Nawigacja

Strony przedmiotu Zajęcia techniczne

Wymagania edukacyjne kl. VI

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie VI
niezbędne do uzyskania  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:

 • Prezentuje postawy dbałości o własne i cudze bezpieczeństwo.
 • Rozpoznaje obiekty na planie osiedla.
 • Wymienia i omawia instalacje osiedlowe.
 • Planuje działania prowadzące do udoskonalenia osiedla.
 • Wskazuje zalet i wady poszczególnych rodzajów budynków mieszkalnych.
 • Omawia kolejne etapy budowy domu.
 • Podaje nazwy zawodów związanych z budową domów.
 • Omawia zasady funkcjonalnego urządzenia pokoju.
 • Dostosowuje wysokość krzesła i biurka do swojego wzrostu.
 • Tworzy kosztorys wyposażenia pokoju.
 • Określa funkcję poszczególnych instalacji występujących w domu.
 • Wymienia nazwy elementów poszczególnych instalacji.
 • Omawia zasady działania różnych instalacji.
 • Rozpoznaje rodzaje liczników.
 • Prawidłowo odczytuje wskazania liczników.
 • Określa funkcje urządzeń domowych.
 • Czyta ze zrozumieniem instrukcję obsługi  i bezpiecznego użytkowania wybranych sprzętów AGD.
 • Podaje sposoby zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia.
 • Omawia zawartość piramidy zdrowego żywienia.
 • Omawia wpływ wysiłku fizycznego na funkcjonowanie człowieka.
 • Prawidłowo organizuje miejsce pracy.

 

Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:

 • Prezentuje postawy dbałości o własne i cudze bezpieczeństwo.
 • Rozpoznaje obiekty na planie osiedla.
 • Wymienia i omawia instalacje osiedlowe.
 • Planuje działania prowadzące do udoskonalenia osiedla.
 • Omawia kolejne etapy budowy domu.
 • Podaje nazwy zawodów związanych z budową domów.
 • Omawia zasady funkcjonalnego urządzenia pokoju.
 • Dostosowuje wysokość krzesła i biurka do swojego wzrostu.
 • Tworzy kosztorys wyposażenia pokoju.
 • Określa funkcję poszczególnych instalacji występujących w domu.
 • Wymienia nazwy elementów poszczególnych instalacji.
 • Rozpoznaje rodzaje liczników.
 • Określa funkcje urządzeń domowych.
 • Czyta ze zrozumieniem instrukcję obsługi  i bezpiecznego użytkowania wybranych sprzętów AGD.
 • Podaje sposoby zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia.
 • Omawia wpływ wysiłku fizycznego na funkcjonowanie człowieka.
 • Prawidłowo organizuje miejsce pracy.

 

Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:

 • Potrafi zachować się w sytuacjach zagrożenia.
 • Prezentuje postawy dbałości o własne i cudze bezpieczeństwo.
 • Rozpoznaje obiekty na planie osiedla.
 • Wymienia nazwy instalacji osiedlowych.
 • Planuje działania prowadzące do udoskonalenia osiedla.
 • Wskazuje zalet i wady poszczególnych rodzajów budynków mieszkalnych.
 • Zna kolejne etapy budowy domu.
 • Podaje nazwy zawodów związanych z budową domów.
 • Omawia zasady funkcjonalnego urządzenia pokoju.
 • Dostosowuje wysokość krzesła i biurka do swojego wzrostu.
 • Tworzy kosztorys wyposażenia pokoju.
 • Określa funkcję poszczególnych instalacji występujących w domu.
 • Określa funkcje urządzeń domowych.
 • Czyta ze zrozumieniem instrukcję obsługi  i bezpiecznego użytkowania wybranych sprzętów AGD.
 • Podaje sposoby zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia.
 • Omawia zawartość piramidy zdrowego żywienia.
 • Omawia wpływ wysiłku fizycznego na funkcjonowanie człowieka.
 • Prawidłowo organizuje miejsce pracy.
 • Zna przepisy dotyczące ruchu kolumny pieszych.
 • Umie sklasyfikować zespoły, podzespoły i części roweru.
 • Potrafi w praktyce stosować się do znaków, sygnałów oraz poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem drogowym.
 • Opisuje wszystkie podstawowe manewry na drodze.

 

Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który:

 • Umie wyjaśnić jakie przepisy ruchu drogowego powinien stosować podczas codziennego pokonywania drogi  do szkoły.
 • Prezentuje postawy dbałości o własne i cudze bezpieczeństwo.
 • Podaje niektóre nazwy zawodów związanych z budową domów.
 • Rozpoznaje obiekty na planie osiedla.
 • Wymienia nazwy instalacji osiedlowych.
 • Zna zasady funkcjonalnego urządzenia pokoju.
 • Dostosowuje wysokość krzesła i biurka do swojego wzrostu.
 • Tworzy kosztorys wyposażenia pokoju.
 • Rozpoznaje rodzaje liczników.
 • Prawidłowo odczytuje wskazania liczników.
 • Określa funkcje urządzeń domowych.
 • Podaje sposoby zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia.
 • Omawia zawartość piramidy zdrowego żywienia.
 • Omawia wpływ wysiłku fizycznego na funkcjonowanie człowieka.
 • Prawidłowo organizuje miejsce pracy.

 

Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który:

 • Porządkuje stanowisko pracy.
 • Prezentuje postawy dbałości o własne i cudze bezpieczeństwo.
 • Podaje niektóre nazwy zawodów związanych z budową domów.
 • Zna zasady funkcjonalnego urządzenia pokoju.
 • Określa funkcję poszczególnych instalacji występujących w domu.
 • Zna zasady działania różnych instalacji.
 • Rozpoznaje rodzaje liczników.
 • Zna funkcje urządzeń domowych.
 • Czyta ze zrozumieniem instrukcję obsługi  i bezpiecznego użytkowania wybranych sprzętów AGD.
 • Podaje sposoby zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia.
 • Zna zawartość piramidy zdrowego żywienia.
 • Zna wpływ wysiłku fizycznego na funkcjonowanie człowieka.
 • Prawidłowo organizuje miejsce pracy.
 • Właściwie kieruje swoimi zachowaniami poruszając się po drodze.
 • Stosuje przepisy ruchu drogowego w sytuacjach typowych.
 • Umie korzystać z chodnika i przejść dla pieszych.
 • Zna numery telefonów do służb ratunkowych.

 

Ocenę niedostateczną może otrzymać uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej.

 

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć