniczych z panią leśnik. Dzieci spacerując po lesie rozpoznawały pospolite gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych. Zbierały również ciekawe okazy roślin leśnych, z których wspólnie wykonały piękny zielnik. Uczniowie zwiedzili także muzeum leśne znajdujące się w starej lesniczówce. Pobyt w szkółce leśnej zakończyło wspólne ognisko oraz wesołe zabawy na świeżym powietrzu.
         Kolejnym punktem wycieczki była wieś Maćkowicze. Tu dzieci miały okazję zwiedzić gospodarstwo ekologiczne oraz poznać zasady hodowli zwierząt i uprawy roślin bez szkody dla środowiska naturalnego, a przede wszystkim zdrowych dla człowieka.
          Wycieczka była bardzo udana, a wspomnienia z niej na długo pozostaną w naszej pamięci.

 

Święto Komisji Edukacji Narodowej

         Dnia 14 października 2015 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela, którą przygotowali uczniowie z klasy III B gimn.Prezentowane były "Wiadomości z pokoju nauczycielskiego i korytarzy szkolnych". Odbył się też pokaz mody strojów nauczycielskich typowych dla wykładowców różnych przedmiotów. Pracownicy szkoły zostali obdarowani portretami namalowanymi przez uczniów oraz życzeniami. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

Klasa III B
 

Spotkanie z Policją

          23 października w naszej szkole miało miejsce spotkanie uczniów klas pierwszych z policjantami z KPP w Siemiatyczach. W trakcie spotkania uczniowie utrwalali poznane już we wrześniu zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tym razem zajęcia wzbogacone były o elementy zestawu edukacyjnego „Autochodzik”, co z pewnością uatrakcyjniło spotkanie. 
         Atrakcyjne zabawy oraz ciekawe treści dotyczące bezpieczeństwa bardzo zainteresowały naszych uczniów czego dowodem była ogromna aktywność i chęć udziału w zajęciach.

 

Turniej wiedzy o naszej szkole

            Dnia 23 października odbył się turniej wiedzy na temat historii naszej szkoły. W konkursie przygotowanym przez klasę I B gim., pod kierunkiem p. Elżbiety Karpiuk, udział brali uczniowie z klas IV – VI szkoły podstawowej. Młodzież świetnie poradziła sobie z quizem, w którym musiała odpowiadać na pytania i odgadnąć, jakie wydarzenia są ukazane na prezentowanych zdjęciach. Prace plastyczne pod tytułem „Jak wyobrażam sobie szkołę za 25 lat” oraz hasło promujące naszą szkołę oceniało jury w składzie: Pan Dyrektor Mariusz Niewiarowski, Pani Anna Niewiarowska oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Kamila Wysocka.
W zmaganiach zwyciężyła  klasa VI b. Wszyscy uczestnicy wykazali się bogatą wiedzą dotyczącą historii szkoły, kreatywnością i umiejętnością współpracy. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

 

Ślubowanie klas I

               27 października 2015 r. - to wielkie święto naszych pierwszoklasistów. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów naszej szkoły. Uroczystość prowadzili uczniowie z SU. Swoją obecnością zaszczycili nas pan Burmistrz P. Siniakowicz, księża: Jan Koc i Bazyli Litwiniuk oraz przewodnicząca RR P. Anna Bojarska.
        W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawić radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor M. Niewiarowski dokonał symbolicznego pasowania na ucznia.
Po ślubowaniu nadszedł czas na zaprezentowanie umiejętności wokalnych i recytatorskich uczniów klas pierwszych. Dzieci świetnie dały sobie z tym radę. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia z zaproszonymi gośćmi, rodzice zaprosili swoje pociechy na słodki poczęstunek. Na koniec uczniowie z klas trzecich z Małego Samorządu urządzili pierwszakom otrzęsiny.
         Świetna zabawa, konkursy i zagadki zakończyły uroczystość ślubowania. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Malujemy szkołę na jubileusz 25 – lecia

             Uczniowie klasy II C gimnazjum oraz trzy uczennice z klasy II A i jedna z klasy II B w ramach projektu edukacyjnego postanowili odnowić część korytarza na pierwszym piętrze. Inicjatywa uczniów została przychylnie przyjęta przez dyrekcję szkoły oraz rodziców. Przez trzy tygodnie w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w sobotę trwały prace remontowe i malarskie. Materiały w postaci: tynku gipsowego, farb, lakierów, pędzli, wałków i wszystkiego, co jest niezbędne przy remoncie zdobyli uczniowie wraz z rodzicami, z udziałem hojnego sponsora. W ramach projektu zostały wykonane litery przestrzenne, elementy dekoracyjne i osłony na donice, zakupiono również nowe kontakty i włączniki prądu. Uczniowie zadbali również o kwiaty, które wstawiono do osłon.
          W pracach od początku do końca swoim dzieciom pomagali rodzice. Tatusiowie uczyli i pomagali w gipsowaniu , przecieraniu ścian, malowaniu sufitów, lakierowaniu ścian. Mamusie niosły pomoc w malowaniu ścian, ławeczek oraz w wykonaniu malowideł ściennych. Niektórzy dbali o to, aby umilić czas pracy i piekli przepyszne ciasto. To zadanie nauczyło nas współpracy, odpowiedzialności oraz sumienności. Staliśmy się bardzo zżyci. Wiemy też, że zawsze możemy liczyć na rodziców i nauczycieli.

Nad całością prac projektowych czuwały i wytrwale pomagały Panie: Joanna Gołubkiewicz i Czesława Daniel.
Wszystkim, którzy brali udział w projekcie bardzo dziękujemy. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła pięknieje.

 

Ćwierć wieku już minęło…

         22 października 2015 r. w naszej szkole odbyła się gala uroczystości jubileuszowych związanych z dwudziestopięcioleciem istnienia Szkoły Podstawowej nr 3. Wyjątkowość tych chwil cała szkolna społeczność mogła odczuć dzięki obecności zaproszonych gości, wydarzeniom poprzedzającym galę jubileuszową i uroczystej oprawie finałowego dnia jubileuszu.

Pamiętamy…

Czwartkowy poranek zgromadził uczniów i nauczycieli naszej szkoły, a także zaproszonych gości na nabożeństwie w świątyniach obu parafii: katolickiej i prawosławnej, znajdujących się w sąsiedztwie szkoły. O godzinie 8.00 rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo w Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego, któremu przewodniczył ksiądz proboszcz mitrat Bazyli Litwiniuk. O godzinie 9.00  w kościele parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli J. E. ksiądz biskup diecezji drohiczyńskiej Tadeusz Pikus celebrował uroczystą mszę świętą. Zebrani w obu świątyniach modliliśmy się w intencji wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły, nie zapominając o tych, którzy już od nas odeszli na zawsze…

Witamy w murach szkoły…

Około godziny 10.30  spotkaliśmy się na hali sportowej naszej szkoły, która dzisiaj wyglądała wyjątkowo odświętnie. Przygotowane specjalne miejsca powoli zapełniali zaproszeni na naszą uroczystość goście.  Jubileuszową galę uświetnili swoją obecnością, m.in. wicekurator oświaty pani Wiesława Ćwiklińska, burmistrz miasta pan Piotr Sinakowicz, wicestarosta Marek Bobel, proboszczowie parafii: rzymskokatolickich – ksiądz prałat Stanisław Ulaczyk i ksiądz kanonik Jan Koc oraz prawosławnej – ksiądz mitrat Bazyli Litwiniuk. Ważne miejsce wśród gości zajęli poprzedni dyrektorzy naszej szkoły: pan Zdzisław Chodakowski, pan Alfred Bajena, pani Jadwiga Wieczorek i pan Dariusz Dziedzia. Miło było powitać również emerytowanych pracowników naszej placówki oraz dyrektorów wielu instytucji oświatowych naszego miasta. Współorganizatorami gali jubileuszowej byli rodzice uczniów naszego zespołu szkół, których podczas gali reprezentowali przedstawiciele Rady Rodziców z panią Anną Bojarską na czele.

O nas…

Uroczystej gali jubileuszowej przewodniczył dyrektor naszej szkoły pan Mariusz Niewiarowski, który powitał wszystkich gości i wręczył podziękowania z okazji dwudziestopięciolecia Szkoły Podstawowej nr 3 wszystkim dotychczasowym dyrektorom placówki oraz pracownikom z najdłuższym stażem. Nie zabrakło też kwiatów i słów wdzięczności pod adresem emerytowanych pracowników szkoły. W krótkim rysie historycznym przypomniane zostały początki Szkoły Podstawowej nr 3, poczynając od roku 1990, i kolejne ważne lata, które powoli nadawały placówce obecny kształt.  Wielu z zaproszonych gości złożyło na ręce pana dyrektora gratulacje i przekazało szkolnej społeczności życzenia dalszego rozwoju i kolejnych pięknych jubileuszy. W części artystycznej, w której wystąpili uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, przypomnieliśmy najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia z życia szkoły, szczególnie te związane z osobą Patrona całego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - św. Jana Pawła II. Ideą naszych występów było pokazanie paralelizmu pomiędzy funkcjonowaniem szkoły a wydarzeniami w kraju i na świecie.

Nagrodzeni, wyróżnieni…

Jubileusz dwudziestopięciolecia stał się okazją do zaangażowania wszystkich chętnych uczniów, absolwentów oraz rodziców do udziału w konkursach tematycznych w kategorii prac literackich i plastycznych, a także rozgrywek sportowych o Puchar Dyrektora Szkoły. Uroczysta gala stworzyła sprzyjającą okazję do nagrodzenia zwycięzców wszystkich konkursów.

W kategorii klas I – III szkoły podstawowej:

 • za najpiękniejszy wiersz – Klaudia i Karolina Borkułak – klasa III a
 • za najciekawsze życzenia – Maria Zarzecka, Hubert Żornaczuk – klasa III a, Michał Mędrycki – klasa III c oraz Dawid, Szymon i Michał Krukowscy z klas I, II i III

w kategorii klas IV – VI szkoły podstawowej:

 • Emilia Żurakowska – klasa VI b
 • Filip Błaszczuk, Aleksandra Kalinowska – klasa V b

w kategorii klas I – III gimnazjum:

 • Sandra Wincenciak, Anita Doroszczuk – klasa II c
 • Gabriela Gryciuk, Krystian Szmigielski – klasa III c

w kategorii absolwentów:

 • Rafał Wierak – absolwent gimnazjum 2015.

W konkursie plastycznym „Moja szkoła” w szkole podstawowej:

 • Zuzanna Skrzeczyńska, Hanna Denisewicz, Julia Boduszek – klasa I a
 • Urszula Owczarska, Zuzanna Sadowska  – klasa II a
 • Maja Jaszczołt – klasa II c
 • Szymon Wysoki – klasa III a
 • Oliwia Kobus – klasa III b
 • Hanna Szyszko – klasa III c

W gimnazjum wyróżnienie na znaczek jubileuszowy otrzymała Aleksandra Demianowicz z klasy II a.

Spotkania…

Około 12.30 oficjalna część gali jubileuszowej dobiegła końca. Chwilę później wszyscy zaproszeni goście udali się na uroczysty obiad i spotkania w specjalnie przygotowanej kawiarence, gdzie mogli podzielić się swoimi refleksjami i wspomnieniami związanymi ze Szkołą Podstawową nr 3. Był to czas spotkań po latach i okazja do porównania szkoły z przeszłości z jej obecnym wizerunkiem. Goście z zainteresowaniem obejrzeli towarzyszące uroczystościom jubileuszowym wystawy związane z naszą szkołą i galerię prac plastycznych pani Czesławy Daniel – nauczyciela plastyki oraz haftu krzyżykowego pani Ewy Olszewskiej – nauczycielki nauczania zintegrowanego. Uznanie oglądających szkołę wzbudziły także efekty pracy uczniów klasy II gimnazjum, wykonanej w ramach projektu edukacyjnego, którym jest pomysłowo odnowiona część korytarza na pierwszym piętrze szkoły. 

Dziękujemy…

Pragniemy z serca podziękować wszystkim Rodzicom, bo to dzięki Państwa wsparciu mogliśmy planować i przygotowywać uroczystości jubileuszowe. Wyrażamy swoją wdzięczność Radzie Rodziców, ponieważ Państwa obecność w życiu szkoły jest niezbędna i ma ogromny wpływ na kształt i rozwój naszej placówki. Jesteśmy wdzięczni wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które zechciały wesprzeć nas w przygotowaniach i organizacji jubileuszu. Gorąco dziękujemy wszystkim gościom, którzy zechcieli uświetnić nasze święto. Obecność Państwa pozwoliła nam odczuwać wyjątkowość uroczystości jubileuszu dwudziestopięciolecia Szkoły Podstawowej nr 3 – naszej macierzystej szkoły.

 

Pamięć o tych, którzy odeszli...

             W ramach obchodów 25 – lecia szkoły reprezentacja uczniów i nauczycieli odwiedziła groby zmarłych 7 pracowników i 22 absolwentów. Odmówione modlitwy i postawione znicze są wyrazem pamięci o tych, którzy pracując lub będąc uczniami mieli swój udział w tworzeniu historii naszej placówki.

Barbara Oleksiuk
 

Marsz „PaT i Zebra”

          W dniu 28 października 2015 r. uczniowie klas I i II naszego gimnazjum uczestniczyli w kolejnej edycji imprezy profilaktycznej "Marsz PAT i Zebra". Akcja ta ma na celu kształtowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy oraz promowanie mody na bezpieczeństwo. Uczniowie siemiatyckich szkół wraz z nauczycielami, policjantami i władzami miasta w towarzystwie Zebry uczestniczyli w marszu. Wszyscy byli ubrani na czarno i biało, nieśli transparenty z hasłami promującymi zdrowy styl życia. Organizatorzy zadbali o przyjazną atmosferę i atrakcje. 

 

LISTOPAD

„Bitwa na słowa"

         W dniu 05 listopada 2015 r. troje uczniów z gimnazjum: Wiktoria Mulewska kl. I A, Karina Kuźmik kl. III C i Mateusz Sidorowicz kl. III C reprezentowało naszą szkołę na III Międzygimnazjalnym Konkursie Recytatorskim „Bitwa na słowa" - poświęconemu poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Nasi uczniowie wypadli świetnie. Karina Kuźmik zajęła trzecie miejsce i zdobyła nagrodę publiczności, Wiktoria Mulewska i Mateusz Sidorowicz otrzymali wyróżnienia.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

„Śniadanie Daje Moc”

          Uczniowie klas I – III przystąpili, podobnie jak w latach poprzednich, do ogólnopolskiego programu „Śniadanie Daje Moc”, będącego elementem edukacji zdrowotnej.
Dnia 6 listopada wszystkie klasy we współpracy z rodzicami przygotowały smaczne i pożywne śniadania. Wykonały też plakaty promujące zdrowe odżywianie.

 

Tydzień później odbył się apel podsumowujący akcję. Uczniowie klas III a i III c w krótkim montażu słowno-muzycznym przypomnieli zebranym dzieciom zasady prawidłowego odżywiania. Na zakończenie każda z klas otrzymała Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w programie.

E. Koc

 

Święto Niepodległości

            10 listopada obyła się akademia szkolna z okazji Dnia Niepodległości. Wraz z klasą III C gim. znaleźliśmy sie na „peronie”. To tam wszyscy rozpoczęliśmy podróż „pociągiem wolności”. Zatrzymywaliśmy się na 3 kolejnych stacjach: „Niewola”, „Powstanie Kościuszkowskie, Listopadowe, Styczniowe”, „I wojna światowa”. Ostatnim przystankiem była „Wolność”. Na cały spektakl składało się wiele elementów. Jednym z nich były stroje, które nawiązywały do tamtej epoki. O oprawę muzyczną zadbały uczennice klasy III C gim. Śpiew pieśni patriotycznych, takich jak „Legiony” i „Rota” urozmaicił apel. Na koniec Daria Dobrogowska wykonała na trąbce wersję instrumentalną „Mazurka Dąbrowskiego”.
Ta nietypowa akademia zostanie nam na długo w pamięci.

 

Bawimy się w teatr

             W dniu 18 listopada 2015r.  na lekcji j. polskiego uczniowie klasy V b wcielili się w role aktorów teatralnych i odegrali samodzielnie wyreżyserowane scenki z mitologii greckiej. Mogliśmy się na chwilę przenieść na Olimp. Dzieci świetnie wywiązały się ze swego zadania i postawiły pierwsze kroki na drodze kariery aktorskiej.

 

Otwarte Drzwi Do Kultury

            18 listopada 2015 r. uczniowie z klas I i II gimnazjum uczestniczyli w bezpłatnym projekcie Otwarte Drzwi Do Kultury, który odbył się w Sali SOK. Celem przedsięwzięcia jest promocja świadomego uczestnictwa w kulturze. Młodzież obejrzała film pt. „Mały książę” oraz uczestniczyła w warsztatach.

 

 

Wywiadówki w gimnazjum

           18 listopada 2015 r. odbyły się wywiadówki dla klas I – III gimnazjum.  Na spotkaniu ogólnym rodzice wysłuchali prelekcji Pani psycholog na temat zachowań przemocowych. Zostały też wręczone podziękowania dla rodziców, którzy pomagali przy remoncie szkolnego korytarza. Po części ogólnej miały miejsce spotkania z wychowawcami klas.

 

 

Wystawa pokonkursowa

          Uczniowie naszej szkoły zostali laureatami VIII edycji Konkursu Plastycznego im. Stefana Feista "Siemiatycze różnorodne":

Mikołaj Wakuluk - III miejsce w kategorii 6-10 lat,
Aleksandra Puzan z kl. VI a - I miejsce w kategorii do lat 14,
Zuzanna Rogucka z kl. I A gim. - II miejsce w kategorii do lat 14,
Aleksandra Oleksiuk z klasy I B gim. - wyróżnienie w kategorii do lat 14.

Prace zostały wykonane pod opieką i instruktażem p. Czesławy Daniel. Warto zobaczyć tę wystawę i porównać możliwości warsztatowe autorów prac plastycznych na tle rówiesników z ogniska plastycznego i siemiatyckich szkół. Można je oglądać w Siemiatyckim Ośrodku Kultury (ul. Zaszkolna 1) do 15 stycznia 2016 r.

 

Bal Świętych

            Listopad jest miesiącem, który w szczególny sposób skłania do refleksji nad prawdą wiary, jaką jest „świętych obcowanie”. Poznawane życiorysy tych, których Kościół wyniósł na ołtarze, umacniają wiarę i ukazują najprostszą drogę do wieczności.
W kolejną rocznicę narodzin dla Nieba bł. Karoliny Kózki w naszej szkole już po raz drugi został zorganizowany Bal Świętych. Dzięki odpowiednio przygotowanej dekoracji i pełnej radości atmosferze korytarz szkolny na kilka godzin zamienił się w raj. Spotkaniu dzieci i młodzieży przebranych za różnych Patronów towarzyszyło hasło: „Radujmy się ze świętymi.”
Po wspólnej modlitwie uczestnicy balu obejrzeli krótką inscenizację pt. „Brama do Nieba jest ciasna”, której przyświecało przesłanie, że każdy człowiek powinien z miłością wypełniać swoje obowiązki. Następnie dzieci rozpoznawały świętych na podstawie  prezentacji multimedialnej oraz zagadek. Prawidłowe odpowiedzi były nagradzane cukierkami. Uczniowie wzięli też udział w konkursie wiedzy o wybranym Patronie. Zwycięzcami zostali Błażej Olendzki z kl. II c i Angelika Szybańska z kl. IV b. Wyróżnienie za najbardziej oryginalny strój otrzymali: Mikołaj Krukowski, Oliwier Czarkowski i Antonina Mierzwińska.
Po zakończeniu balu wszyscy udali się na Mszę św. do kościoła parafialnego. Podczas homilii ksiądz zachęcał do modlitwy o wstawiennictwo u Boga za pośrednictwem świętych oraz do naśladowania ich cnót w  życiu. Każde dziecko otrzymało wypisaną na kartoniku pouczającą myśl, czyli tzw. „sms od świętego” wraz z czekoladowym cukierkiem.

Barbara Oleksiuk
 

PRAWA DZIECKA

   Dnia 20.11.2015 roku obchodziliśmy Ogólnoświatowy Dzień Praw Dziecka. Na godzinach wychowawczych każda klasa wykonała plakaty, które następnie zostały wyeksponowane na dolnym korytarzu szkoły. Działanie te pozwoliło nam utrwalić wiedzę na temat praw dziecka.

 

 

„Dorotka po drugiej stronie tęczy”

           25 listopada 2015 r. uczniowie klas I-III SP obejrzeli w SOK - u spektakl pt.: „Dorotka po drugiej stronie tęczy” w wykonaniu  aktorów Teatru Profilaktycznego „Alert” z Wrocławia.
W fabułę przedstawienia wpleciono profilaktyczne treści ekologiczne. Zachwycała kolorowa scenografia, a także  piosenki, które dzieci mogły śpiewać i interpretować ruchowo. Podane w przystępny, stosowny do wieku odbiorców sposób treści, zawierały aktualne prawdy moralne:

 • dobro zawsze zwycięża,
 • wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej,
 • warto wierzyć we własne siły,
 • przyjaźń pokona największe przeciwności losu.

Spektakl o Przygodach Dorotki bardzo przypadł do gustu młodym widzom.

 

Andrzejki

         Dnia 25 listopada w naszej szkole odbyły się Andrzejki dla klas młodszych. Wróżby, które odbywały się na korytarzu szkolnym przygotowali uczniowie klas II i III. W przerwach dzieci bawiły się  i tańczyły przy skocznej muzyce. W klasach czekał na każdego słodki poczęstunek.
Zabawa andrzejkowa była bardzo udana.

 

 

Dyskoteka w WTZ

          Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej zaprosili wolontariuszy Caritas na dyskotekę andrzejkową połączoną z konkursem na najpiękniejsza fryzurę. Było dużo śmiechu i dobrej zabawy. Nie zabrakło też słodkości. Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile.

Agnieszka Olendzka

 

Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia

           W piątek, 27 listopada 2015 r. odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Samorząd Uczniowski zorganizował dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej: zabawy przy muzyce, quiz. Tematem przewodnim wszystkich zabaw był oczywiście pluszowy miś. Dzieci bawiły się wesoło. Na koniec rozstrzygnięto  konkurs na najpiękniejszy rysunek misia.

 

 

Na chwałę Maryi, ku radości seniorów

        W religijności Polaków dużą rolę zawsze odgrywała pobożność Maryjna. Aby podtrzymać tę piękną tradycję młodzież Szkolnego Koła Caritas przygotowała spotkanie z pieśnią i poezją Maryjną. Miało ono miejsce w Domu Pomocy Społecznej oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej, spotkało się z niezwykle sentymentalnym przyjęciem. Młodzi ludzie w trakcie wizyty zaprezentowali hymn Światowych Dni Młodzieży, do których obecnie się przygotowują.

Agnieszka Olendzka
 

Sfotografuj naszą sieć szerokopasmową

Klasa II c gimnazjum wzięła udział w konkursie „Sfotografuj Sieć szerokopasmową”. Znalazła się wśród nagrodzonych szkół. Oto lista laureatów:

 1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kuziach, Kuzie 34, 18-416 Zbójna.
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży, ul. Piękna 2, 18-400 Łomża
 3. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, ul. Bema 105, Białystok
 4. Publiczne Gimnazjum Nr 9 w Łomży, Publiczne Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1, 18-400 Łomża
 5. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach, ul. Gen. W. Andersa 4, 17-300 Siemiatycze
 6. Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce, Stara Kamionka 65, 16 - 100 Sokółka   
 7. Zespół Szkół w Przebrodzie, Przebród 15 16-402 Suwałki
 8. Szkoła Podstawowa w Ostrożanach, OSTROŻANY 16, 17 - 312 DROHICZYN
 9. Szkoła Podstawowa w Rydzewie, ul. Mazurska 22, 18-413 Miastkowo
 10. Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach, Pogorzałki 127, 16-002 Dobrzyniewo Duże
 11. Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży Publiczna Szkoła Podstawowa w Długołęce, Długołęka 50, 19-111 Krypno
 12. Szkoła Podstawowa w Obrubnikach, Obrubniki 33, 16-002 Dobrzyniewo Duże 

Poniżej zamieszczamy zwycięskie zdjęcia, których autorką jest Sandra Wincenciak. 

Gratulujemy


GRUDZIEŃ
 

Poczytaj mi mamo, tato…

        Dnia 7 grudnia 2015 roku w ramach szerzenia czytelnictwa wśród uczniów klasy II c, mama Dawida Twarowskiego – pani Wioletta, przeczytała opowiadanie o Świętach Bożego Narodzenia. Dzieci dowiedziały się skąd Mikołaj bierze prezenty. Podczas spotkania panowała miła atmosfera. Uczniowie otrzymali świąteczne upominki.

Bardzo dziękujemy pani W. Twarowskiej za zaangażowanie i ciekawe spotkanie.

Dzieci i wychowawczyni klasy II c
 

Mikołajki

       Dnia 8 grudnia 2015 r. w naszej szkole odbyły się Mikołajki dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Uczniowie klasy II a SP i II A gim. przygotowali krótką inscenizację pt. "Idzie Mikołaj". Mikołaj z pomocą Śnieżynek wręczył najmłodszym uczniom drobne prezenty.
Uczniowie byli bardzo zadowoleni i szczęśliwi.

 

Ogólnopolska Olimpiada Myśli Jana Pawła II

              17 grudnia 2015 r. odbył się szkolny etap VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II, która w tym roku przebiega pod hasłem „Głoście wartość rodziny”. Do konkursu przystąpiło 30 uczniów z klas I-III gimnazjum. W ramach przygotowania czytali oni wyznaczone przez organizatorów teksty przemówień Ojca św. ukazujące wartość rodziny w życiu każdego człowieka i społeczeństwa. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 40 pytań.

Najwyższą liczbę punktów uzyskały:

I miejsce – Aleksandra Oleksiuk kl. I B
II miejsce – Weronika Piotrowska kl. III A
III miejsce – Klaudia Korzeniewska kl. III C

Uczennice będą reprezentowały naszą szkołę na etapie wojewódzkim.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

 

Konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną rozstrzygnięty

    Na początku grudnia został ogłoszony szkolny konkurs plastyczny pt. „Kartka Bożonarodzeniowa z motywem religijnym”. Uczestnicy mieli za zadanie dowolną techniką wykonać pocztówkę świąteczną. Dzieci wykazały duże bogactwo pomysłów artystycznych. Wszystkie prace zostały umieszczone na wystawie na holu szkoły. Na najładniejsze kartki w poszczególnych kategoriach wiekowych głosowali nauczyciele i inni pracownicy szkoły. W ocenie brano pod uwagę: zgodność z tematem, pomysłowość, estetykę i wkład pracy.

                Największą liczbę głosów otrzymały kartki wykonane przez następujących uczniów:

 

Kategoria

klasy I – III

klasy IV – VI SP

klasy I – III GIM.

Miejsca

1. Karol Lesiuk kl. III a

2. Weronika Mulewska kl. I a

3. Maciej Lutyński kl. I b

1. Maria Radziszewska kl. V b

2. Anna Tarasiuk kl. IV b

3. Wiktoria Filińska kl. IV b

1. Wiktoria Mulewska kl. I A

2. Aleksandra Oleksiuk kl. I B

3. Rafał Parzonko kl. III A

Wyróżnienia

Hanna Szyszko kl. III c

Magdalena Kłopotowska kl. II c

Weronika Komar kl. I c

Maksymilian Oleszkiewicz kl. I b

Maja Kłopotowska kl. VI a

Julia Boguszewska kl. V a

Aleksandra Orzepowska kl. V a   

Klaudia Kryńska kl. III a

Aleksandra Demianowicz kl. II A

Edyta Rusidova kl. I B

 

Wszystkie kartki wraz z życzeniami zostay podarowane osobom starszym i niepełnosprawnym w Domu Opieki Społecznej i Hospicjum w naszym mieście.
 

 

Jasełka 2015

        Zgodnie z wieloletnią tradycją istniejącą w naszej szkole, przed  Świętami Bożego Narodzenia są wystawiane Jasełka. Mają one na celu wprowadzić wszystkich w atmosferę Świąt i przybliżyć prawdy ewangeliczne, nadające istotę sensu życia człowieka.

W tym roku zostały one przygotowane przez uczniów kl. VI a,  przedstawicieli  kl. V b, IV b i III a oraz chóru szkolnego, pod kierownictwem nauczycieli B. Oleksiuk, W. Gawryluk i L. Ryszczuka. Głównym przesłaniem inscenizacji było uwrażliwienie na to, że przychodzi do nas Bóg i chce napełnić nasze serca Miłością. Na koniec uroczystości dyrektor szkoły p. Mariusz Niewiarowski złożył świąteczno-noworoczne życzenia.
 

 

Hej kolęda, kolęda...

          Tradycją Szkolnego Koła Caritas  jest podejmowanie szeregu inicjatyw na rzecz osób chorych, słabych, niepełnosprawnych. Rokrocznie przed świętami Bożego Narodzenia wolontariusze, odwiedzają podopiecznych placówek i instytucji w Siemiatyczach i okolicy.
Młodzi ludzie z repertuarem kolęd odwiedzili Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bacikach, Szkołę Specjalną w Siemiatyczach, Powiatowy Dom Pomocy Społecznej i Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy. Zanieśli kartki świąteczne wykonane przez uczniów szkoły, słodycze, zabawki, a przede wszystkim dobre słowo. Każde spotkanie było przepełnione serdecznością, było czasem bycia z drugim człowiekiem - bycia z nim i dla niego.
Podczas tej akcji młodzież odwiedziła też Pana Burmistrza Miasta Siemiatycze.

Agnieszka Olendzka
 

Kolędnicy Misyjni Dzieciom z Madagaskaru

Prawdziwy uczeń Zbawiciela świata
 nie może łaski pod dywan zamiatać,
i chować wiary, którą ma z Nieba.
Dzielić ją z siostrą i bratem trzeba.”

            Uczniowie naszej szkoły kolejny raz wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Kolędnicy Misyjni”. W okresie Świąt Bożego Narodzenia odwiedzali domy rodzinne i instytucje państwowe, aby dzielić się radością z przyjścia na świat Zbawiciela. Śpiewali kolędy, odgrywali scenkę bożonarodzeniową oraz zachęcali do składania ofiar na potrzeby Misji. Zebrane pieniądze zostały przesłane na konto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które w tym roku wspiera różne projekty pomocy osieroconym, chorym i ubogim dzieciom na Madagaskarze.

Barbara Oleksiuk


STYCZEŃ

Spotkanie autorskie

       Dnia 5 stycznia 2016 r. w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie z panią Agnieszką Korzeniewską, autorką książek pt. „Zabiorę Cię jesienią do Brukseli” i „W deszczu tańcz”.
W czasie spotkania wywiązała się dyskusja o swoich marzeniach i próbach ich spełnienia. Pani Agnieszka opowiadała młodzieży o swoim życiu, dając im przykład, że nawet pochodzenie z niewielkiej miejscowości nie ogranicza, lecz motywuje do podjęcia jeszcze większej pracy w celu realizacji zamierzeń. Pani Agnieszka przypomniała uczniom jak ważnymi wartościami są miłość, przyjaźń.
Wielu osobom ta rozmowa dodała otuchy i nadziei na dobrą przyszłość.

Kamila Wysocka, kl. III c
 

Orszak Trzech Króli

       6 stycznia br. w Święto Objawienia Pańskiego po raz trzeci ulicami Siemiatycz przeszedł Orszak Trzech Króli, zorganizowany przez Akcję Katolicką. Wzięli w nim udział również uczniowie naszej szkoły. W strojach dam dworu i dworzan, aniołów i pastuszków wraz z wielką rzeszą mieszkańców miasta, przy wspólnym śpiewie kolęd uczcili narodzenie Jezusa.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. odprawioną przez Biskupa Tadeusza Pikusa w parafialnym kościele, a zakończyła się przy szopce w centrum miasta.

 

Bal karnawałowy

         14 stycznia 2016 r. odbyła się w naszej szkole zabawa karnawałowa dla dzieci z klas I-III. Tegoroczny „Bal u Arlekina”, bo pod takim hasłem odbywała się impreza, poprowadzili aktorzy z białostockiego teatru „Conieco”. Na balu pojawili się rycerze, wróżki, piraci, kowboje i inni przebierańcy. Były tańce rozgrzewańce, przytulańce i przytupańce. Nie zabrakło konkursów, wspólnych zabaw i pląsów. Uśmiechnięte buzie dzieci świadczyły, że zabawa była bardzo udana.

                                                                                                                E.Koc
 

Odwiedziny niepełnosprawnych dzieci

„Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka”
Kardynał Stefan Wyszyński

            Dnia 16 stycznia br. grupa uczniów naszej szkoły, pod opieką nauczycieli, poświęciła swój wolny czas na odwiedziny niepełnosprawnych dzieci przebywających w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Bacikach Średnich. Wspólnie spędzone chwile minęły na rozmowach, zabawach i tańcach przy muzyce. Przyniosły radość, czego dowodem były uśmiechy na twarzach. Wszyscy pacjenci ośrodka zostali obdarowani słodyczami.
Czasami tak niewiele z naszej strony może być czymś wielkim w oczach tych, którzy potrzebują oderwać się od swojej „szarej” codzienności.

Barbara Oleksiuk
 

Spotkanie z policjantem

       W poniedziałek, 18 stycznia, uczniowie klas pierwszych SP uczestniczyli w spotkaniu poświęconemu bezpieczeństwu dzieci w czasie ferii zimowych. Spotkanie zorganizowane było przez KPP w Siemiatyczach. Pan policjant w przystępny i ciekawy sposób opowiedział dzieciom o zagrożeniach wynikających z nierozważnego uprawiania sportów i zabaw zimowych. Uczulił na konieczność informowania dorosłych o miejscu przebywania i przypomniał numery alarmowe, które ratują zdrowie i życie ludzi.

E. Dziołak
 

Spotkanie w Szkole Specjalnej

              W środę, 20 stycznia, w Szkole Specjalnej, uczniowie kl. III A GIM mogli obejrzeć jasełka przygotowane przez uczniów tej placówki. Jasełka niosły w sobie wiele poruszających treści. Aniołowie przypomnieli, że tak wielu z nas nie chce lub nie umie wysłuchać głosu Pana w krzykliwym tłumie. W innym miejscu można było usłyszeć, że odnowę ziemi powinniśmy zacząć od odnowy siebie. Na pamiątkę spotkania dzieci wręczyły wszystkim gościom ręcznie wykonane aniołki.
Prezentacja jasełek szerszej publiczności jest formą terapii i integracji.

Uczniowie naszej szkoły jako wolontariusze współpracują z ta placówką od wielu lat. W czwartek - 21stycznia - uczennice kl. III A brały udział w choince noworocznej i malowały dzieciom twarze.

Agnieszka Olendzka
 

„Gdy Bóg jeździ koleją”

    W czwartek 21 stycznia, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej (prowadzonego w Siemiatyczach przez siostry karmelitanki), zaprosili uczniów naszej szkoły do obejrzenia jasełek w wykonaniu podopiecznych placówki.
W tym roku artyści odtworzyli przedstawienie „Gdy Bóg jeździ koleją”. W tych jasełkach Maryja i Józef podróżują koleją do stacji CZŁOWIEK. W czasie, gdy aniołowie dziwią się, że Mesjasz ma się narodzić w rodzinie cieśli, podróżni na dworcu kolejowym rozważają, zastanawiają się, gdzie jest stacja – Człowiek. Na scenie pojawiają się też dziennikarze, którzy zarówno aktorom, jak i publiczności zadają pytania o sens Świąt.
Należy podkreślić wychowawczy charakter takich spotkań, kiedy młodzież podziwia niepełnosprawnych aktorów. Te lekcje dają uczniom wiedzę i doświadczenie, jakich nie znajdą w podręcznikach. Każdy spektakl i każde brawa są też ważne dla uczestników WTZ.

Agnieszka Olendzka
 

Dzień dziadka i babci w DPS

          Dzień Babci i Dzień Dziadka, to czas, gdy wnuki składają babciom i dziadkom życzenia. 
W sobotę 23 stycznia w Domu Pomocy Społecznej zagościła młodzież. Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas z naszego gimnazjum przygotowali koncert, życzenia i samodzielnie lub z pomocą rodziców upieczone ciasto. Podczas sobotniej wizyty uczennice śpiewały piosenki współczesne i stare szlagiery. Urządziły koncert, zaprosiły seniorów do wspólnego śpiewania. Na zakończenie śpiewały też piosenki, o których wykonanie poprosili słuchacze. Z muzyką, uśmiechem i poczęstunkiem wolontariuszki wędrowały od pokoju do pokoju, by nie pominąć nawet najbardziej chorych osób, które nie wychodzą z pokoi i nie uczestniczą we wspólnych spotkaniach.

W ten miły i pożyteczny sposób młodzież spędziła pierwszy dzień ferii zimowych.

Agnieszka Olendzka
 

Ciekawe spotkania w czasie ferii

             W czasie ferii w świetlicy przy parafii pw. WNMP w Siemiatyczach organizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży. W środę, 27 stycznia z podopiecznymi i wolontariuszami spotkała się Aleksandra Wojtkowska, która w minionym roku kilka miesięcy spędziła w Ugandzie. W ramach Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco z ramienia Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego pracowała w oratorium dla nastolatków. Decyzję o wyjeździe na misje podjęła podczas Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy. Do wyjazdu przygotowywała się przez rok biorąc udział w cyklu szkoleń. Teraz opowiadała o swoim wyjeździe, o pracy misjonarzy i o sytuacji mieszkańców Afryki. Spotkanie z Afryką uzupełniły specjalnie na tę okazję przygotowane desery i pączki.
Na każdy świetlicowy dzień w czasie ferii przygotowano inny program. Placówkę odwiedzają wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas. Wszyscy troszczą się, by był to dobrze i ciekawie spędzony czas.

Agnieszka Olendzka


LUTY

KUŹNIA TALENTÓW

         Dnia 9 lutego 2016 r. odbył się szkolny konkurs talentów pod nazwą „Kuźnia Talentów". Uczniowie byli podzieleni na trzy kategorie wiekowe. Występy oceniało jury w składzie: dyrektor szkoły – Pan Mariusz Niewiarowski, Pan Adam Chrabin, Pani Ewa Olszewska, Pani Dorota Szeweluk oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego – Karolina Krysińska.
Pokaz rozpoczęli uczniowie z klas I-III  szkoły podstawowej. Grali oni na instrumentach, śpiewali, tańczyli, recytowali oraz zaprezentowali sztuki walki. Trochę starsi uczestnicy wzbogacili widowisko o pokaz zdolności kulinarnych, zaś uczniowie klas gimnazjalnych przedstawili m.in. skecz oddający w zabawny sposób rzeczywistość, a nawet scenę ze sztuki teatralnej.
Konkurs talentów zebrał niemałą publiczność, która równie brała czynny udział w wydarzeniu kibicując i oklaskując młodych artystów.

Zdolności kulinarne Marcina z kl. VI b: https://www.youtube.com/watch?v=LAcnX-7xCOA

Prezentacja talentów uczniów z klas I-III SP: https://www.youtube.com/watch?v=L7mmEejlynw

 

 

Relacja FOTO: klasy IV - VI SP - KUŹNIA TALENTÓW - 09.02.2016 (wtorek)

 

 

Relacja FOTO: klasy I - III GIM - KUŹNIA TALENTÓW - 09.02.2016 (wtorek)

 

 

 

 

Wolontariusze na Dzień Chorego

                 11 lutego, w Dzień Chorego, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich koło Siemiatycz odwiedził z posługą duszpasterską ks. Artur Płachno, wraz z nim do niepełnosprawnych podopiecznych placówki przybył proboszcz parafii pw. Św. Andrzeja Boboli ks. Jan Koc. Chorych odwiedzili też wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas z naszej szkoły.
W Eucharystii w Bacikach uczestniczyli  wychowankowie Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach.  Po Mszy Św. ks. Artur Płachno udzielił sakramentu namaszczenia chorych.
Po zakończonych uroczystościach w ZOL w Bacikach wolontariusze Caritas odwiedzili też uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siemiatyczach.

A. Olendzka
 

„Święto bajek”

        18 lutego dzieci ze szkolnego kółka teatralnego zaprezentowały swoim kolegom kolejne przedstawienie. Widowisko pt. „Święto bajek” miało na celu popularyzowanie i przypomnienie najbardziej znanych baśni z literatury dziecięcej. Scenki z lektur przeplatane były piosenkami i układami tanecznymi. Widzowie mogli brać aktywny udział w przedstawieniu odgadując, z jakich baśni pochodzą prezentowane scenki. Na koniec mali aktorzy otrzymali brawa za swój występ, a publiczność za trafne rozpoznawanie tytułów baśni.

E. Dziołak, E. Koc
 

Wywiadówki

         W ramach projektu Stop dopalaczom, w czasie wywiadówek odbyła się pedagogizacja rodziców. Uczniowie klasy II c gimnazjum przedstawili prezentację, w której zapoznali rodziców z zagrożeniami oraz niebezpieczeństwami, jakie niesie za sobą korzystanie z dopalaczy. Dorośli zostali poinformowani o objawach zażywania dopalaczy oraz o odpowiedzialności wynikającej z ich rozprowadzania.

Mamy nadzieję, że spotkanie uświadomiło zebranym, jak bronić się przed dopalaczami.
 

Spotkanie z historią

            18 lutego br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w   miejskich obchodach Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski. Spotkanie pokoleniowe zorganizowane zostało przez Siemiatycki Ośrodek Kultury. Z tej okazji  przygotowano wystawę IPN z Białegostoku pt. „Milenium Chrztu Polski – kraj, region”. Można było obejrzeć zdjęcia przedstawiające uroczystości z 1966 r. związane z obchodami 1000 rocznicy Chrztu Polski m.in. w Drohiczynie.
            Ks. dr Rafał Pokrywiński wygłosił referat pt. „1050 lat wiary narodu polskiego – refleksja teologiczna”, w którym podkreślił wpływ duchowego wymiaru Chrztu Polski na rozwój naszego kraju. Następnie p. Karol Usakiewicz z IPN przedstawił historię przygotowania Milenium w 1966 r. w Polsce oraz zasługi Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Został też wyświetlony film dokumentalny ukazujący kościelne i państwowe uroczystości Jubileuszowe oraz   knowania ówczesnego rządu. Spotkanie ubogaciło wiedzę na temat historii naszej Ojczyzny.

Barbara Oleksiuk
 

Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych

       26.02.2016 r. na godzinach wychowawczych odbyło się podsumowanie osiągnięć dydaktycznych za pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016.
Wyróżniający się uczniowie, którzy uzyskali średnią 4,75 i więcej zostali nagrodzeni dyplomami. Dyplomy otrzymali również uczniowie ze 100 frekwencją. Pan Dyrektor podsumował udział uczniów w konkursach przedmiotowych i tematycznych. Wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


 

FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ

         W sobotę 27 lutego 2016 r. o godzinie 15.00 w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbył się Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, w którym naszą szkołę reprezentowało 7 uczennic: Karolina i Klaudia Borkułak, Wiktoria Wincenciak, Sandra Wincenciak, Julia Łuczaj, Weronika Leszczyńska, Karina Kuźmik. Konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych.

I MIEJSCE  w kategorii 5 – 11 lat zajęły:  KAROLINA I KLAUDIA BORKUŁAK z klasy III a SP wraz z ZUZANNĄ FURMANIAK,

II MIEJSCE w kategorii 5 – 11 lat zajęła WIKTORIA WINCENCIAK z  klasy VI b SP,

I MIEJSCE  w kategorii 12 -18 lat zajęła SANDRA WINCENCIAK z klasy II C GIM

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Wielkopostne spotkanie ze Słowem Bożym

         „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17).

     W trosce o rozwój wiary u dzieci i młodzieży w naszej szkole po raz drugi zostały zorganizowane Dni głośnego czytania Pisma św. Odbyły się one w czasie od 29 lutego do 2 marca br. z inicjatywy katechetek i biblioteki szkolnej.
Uczniowie wyznania katolickiego i prawosławnego poszczególnych klas na katechezie przychodzili do czytelni, gdzie po wspólnej modlitwie Ojcze „nasz” wsłuchiwali się w czytane na głos fragmenty Ewangelii wg św. Marka. Mieli też możliwość poznać przy pomocy prezentacji multimedialnej ciekawe i pouczające rady dotyczące wartości Pisma św. Na koniec spotkania każdy otrzymał ,,sms od Pana Boga” w postaci krótkiego cytatu biblijnego wydrukowanego na kolorowych karteczkach.

B. Oleksiuk

Pierwsze zajęcia 

 

- z Politechniki Białostockiej: ​http://pb.edu.pl/blog/2016/02/27/nowi-studenci-pb-siemiatycz/
- z Gazety Współczesnej: 
http://www.wspolczesna.pl/wiadomosci/siemiatycze/art/9446291,siemiatycki-uniwersytet-dzieciecy-politechnika-bialostocka-ma-nowych-studentow,id,t.html
- z Kuriera Porannego:
http://www.poranny.pl/wiadomosci/bialystok/a/siemiatycki-uniwersytet-dzieciecy-ruszyl-zdjecia,9444057/

 • Harmonogram zjazdów: SUD.pdf.
 • Lista uczniów przyjętych do programu.

W Szkole Podstawowej Nr 3 w Siemiatyczach wylosowano:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

1

Julia Weronika Radziszewska

2

Tomasz Paweł Omelańczuk

3

Szymon Kryński

4

Maria Radziszewska

5

Katarzyna Pogorzelska

6

Magdalena Kłopotowska

7

Oliwia Kendyś

8

Zofia Uszyńska

9

Jakub Szczurowski

10

Gabriel Adam Chrabin

11

Maciej Treszczotko

12

Szymon Gajko

 

Lista rezerwowa:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

1

Daria Sidorczuk

2

Weronika Wasilewska

3

Michał Krauze

4

Dominik Pieńkowski


MARZEC

„Plastik-fantastik”

               Z myślą o jak najlepszej adaptacji pierwszoklasistów w środowisku szkolnym, uczennice z klasy III a SP zorganizowały swoim najmłodszym kolegom mini-zajęcia plastyczne. Nazwały je „Plastik-fantastik”. Zajęcia, odbywają się we wtorki i czwartki w czasie przerw międzylekcyjnych. W ich trakcie maluchy maja okazję lepiej poznać swoich starszych kolegów, a jednocześnie miło, bezpiecznie i twórczo spędzić czas.

E. Koc
 

DZIEŃ OTWARTY

           9 marca 2016 r. w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty. Przygotowane atrakcje zaprezentowano w godzinach popołudniowych. Zaplanowano ciekawe występy, wystawy, projekcję multimedialną oraz szereg zajęć dla dzieci, które przyszły tego dnia obejrzeć naszą szkołę.

           Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Izabela Kochańska, która serdecznie przywitała zaproszonych gości oraz zaprezentowała ofertę edukacyjną szkoły, a także możliwości bazy lokalowej. Następnie przedszkolaki wraz z rodzicami obejrzały przedstawienie „Święto bajek” w wykonaniu uczniów ze Szkolnego Koła Teatralnego. Nauczyciele pełnili role przewodników i oprowadzali naszych gości po szkole. Przyszli mali uczniowie mogli zwiedzić halę sportową, świetlicę, bibliotekę, pracownię komputerową i sale lekcyjne. Dzieci uczestniczyły w ciekawych zajęciach przygotowanych specjalnie dla nich przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Na przybyłych gości czekała tez kawiarenka, w której można było zjeść coś słodkiego, napić sie kawy, herbaty lub smacznego kompotu.
           Wszyscy mali goście otrzymali upominki. Spotkaniu towarzyszyła serdeczna atmosfera, a czas upłynął bardzo szybko. Pobyt gości dostarczył wszystkim wielu miłych emocji.

B. Dziedzia
 

Lekcja historii Siemiatycz

             W dniu 16 marca odbyła się lekcja historii dotycząca Siemiatycz. Prezentację przygotowała klasa II B gim. Uczniowie klas I i II gim. mieli okazję zapoznać się z dziejami naszej małej Ojczyzny od epoki kamiennej, po czasy współczesne. Młodzież obejrzała wiele ciekawych zdjęć ukazujących życie naszego miasta od początku XX w.

 

Nowe zabawki w świetlicy

           Do naszej świetlicy szkolnej trafiły nowe zabawki przeznaczone dla najmłodszych dzieci. Należą do nich: kolorowe drewniane klocki, wózki dla lalek, wózek monterski oraz elementy wypoczynkowe: fotel z pufem. Serdeczne podziękownia kierujemy do Rady Rodziców, która przekazała na ten cel część dochodów  z kiermaszu bożonarodzeniowego.

 

Poczytaj mi mamo, tato..."

          Dnia 16.03.2016 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Poczytaj mi mamo, tato...". Spotkania mają na celu szerzenie czytelnictwa wśród uczniów klasy 2 c. Mama Julii Gruszkowskiej, pani Edyta, zapoznała dzieci z baśnią H.Ch. Andersena pt.: „Bzowa Babuleńka". Dzieci z ciekawością słuchały nowej baśni. 

  Bardzo dziękujemy p. Edycie za zaangażowanie w życie klasy.

                                                                                                          Dzieci i wychowawczyni klasy 2 c​
 

Rekolekcje Wielkopostne w naszej szkole

            W dniach 17-18 marca br. w naszej szkole odbyły się Rekolekcje Wielkopostne. Uczniowie nie mieli zajęć dydaktycznych, ale uczestniczyli w zajęciach tematycznych.
Dzieci z klas I-III szkoły podstawowej oglądały filmy ukazujące wydarzenia Biblijne, pokazały scenkę zachęcającą do odrzucania pokus, jakie niesie świat i do bycia wiernym Bogu. Śpiewały piosenki religijne. We czwartek gościliśmy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy starszym uczniom przedstawili inscenizację mówiącą o tym, że na drodze do prawdziwego szczęścia najważniejsza jest radość w sercu, pilne wykonywanie  obowiązków, kontakt z Bogiem w codziennej modlitwie oraz wdzięczność Bogu za wszystko, co posiadamy.
            W piątek dzieci i młodzież oglądały filmy ukazujące wartości chrześcijańskie. Kasy II i III gimnazjum uczestniczyły w spotkaniu z p. Bartkiem i p. Łukaszem zachęcające do odważnego przyznawania się do wiary, w której są wychowywani i życia zgodnego z tą wiarą.
Po zajęciach w szkole uczniowie wzięli udział we Mszy św., przystąpili do Sakramentu Pokuty i wysłuchali nauk wygłoszonych przez ks. Tomasza Szmurło.

Barbara Oleksiuk
 

Palmy wielkanocne

          Uczniowie naszej szkoły co roku są zachęcani do podtrzymywania tradycji własnoręcznego wyrabiania palm wielkanocnych. Dzieci indywidualnie w domu lub w grupach na zajęciach pozalekcyjnych z Koła Misyjnego i Koła Biblijnego wykonywali  palmy ozdabiane kolorowymi kwiatami z bibuły, aby wziąć udział w konkursie organizowanym przez Siemiatycki Ośrodek Kultury i Parafię pw. św. A. Boboli. W Niedzielę Palmową po Mszy św. poprzedzonej procesją wokół kościoła, komisja wybrała 10 najładniejszych palm, biorąc pod uwagę wysokość, oryginalność i wkład pracy. Na najdłuższą z nich zużyto 1050 kwiatów z bibuły, aby uczcić Jubileusz Chrztu Polski. Wykonawcy wyróżnionych palm zostali nagrodzeni dyplomami. Wszystkie dzieci, które miały palmy zostały obdarowane słodyczami w postaci czekoladowych jajek.

B. Oleksiuk
 

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

         W dniu 21.03.2016 r. w ramach programu „Szkoła wolna od dopalaczy, uczniowie klas II gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z policjantami i  ratownikiem medycznym panem Marcinem Usakiewiczem. Dotyczyło ono pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkanie miało formę 4 godzinnego szkolenia praktyczno-teoretycznego zakończonego zdobyciem imiennego Certyfikatu „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”.
      Celem szkolenia było zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanego. Każdy uczestnik na zakończenie zdawał test weryfikujący teoretyczne i praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 r.
    W 2 godzinnym spotkaniu z ratownikiem medycznym uczestniczyły też klasy VI szkoły podstawowej. Uczniowie dowiedzieli się jak postępować w sytuacjach zagrożenia życia. W maju szkoleniem zostaną objęte klasy III gimnazjum.
       Po szkoleniu przeprowadziliśmy rozmowy z uczestnikami kursu, by poznać ich refleksje na temat tego tupu spotkań. Najczęściej mogliśmy usłyszeć wypowiedzi takie jak: „było super, cały kurs był świetnym pomysłem”, „dzięki spotkaniu wiemy już, jak w odpowiedni sposób udzielić pierwszej pomocy, gdy jest ona potrzebna”, „to była niesamowita lekcja, która wiele wniosła do naszego życia”.

 

GRA Z KLIMATEM

     Zielone Gry. Biblioteki i organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę to projekt edukacyjno-ekologiczny, w którym bierze udział Miejska Biblioteka Publiczna im. Księżnej Anny Jabłonowskiej.
     22 marca na lekcji informatyki w klasie II A gim. gościliśmy Panie z MPB, które zaproponowały naszym uczniom grę internetową Gra z Klimatem poszerza wiedzę młodych ludzi na temat bioróżnorodności, zmian klimatu oraz ekonomicznej wartości ekosystemów. Uczniowie byli zainteresowani nową propozycją, a po kilku rozgrywkach okazało się, że  gry te  nie tylko bawią, ale również skłaniają do refleksji i przekazują wiedzę. Gra jest prosta i intuicyjna, nie trzeba do niej zaawansowanych umiejętności obsługi komputera. Jedna rozgrywka wystarczy, żeby poczuć odpowiedzialność za wspólne dobra.

EwaG.

Czytanie dzieciom

     Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży to jeden z głównych priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej w bieżącym roku szkolnym. W związku z tym nasi nauczyciele zaplanowali wiele akcji czytelniczych, imprez i konkursów (na wszystkich poziomach klas) mających na celu realizację tego zadania.
         23 marca Burmistrz Miasta Siemiatycze p. Piotr Siniakowicz odwiedził uczniów klasy I d SP. Przeczytał im książeczkę pt. „Na ratunek Karuzeli” autorstwa Ewy Nowak. Następnie dzieci odpowiedziały na pytania dotyczące przeczytanego tekstu, które przygotował zaproszony gość.  W dalszej części spotkania nastąpiło krótkie zapoznanie. Tym razem to dzieci zadawały pytania Panu Burmistrzowi. Dotyczyły one tajników sprawowania największej funkcji w mieście. Na koniec spotkania dzieci zaśpiewały piosenkę oraz przekazały wielkanocny stroik wraz z życzeniami na nadchodzące święta. Wszystkie dzieci otrzymały od burmistrza drobny upominek.
           Spotkanie z Burmistrzem Miasta p. Piorem Siniakowiczem otworzyło w klasie I d cykl spotkań mających na celu nie tylko szerzenie czytelnictwa, ale i możliwość poznania przez dzieci ludzi sprawujących w mieście odpowiedzialne stanowiska oraz specyfiki ich pracy. Tydzień później odwiedziła także klasę I d vicedyrektor naszej szkoły p. Izabela Kochańska. Zaproszenia przyjęły również Panie Dyrektor: z Biblioteki Miejskiej oraz Szkoły Muzycznej.

W kwietniu do akcji przyłączyła się klasa II C GIM. Uczniowie codziennie czytają książki młodszym kolegom i koleżankom.

EwaG.

Czytamy dzieciom

         Rodzice klasy II a SP czytali dzieciom w czasie zajęć lekcyjnych baśnie H. Ch. Andersena. Uczniowie klasy II a zapoznali się z pięknymi baśniami takimi jak: „Dziewczynka z zapałkami”, „Krzesiwo”, „Dziecię elfów”, „Królowa śniegu”, „Świniopas”, „Pastereczka i kominiarczyk”, „Dzielny ołowiany żołnierz” „Księżniczka na ziarnku grochu”. Codziennie czytanie dzieciom wzmacnia więzi i wzajemnie zaufanie, a także doskonali najważniejsze społeczne kompetencje - sprawnego posługiwania się językiem. Czytanie dziecku rozbudza dobre wzorce zachowań.

Iwona Łojko-Łukianiuk


KWIECIEŃ

PRIMA APRILIS

         1 kwietnia na Prima Aprilis do naszej szkoły zamiast uczniów przyszły zabawne postacie. Każdy, kto był przebrany otrzymał słodką niespodziankę i był zwolniony z odpowiedzi ustnych. Atrakcją dnia był występ kabaretowy Bartka Bobienki z kl. II C gim.
Dzień inny niż wszystkie, zapamiętamy na długo.

Klasa II C gim.
 

Rocznica śmierci Jana Pawła II

              04.04. 2016 r. uczniowie uczcili jedenastą rocznicę śmierci Patrona Naszej Szkoły św. Jana Pawła II. Trójki klasowe ze wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum na czele z pocztem sztandarowym udały się pod obelisk przy kościele św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach, gdzie złożyły kwiaty i uczciły pamięć o Patronie. Poniedziałek był dniem galowym, a uczniowie klasy II c SP i II C GIM pełnili wartę przy tablicy Patrona. 

 

Golgota Wschodu

         04.04.2016 r. uczniowie naszej szkoły: M. Sidorowicz i M. Jaworski pod opieką p. J. Gołubkieiwicz w ramach programu rekrutacyjnego do XXII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, którego temat przewodni brzmi: „Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości” zorganizowali i przeprowadzili uroczystą lekcję historii na temat Golgoty Wschodu. Celem spotkania było uświadomienie lokalnej społeczności istnienia Miejsc Pamięci Polskiego Sybiru na terenie gminy Siemiatycze. W debacie połączonej z odczytami naukowymi uczestniczyło wielu znamienitych gości:
Piotr Siniakowicz – Burmistrz Miasta Siemiatycze, ks. Prałat Stanisław Ulaczyk – proboszcz parafii WNMP w Siemiatyczach, ks. Józef Grzeszczuk – proboszcz parafii Św. Piotra i Pawła II w Siemiatyczach Stacji, p. Elżbieta Rakszawa – Sekretarz Miasta Siemiatycze, p. Tadeusz Chwiedź – Prezes Zarządu Oddziału Sybiraków oraz Wojewódzkiej Rady Kombatantów, p. Jolanta Hryniewicka – sekretarz Zarządu Oddziału Sybiraków w Białymstoku, dr hab. Anna Zapalec - historyk, Adiunkt w Katedrze Najnowszej Historii Polski Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, która zajmuje się badawczo problematyką II wojny światowej w kontekście dziejów Polski, w tym przede wszystkim sowietyzacją wschodnich ziem polskich w latach 1939-1941 i losami obywateli polskich represjonowanych w ZSRR. Prowadziła kwerendy w archiwach polskich, brytyjskich, ukraińskich i rosyjskich oraz w archiwach lokalnych na Syberii: Jekaterynburg, Irkuck-Krasnojarsk-Tomsk, Omsk, Jakuck, Nowosybirsk, Magadan i obwód magadański, p. dr Łukasz Lubicz – Łapiński – specjalista z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, p. Leszek Różański – Prezes Siemiatyckiego Koła Związku Sybiraków, p. Henryk Ekielski – Sekretarz Siemiatyckiego Koła Związku Sybiraków, Sybiracy powiatu siemiatyckiego, dyrektorzy siemiatyckich szkół, p. M. Godebska prezes ZNP, p. Jolanta Sidorowicz – dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury oraz młodzież.

Pamiętajmy: „Naród, który zapomniał o swojej przeszłości nie ma przed sobą przyszłości.”

Wywiad z ks. J. Grzeszczukiem: https://youtu.be/Oq7VgfAGJPs

Prezentacja: https://youtu.be/qhcVHzWOuWM

Materiał filmowy z przebiegu spotkania: https://youtu.be/0SM6B4h7yRg

https://youtu.be/vW5qF8yevug

https://youtu.be/cSh11CQVIt4

https://youtu.be/MQ0ZYGOaONc

https://youtu.be/6YtjSC9Qgvk

https://youtu.be/6bB_nNmYB3w

https://youtu.be/P1SHvCKy_p4

 

„Używkom mówię NIE"

                  W ramach programu „Szkoła wolna od dopalaczy” uczniowie naszej szkoły przygotowali scenki i nagrali krótkie filmiki  na temat: „Używkom mówię NIE”, w których wykazali się postawą asertywną. Wykazali się przy tym ogromną kreatywnością. Po obejrzeniu materiału filmowego, przeprowadzono w klasach dyskusję dotyczącą szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem dopalaczy. Młodzież uświadomiła sobie, że odmowa wcale nie jest łatwa, ale warto mieć swoje zdanie i nie ulegać presji otoczenia.

Pamiętajmy: Tylko zdrowe ryby płyną pod prąd, chore unoszą się z prądem.

Materiał filmowy w załączeniu:

https://youtu.be/CMipNjV0hc4

https://youtu.be/7-ZMwVxzIzM

https://youtu.be/92cae_lkozw

https://youtu.be/LLx4Q-glaKw

https://youtu.be/M5H-xGiV9ys

https://youtu.be/9AS3G_bgbfw

 

7 kwietnia
- Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Uczniowie klasy II c SP i II C GIM z życzeniami i laurkami w gabinecie pielęgniarki szkolnej oraz w pobliskiej przychodni.

 

 

Dzień Romów

        Z okazji Międzynarodowego Dnia Romów uczniowie klasy II C GIM przygotowali gazetkę oraz prezentację multimedialną na temat życia i zwyczajów polskich Romów dla klas IV - VI.

 

 

I Siemiatycki Bieg Pamięci o Katyniu

      Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która jednocześnie czyni go człowiekiem, stanowi o jego człowieczeństwie.

Jan Paweł II

„O pewnym brzasku w katyńskim lasku
Strzelali do nas Sowieci…”

         12 kwietnia 2016 r. odbył się I Siemiatycki Bieg Pamięci o Katyniu. Rozpoczął się uroczystym apelem poległych przy Dębie Pamięci posadzonym przy  ulicy Andersa. Dąb poświęcony jest porucznikowi Kazimierzowi Niewiarowskiemu zastrzelonemu strzałem w tył głowy w 1940 r. w Katyniu.
W uroczystościach wzięło udział wielu znamienitych gości: Burmistrz Miasta Siemiatycze P. Piotr Siniakowicz, Wójt Gminy Siemiatycze P. Edward Krasowski, Przedstawiciele Starostwa, Dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury P. Jolanta Sidorowicz, Prezez ZNP P. Małgorzata Godebska, Przewodnicząca Rady Rodziców P. Anna Bojarska, dyrektorzy siemiatyckich szkół, przedstawiciele sponsorów i mediów oraz dzieci i młodzież.
Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy uroczystego otwarcia biegu dokonali: Burmistrz Miasta Siemiatycze, Wójt Gminy Siemiatycze, przedstawicielka rodziny Jana Płońskiego, Dyrektorzy Gimnazjum Gminnego i Gimnazjum nr 2 w Siemiatyczach. Na linii startowej biegu stanęło 120 uczestników w różnym wieku ubranych w białe i czerwone koszulki. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe znaczki oraz numery startowe. Na czele peletonu biegła uczennica z flagą Polski, na której widniał napis: KATYŃ PAMIĘTAMY. Biegacze poruszając się ulicami miejskimi dotarli na ulicę Kościuszki, gdzie znajduje się drugi Dąb Pamięci. Jest on poświęcony mieszkańcowi naszego miasta, aspirantowi policji Janowi Płońskiemu, który został zamordowany przez NKWD w 1940 r. w Twerze. Na mecie uczestnicy biegu w obecności gości, uczniów i nauczycieli z Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach uczcili minutą ciszy pamięć bohatera. Pod dębem złożono kwiaty i zapalono znicze. Głos zabrał Wójt Gminy Siemiatycze p. Edward Krasowski. Podziękował organizatorom i uczestnikom biegu za wspaniałą lekcje historii i pamięć o Tych, którzy oddali swe życie za naszą wolność.
Na zakończenie biegu wszyscy zawodnicy otrzymali pączki, wodę, upominki oraz ulotki z informacjami na temat Siemiatyckich Dębów Pamięci.
Wierzymy, że I Siemiatycki Bieg Pamięci o Katyniu na stałe zostanie wpisany w kalendarz imprez Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II oraz w kalendarz imprez miejskich.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku do Biegu Pamięci o Katyniu dołączą uczniowie z SP nr 1 i Gimnazjum nr 1 oraz przedstawiciele zakładów pracy. Uważamy, że bieg to doskonały sposób uczczenia pamięci bohaterów.

Bieg zorganizowały uczennice gimnazjum nr 2 w Siemiatyczach Kamila Wysocka i Karina Kuźmik pod opieką p. Joanny Gołubkiewicz

Dziękujemy służbom porządkowym: policji, karetce pogotowia, rodzicom i nauczycielom, którzy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników biegu oraz sponsorom: Hurtowni RONDO, kwiaciarni Kaktus, Bankowi PKO BP, firmie Polser Sp.zo.o, Państwu Posławskim właścicielom Zakładu Cukierniczego SC.

Piszą o nas:

http://podlasie24.pl/siemiatycze/region/i-siemiatycki-bieg-pamieci-o-katyniu-1be08.html

http://www.siemiatycze-um.com.pl/pl/aktualnosci/item/1699-i-siemiatycki-bieg-pamieci-o-katyniu.html

www.facebook.com/JLOsiemiatycze/?fref=ts

 

Sztuka jest wszędzie!

           W kwietniu klasa II c realizując blok tematyczny "Sztuka jest wszędzie" zastanawiała się, gdzie w Siemiatyczach można spotkać sztukę. Uczniowie postanowili zabawić się w artystów i stworzyli własne dzieła sztuki. Oto wytwory ich pracy.

 

Mamy posłów!

        Czworo uczniów z naszej szkoły: Kamila Wysocka, Karina Kuźmik, Mateusz Sidorowicz i Maciej Jaworski zostało Posłami na XII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży. Młodzi posłowie realizowali swój projekt pod opieką p. J. Gołubkiewicz. Do rywalizacji zgłosiło się 868 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Realizowały one zadanie rekrutacyjne związane z tematem przewodnim tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży: Miejsca pamięci - materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej 
tożsamości. 1 czerwca 2016 roku 230 najwyżej ocenionych zespołów zasiądzie w ławach poselskich, by po raz kolejny przeprowadzić debatę i zagłosować nad projektem wcześniej przygotowanej uchwały.

Gratulujemy i życzymy sukcesów.


MAJ
 

Dzień Flagi - 2 maja 2016
Prezentacja - FLAGA.ppsx

„Powiewa na cztery świata strony nasz polski sztandar biało - czerwony"

        2 maja od samego rana społeczność uczniowska naszej szkoły aktywnie włączyła się w obchody Dnia Flagi Państwowej. Uczniowie klas I - III szkoły podstawowej własnoręcznie wykonali biało - czerwone flagi, które następnie były rozdawane mieszkańcom Siemiatycz. Najmłodsi mieli również wymalowane na policzkach barwy narodowe i dumnie je prezentowali na forum szkoły. W klasach trzecich zostały przeprowadzone zajęcia na temat symboli narodowych Na korytarzu wykonana została gazetka z prac plastycznych wykonanych przez uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej. Uczniowie klas gimnazjalnych podczas apelu prezentowali wiersze i piosenki poświęcone fladze Polski. 
Wszyscy uczniowie ustawili się na hali sportowej i przy pomocy białych i czerwonych kartek utworzyli flagę naszego kraju. Uczniowie klas II i III SP oraz klasa II C GIM uczestniczyli w Marszu Biało-Czerwonym, ubrani byli w stroje biało-czerwone i nieśli flagi państwowe. Ten dzień był dniem galowym i wszyscy mieli przypięte do ubrań kokardy narodowe. 
Jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami, z dumą czcimy nasze barwy narodowe. 

"Czy Ci w duszy gra? Czujesz to, co ja? serce przyspiesz tak, gdy tańczą z wiatrem kolory dwa"

 

Spotkania z ludźmi z pasją

       5 maja br. w naszej szkole w ramach zajęć Koła Misyjnego odbyło się spotkanie z p. Aleksandrą Wojtkowską z Siemiatycz, która zachęcała do realizowania swoich młodzieńczych pasji. Pani Ola od dziecka marzyła, aby w przyszłości pojechać do Afryki i z bliska zobaczyć sytuację mieszkających tam ludzi, o których czytała w czasopismach misyjnych. Po ukończeniu studiów i podjęciu pracy,  poczyniła pierwsze kroki prowadzące do spełnienia swoich marzeń. Zgłosiła się do Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie, gdzie wyraziła chęć wyjazdu, jako wolontariuszka do pracy wśród dzieci w Afryce. Po odpowiednim przygotowaniu i zgromadzeniu środków finansowych w ubiegłym roku  udało się jej wyjechać do Ugandy. Tam przez 2 miesiące pracowała  z dziećmi i młodzieżą przebywającą w Domu dla Chłopców Ulicy w Namugongo prowadzonym przez księży Salezjanów. Pomagała w odrabianiu lekcji i w innych codziennych obowiązkach, spędzała  z dziećmi wolny czas.
Na spotkaniu z  wielką pasją opowiadała o codziennym życiu i problemach, z jakimi   borykają się dzieci w Afryce. Przywiozła też kilka eksponatów wykonanych samodzielnie przez afrykańskie dzieci. Niesamowita radość płynąca  ze służby potrzebującym sprawiła, że Pani Ola w tym roku planuje ponownie pojechać do swoich podopiecznych.
             Do końca maja br. organizujemy zbiórkę ołówków i długopisów, które zostaną zawiezione bezpośrednio do dzieci w Ugandzie. Będą dla nich wspaniałym prezentem wywołującym uśmiech na twarzy. Przybory można przynosić do biblioteki szkolnej lub do katechetek.
            Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do akcji i dzielenia się tym, co mamy z innymi.

B. Oleksiuk
 

"Trzeba ustanowić Jej całość!"

         Chociaż państwowe obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja miały miejsce kilka dni temu, postanowiliśmy przedstawić uczniom naszej szkoły trochę inną niż zwykle lekcję historii. W tym celu przygotowaliśmy przedstawienie, w którym "przenieśliśmy" się na salę sejmową Sejmu Wielkiego, gdzie w 1791 roku uchwalono Konstytucję - pierwszą w Europie, a drugą na świecie.
W kolorowym korowodzie historycznych postaci przewinęli się wybitni twórcy ustawy - Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, a nawet przeciwnicy konstytucji - Ksawery Branicki czy Seweryn Rzewuski. Lekcji udzielał nie kto inny, jak "sam" - "z woli Boga i narodu król Polski" - Stanisław August Poniatowski.
Mamy nadzieję, że naszym odbiorcom spodobała się zaprezentowana przez nas forma uroczystego apelu.

Uczniowie kl. I A gimnazjum
 

Dzień Europy

       9 maja 2016 r. odbyła się kolorowa parada, wzięli w niej udział uczniowie  naszej szkoły. Reprezentowali: Litwę, Czechy, Danię, Bułgarię, Belgię, Niemcy, Szwecję, Słowację, Austrię, Węgry. Na czele przemarszu stanęli: Burmistrz Miasta Siemiatycze Piotr Siniakowicz, Sekretarz Miasta Elżbieta Rakszawa oraz Skarbnik Miasta Elżbieta Boguszewska. Barwny pochód przeszedł ulicą Pałacową na plac Siemiatyckiego Ośrodka Kultury, gdzie na uczestników czekały tańce, zabawy sportowe i wiele innych atrakcji. Miłym akcentem spotkania były lody ufundowane przez Burmistrza Miasta Siemiatycze.
Dzień dostarczył dzieciom wiele radości i niezapomnianych wrażeń.

 

„Janie Pawle, nasz Patronie...”

            13 maja w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie przy tablicy Patrona, upamiętniające 18. rocznicę nadania szkole zaszczytnego imienia Jana Pawła II. W uroczystości,w której uczestniczyli wszyscy uczniowie, z dumą celebrowaliśmy obecność naszego sztandaru i wspólnie odśpiewaliśmy hymn szkolny. Posiadanie własnej pieśni, która składa się na naszą uczniowską tożsamość, to szczególny walor, zwłaszcza, że coraz mniej szkół może się poszczycić swoim hymnem. Delegacje uczniów złożyły biało-żółte kwiaty pod tablicą Patrona, podczas gdy wszyscy wsłuchiwaliśmy się w piękną melodię „Barki” – ulubionej pieśni Jana Pawła II.

Klasa I A gimnazjum
 

Eliminacje wojewódzkie „Baje, bajki, bajeczki"

          13 maja 2016 r., w Wojewódzkim Ośrodku Animacji i Kultury w Białymstoku, odbyły się wojewódzkie eliminacje konkursu recytatorskiego „Baje, bajki, bajeczki”. Powiat siemiatycki reprezentowała uczennica naszej szkoły - Marysia Mantur z kl. II c SP. Zdobyła wyróżnienie recytując wiersz Agnieszki Frączek pt. „Śmiech to zdrowie”.

 

Podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

      Dnia 13.05.2016 roku w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku odbyła się uroczysta gala podsumowująca wyniki Wojewódzkiego Konkursu Historycznyego „Z miłości do niepodległej Ojczyzny…- życie i działalność Generała Władysława Andersa (1892-1970) dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego. Wśród laureatów znalazły się uczennice naszej szkoły. Gabriela Gryciuk z kl. III C zajęła I miejsce w kategorii prezentacja, a Kamila Wysocka z kl. III C II miejsce, również w tej samej kategorii.

 

13 maja 2016 r. - Nabożeństwo Fatimskie z udziałem: Pocztu Sztandarowego, uczniów, rodziców i pracowników naszej szkoły. 

 

 

 

„Jak Rumcajs Cypiska uratował"

          16 maja uczniowie klas I – III SP uczestniczyli w spektaklu pt. „Jak Rumcajs Cypiska uratował" w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu. Kolejny raz w udany sposób artyści przybliżyli uczniom naszej szkoły niezwykłe przygody baśniowych postaci. Spektakl uczył przez zabawę.. Rumacjs, słynny rozbójnik z Rzacholeckiego lasu i jego rodzina Hanka i Cypisek zachwycili uczniów. Dzięki wspaniałej grze aktorskiej dzieci upewniły się, że odwieczne wartości; takie jak: rodzina, dobroć, sprawiedliwość, lojalność i uczciwość należy zawsze stawiać na pierwszym miejscu.
            Wycieczka bohaterów sztuki w głąb baśniowego lasu była dla dzieci niezapomnianym przeżyciem.

E. Dziołak

„Hobbit"

 

        16 maja 2016 r. uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w spektaklu pt. „Hobbit" w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu. Przedstawienie dostarczyło dzieciom niezapomnianych przeżyć. Trzymało w napięciu, a kostiumy i gra świateł przeniosły nas w inny wymiar.

 

„Czytamy legendy piastowskie”

            17 maja 2016 r. w klubie „Zenit " w Białymstoku odbył się międzyszkolny etap II edycji Konkursu Głośnego Czytania „Czytanie jest w modzie” pod hasłem „Czytamy legendy piastowskie”. Naszą szkołę reprezentowała uczennica Izabela Panasiuk z klasy II c SP. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplom i nagrodę w postaci książki.

 

„Skąpiec”

                 Nasza szkoła od wielu lat współpracuje z Narodowym Teatrem Edukacji im. Adama Mickiewicz z Wrocławia. W sezonie 2015/2016 aktorzy zaproponowali uczniom gimnazjum błyskotliwą adaptację sztuki mistrza pióra Jeana Baptiste Poquelina, znanego jako Molier pt. „Skąpiec”. Niezrównany koloryt i obyczajowość zaczerpnięta wprost z XVII-wiecznej Francji pozwoliły na doskonałą kreację postaci Harpagona, Frozyny, Walerego i innych bohaterów komedii. Po spektaklu miało miejsce krótkie spotkanie z aktorami.
Spektakl spotkał się z uznaniem naszych gimnazjalistów.

 

Spartakiada

         W środę 18 maja wolontariusze Szkolnego Koła Caritas z naszej szkoły uczestniczyli w VI Podlaskiej Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Jesteśmy razem”. W spartakiadzie udział wzięli niepełnosprawni podopieczni placówek oświatowych z województwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego. Zmagania sportowe poprzedził Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych.
Głównym celem Spartakiady jest rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych, nauka pokonywania własnych trudności, sportowa rywalizacja oraz przeżywanie radości z osiągnięć sportowych.

Agnieszka Olendzka
 

DZIEŃ MLEKA

Sponsor produktów mlecznych - POLSER

 

 

 

Projekt edukacyjny „Jan Paweł II patron naszej szkoły"

        Młodzież przygotowała prezentację multimedialną, filmiki z beatyfikacji i kanonizacji, piosenki oraz konkurs wiedzy dla klas IV. Zwyciężyła kl. IVa. Gratulujemy.

Na koniec uczniowie mogli skosztować kremówek papieskich przygotowanych przez uczestników projektu.

 

Z wizytą u strażaków

          Uczniowie klasy III a odbyli ciekawą i pouczającą wycieczkę do Powiatowej Straży Pożarnej  w Siemiatyczach. W pięknej sali edukacyjnej „Ognik” dzieci miały okazję zapoznać się z pracą strażaków, nauczyć się udzielania pierwszej pomocy oraz właściwego zachowania podczas pożaru, wypadku drogowego lub innych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu.

E. Koc

 

 

 

Wspólne chwile

         Dzień Matki należy do tych wyjątkowych dni w roku, kiedy nasi milusińscy myślą szczególnie serdecznie o swoich mamach. Uczniowie klasy II a SP obmyślali, jak uczcić to wyjątkowe święto. Odpowiedź była prosta - najlepiej wykonać własnoręczny prezent (kwiat z bibuły i książeczkę), a także spędzić miłe chwile podczas oglądania prezentacji i malowania z mamami wiosennej łąki.

 Iwona Łojko-Łukianiuk
 

Jubileusz nauczania religii prawosławnej w szkołach

   Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski w dniu 28 maja 2016 r. w Monasterze św. Marty i Marii na św. Górze Grabarce miały miejsce diecezjalne uroczystości z okazji jubileuszu XXV -lecia nauczania religii prawosławnej w szkołach. Jubileuszowemu spotkaniu przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski.
W uroczystościach wzięli udział księża dziekani, proboszczowie parafii oraz katecheci diecezji warszawsko-bielskiej. Ministra Edukacji Narodowej reprezentowały – P. Jadwiga Mariola Szczypiń – Podlaski Kurator Oświaty oraz Wicekurator Bożena Dzitkowska.
Ważnym punktem uroczystości była część artystyczna z udziałem uczniów klas szóstych z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach, przygotowana przez katechetkę Panią Walentynę Gawryluk. Spotkanie jubileuszowe zakończył wspólny obiad z udziałem uczestników uroczystości.

 

Pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych

        28 maja br. dzieci klas III, które przystąpiły do I Komunii św. odbyły pielgrzymkę do Sanktuariów Matki Bożej w Kodniu i w Leśnej Podlaskiej, aby podziękować za dar Eucharystii i polecić się Maryi w Jej opiekę. W Kodniu wysłuchały  historii cudownego obrazu, a następnie wzięły udział we Mszy św., którą w ich intencji odprawił ks. Rafał Pokrywiński. Po obejściu na kolanach ołtarza wszyscy udali się na zwiedzanie Kalwarii kodeńskiej. W drodze powrotnej do Siemiatycz nasi pielgrzymi zatrzymali się w sanktuarium w Leśnej Podlaskiej. Po wspólnej modlitwie i zapaleniu świeczek w osobistych intencjach, uczniowie zapoznali się z historią tego sanktuarium. Zaopatrzeni w różne pamiątki i pełni wrażeń późnym popołudniem wrócili do domu.​

B. Oleksiuk
 

„Niech się święci… Obchody świąt i rocznic w Polsce Ludowej”

W dniach 17-31.05.2016 r. wnaszej szkole można było obejrzeć wystawę pt. „Niech się święci…”, która dotyczyła świąt i rocznic obchodzonych w czasach PRL-u. Wystawę użyczyło nam Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Zgromadzone przez nas dodatkowo przedmioty użytkowe, zdjęcia, dokumenty, odznaczenia, monety i banknoty, czasopisma i książki oraz towarzysząca muzyka pozwoliły prawie namacalnie przenieść się w tamte czasy.
Wystawę obejrzeli nie tylko uczniowie i rodzice naszych uczniów, ale również uczniowie Gimnazjum Gminnego w Siemiatyczach i indywidualni mieszkańcy Siemiatycz.

 

Źródełko w naszej szkole

        30 maja 2016 r. w ramach akcji „Siemiatycze piją wodę z kranu, bo jest smaczna” w naszej szkole odbyło się uroczyste otwarcie źródełka z pitną wodą. Wydarzenie uświetnił występ zespołu Eko Siemki Singers.

 

Foto: https://pl-pl.facebook.com/Przedsi%C4%99biorstwo-Komunalne-Sp%C3%B3%C5%82ka-zoo-Siemiatycze-230709927117245/
 

Wycieczka klas I SP do Białegostoku

       W ramach obchodów Dnia Dziecka, 31 maja, uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w wycieczce szkolnej. Wyjazd do Białegostoku oraz wizyta w Operze i Filharmonii Podlaskiej były dla wielu z nich wspaniałą przygodą. Dzieci uczestniczyły w przedstawieniu pt.: „Adomis ma gościa” - pełnym humoru, muzyki, śpiewu, ale i głębokich myśli dotyczących inności i odmienności w życiu bohaterów. Piękna sztuka teatralna pokazała nam, że możemy się różnić, ale powinniśmy szanować innych, bo można się czegoś wartościowego nauczyć.

E. Dziołak
 

WYCIECZKA klas II GIM.

          W dniach 31 maja - 6 czerwca 2016 r. uczniowie klas II gimnazjum wraz z pięciorgiem uczniów z klasy I gim. uczestniczyli w wycieczce na trasie: Wrocław, Kudowa Zdrój, Czermna, Duszniki Zdrój, Skalne miasto w Czechach, Praga i Złoty Potok. Wycieczka dostarczyła uczniom wspaniałych wrażeń, pozwoliła na poznanie pięknych zakątków naszego kraju oraz kraju naszych południowych sąsiadów – Czechów. 

 

Warsztaty historyczne

          W dn. 31.05.2016 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty pt. „Mapa historyczna okupowanej Polski - IV rozbiór Polski”. Zajęcia z puzzlami edukacyjnymi przeprowadził pracownik Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi pan Grzegorz Nawrot. W tej nietypowej lekcji historii uczestniczyli uczniowie klasy III A gimnazjum.

 

Wycieczka klasy II a i II b SP

      Wycieczka szkolna należy do form lekcji, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę, kształtują relację z rówieśnikami  oraz radzą sobie z nietypowymi sytuacjami. Dnia 31 maja 2016 r. kl. II a i b SP były na wycieczce w Białostockim Muzeum Wsi. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez ośrodek edukacji ekologicznych – sbkolarnia. Podczas wycieczki dzieci uczestniczyły także w warsztatach z artystami ludowymi. Zapoznawali się z pracą garncarza, cukiernika i twórcą zabawek ludowych z drewna. Wyprawa szkolna zbliżyła do siebie uczniów, nawiązały się serdeczne stosunki między uczniami.

I. Łojko-Łukianiuk
 

Sejm Dzieci i Młodzieży

          31.05-01.06.2016 odbyła się XXII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. W tym roku w ławach poselskich po raz kolejny zasiedli  uczniowie z naszej szkoły: Karina Kuźmik, Kamila Natalia Wysocka, Maciej Jaworski oraz Mateusz Sidorowicz (Wszyscy z klasy III c Gim – opiekun J. Gołubkiewicz). Warunkiem uczestnictwa w obradach była kwalifikacja projektu dwuosobowej grupy. Celem spotkania było rozpatrzenie uchwały dotyczącej miejsc pamięci. W obradach uczestniczyło 460 posłów z całej Polski.
Nasi uczniowie w Sejmie Dzieci i Młodzieży na XXII sesji - 00:23:55:
http://wiadomosci.tvp.pl/25308134/01062016-1930

 


CZERWIEC
 

Dzień Sportu w kl. I-III SP

        Dzień Dziecka w naszej szkole zorganizowany był w formie rywalizacji sportowej. Głównym celem imprezy była integracja dzieci w różnym wieku podczas zabaw ruchowych oraz wpajanie zasad zdrowego współzawodnictwa. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej rywalizowali w 12 konkurencjach grupowych w formie wyścigów rzędów. W sporcie nie ma przegranych, tak też było tego dnia. Impreza przebiegała w bardzo miłej atmosferze i sportowej rywalizacji. Na zakończenie wszyscy uczestniczy sportowych zmagań otrzymali jednakowe, słodkie nagrody w postaci lizaków.

Barbara Dziedzia
 

Fotorelacja z Dni Siemiatycz

Zdjęcia w przebraniu wykonane przy namiocie naszej szkoły można pobrać pod adresem:

https://www.facebook.com/andersa4siemiatycze/?fref=ts

 

 

„By czas nie zaćmił i niepamięć”

 

      05.06.2016 r. nasi uczniowie uczestniczyli w  podsumowaniu IV Wojewódzkiego Konkursu Historyczno - Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej, który jest organizowany przez Posła J. Zielińskiego.
Wyróżnienia otrzymały Julia Bogucka z kl. II C gim., Kamila Natalia Wysocka, Karina Kużmik, Gabriela Gryciuk i Emilia Tereszkiewicz z kl. III C gimnazjum.

 

VI Wielozadaniowy Turniej szkół im. Jana Pawła II

       „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” – to hasło tegorocznej edycji Turnieju Wielozadaniowego Szkół im. Jana Pawła II. W tym roku gospodarzem Turnieju był Zespół Szkół w Dziadkowicach. W spotkaniu 7 czerwca 2016 r. uczestniczyli uczniowie naszej SP i Gimnazjum oraz szkoły z Drohiczyna i Bociek.
Głównym celem turnieju było pogłębienie wiedzy o życiu i działalności Jana Pawła II, kształtowanie postaw wynikających z Jego nauczania, rozwijanie talentów artystycznych, kształtowanie postawy fair-play w rywalizacji sportowej, integracja i współdziałanie dzieci oraz młodzieży szkół im. Jana Pawła II.
Podczas turnieju realizowane zostały zadania w kilku kategoriach: konkurs literacki, konkurs wiedzy, konkurs plastyczny, konkurs muzyczny, konkurs sportowy. Zawodnicy pracowali w grupach mieszanych łączących i integrujących różne szkoły, a pamiątkowe dyplomy i nagrody otrzymali wszyscy uczestnicy.

Agnieszka Olendzka
 

Wycieczka klas IV

         W dniach 08-09 czerwca 2016 r. klasy IV były na wycieczce w Górach Świętokrzyskich. Uczniowie wchodzili na Łysicę, oglądali gołoborze, dąb Bartek, klasztor św. Katarzyny. W drugim dniu korzystali z atrakcji i rozrywki na terenie Jura Park w Bałtowie, w tym z  oceanarium i kina 5D. Była to ciekawa lekcja przyrody.

H. Lubowicka

 

 

Finał Diecezjalnego Konkursu Religijnego
„Apostoł Miłosierdzia - uczynki miłosierdzia w życiu św. Jana Pawła II”

Na konkurs wpłynęło łącznie 70 prac z 20 placówek z terenu diecezji drohiczyńskiej (szkoły specjalne + warsztaty – 5; podstawowe – 47; gimnazja – 17; średnie – 1 ).

Wśród nagrodzonych :

 • w kategorii szkół podstawowych znalazła się uczennica naszej szkoły Maja Kaczmarek kl. V b.
 • w kategorii  gimnazjów znalazło się, aż 4 uczniów naszej szkoły: Jakub Gołubkiewicz kl. II B, Maciej Jaworski kl. III C, Aleksandra Oleksiuk kl. I B, Błażej Stasiuk kl. III A,

Uroczyste wręczenia dyplomów wszystkim uczestnikom oraz nagród zwycięzcom konkursu odbyło się 10 czerwca w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie o godzinie 14.00. Dyplomy uczestnikom oraz pamiątkowe albumy dla szkół biorących udział w konkursie wręczył ks. bp Tadeusz Pikus.

Agnieszka Olendzka
 

Dzień Podlasia

            10 czerwca 2016 roku w Drohiczynie odbyły się obchody jubileuszowe 25 - lecia diecezji drohiczyńskiej. Miało to miejsce w kolejnym Dniu Podlasia, obchodzonym w 17 rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Drohiczynie. W uroczystości brała udział 36-osobowa delegacja z naszej szkoły z pocztem sztandarowym.
Uroczystości odbyły się przy Kopcu Pamięci z pękniętym krzyżem, upamiętniającym nabożeństwo ekumeniczne w czasie wizyty św. Jana Pawła II. Rozpoczęły się Koronką do Miłosierdzia Bożego, po której nastąpił Koncert Laureatów Festiwalu Piosenki Religijnej. Przygotowanie modlitewne prowadziły Drohiczyńskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej. Przy śpiewie Litanii do Serca Pana Jezusa uroczyście weszła procesja z relikwiami świętych i błogosławionych związanych z diecezją drohiczyńską.  Głównym punktem obchodów Jubileuszu była Eucharystia celebrowana przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce ks. abpa Celestino Migliore. O godzinie 21.00 odbył się Apel Jasnogórski przy Kopcu Jana Pawła II prowadzony przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

Agnieszka Olendzka

Spotkanie z Burmistrzem Miasta

         Uczniowie z klasy II C gimnazjum na spotkaniu u Pana Burmistrza - podsumowanie programu profilaktycznego „Szkoła wolna od dopalaczy".

 

 

Wyróżnienie posłom

        Wyróżnienie naszej szkoły i uczniów: M. Sidorowicza i M. Jaworskiego podczas obchodów 75 Rocznicy IV ostatniej deportacji na Sybir na Stacji Kolejowej Siemiatycze

 

 

Podsumowanie konkursu na najlepszą klasę za rok szkolny 2015/2016

            W konkursie czynny udział brały wszystkie klasy IV - VI szkoły podstawowej. Zespół wychowawców: p. Anna Bajena - wych. kl. IV a, p. Halina Lubowicka - wych. kl. IV b, p. Norbert Marks - wych. kl. V a, p. Dorota Szeweluk - wych. kl. V b, p. Jolanta Szczurowska - wych kl. VI a, p. Małgorzata Herman - wych. kl. VI b dokonał dwukrotnie podsumowania wszystkich konkurencji według wcześniej opracowanego regulaminu.

Wyniki są następujące:

 • klasa VI b   397 pkt        I miejsce
 • klasa VI a - 268 pkt        II miejsce
 • klasa V a - 224 pkt        III miejsce
 • klasa IV b  - 199 pkt
 • klasa V b - 168 pkt
 • klasa IV a - 145 pkt

 

Najlepsza klasa VI b otrzyma nagrodę.

 

Nasi ABSOLWENCI

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć