Nawigacja

 • Lepienie kul bokashi 16.05.2019

 • Nabożeństwo Fatimskie

  Dnia 13.05.2019 r., zgodnie z wieloletnią tradycją, uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym, wzięli udział w Nabożeństwie Fatimskim w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli. Młodsze dzieci niosły różaniec, młodzież czytała rozważania, niosła figurę Matki Bożej, nauczyciele włączyli się w rozważania tajemnic różańcowych. Tradycja uczestniczenia w tym nabożeństwie wzięła swój początek 13.05.1998 roku, czyli wówczas, gdy szkole nadano imię Wielkiego Polaka - Jana Pawła II.

 • Zajęcia z komunikacji interpersonalnej

 • Warsztaty kulinarne w II c SP

  14 maja 2019 r. uczniowie klasy II c brali udział w warsztatach kulinarnych w ramach programu "Żółty talerzyk".

 • RUR - „Ratujemy i Uczymy Ratować”

  Kolejna grupa dzieci przeszła szkolenie z udzielania pierwszej pomocy w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować” opracowanego przez Fundację WOŚP.

  Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. Zobacz zdjęcia…

  E.O

 • 21 rocznica nadania szkole im. Jana Pawła II 13.05.2019

  Dnia 13 maja społeczność naszej szkoły świętowała 21 rocznicę wyboru Jana Pawła II na Patrona szkoły. Tego dnia uczniowie klasy VI c, V c oraz IV d pod kierunkiem siostry Benigny i pana Lechosława Ryszczuka przygotowali uroczystą Akademię promującą najważniejsze wartości zaczerpnięte z nauczania tego Wielkiego Polaka. W Akademii nawiązano również do wizyty Jana Pawła II w Drohiczynie, która miała miejsce 10 czerwca 1999r. w ramach VII pielgrzymki Papieża Polaka do Ojczyzny. Przewodnim hasłem pielgrzymki były słowa: "Bóg jest miłością". Uczniowie w artystyczny sposób przypomnieli, powołując się na nauczanie swego Patrona to, co wydaje się tak oczywiste, a mianowicie: to miłość otwiera na drugiego człowieka, uzdalnia do przekroczenia bariery własnych słabości i uprzedzeń, otwiera perspektywy prawdziwego pojednania.

  s. Benigna

 • - Obrazek 1„Ty prowadzisz nas"

       W dn. 25 kwietnia uczennice naszej szkoły Izabela Panasiuk, Magdalena Kłopotowska i Julia Swajda z kl. V c wzięły udział w konkursie artystycznym  „Ty prowadzisz nas". Konkurs organizowany był przez Podlaską Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II i odbył się w Białymstoku w SP nr 45. Uczennice naszej szkoły zdobyły tytuł laureata. Gratulujemy serdecznie!

 • - Obrazek 1Świąteczne odwiedziny

        W sobotę 13 IV dzieci z naszej szkoły wspomagane przez licealistki - nasze absolwentki- odwiedziły pensjonariuszy DPS. Dziewczynki śpiewały piosenki i  złożyły życzenia z okazji świat Wielkanocnych. Rozdały kartki świąteczne (wykonane na zajęciach z rękodzieła) oraz słoiczki zrobione metoda decoupage w ramach projektu ' Miej serce'. Znalazły się tez słodkie upominki. Dziękujemy tym, którzy nie żałowali czasu i zdolności, aby wnieść trochę radości w codziennym życie seniorów (to słowa jednej starszej Pani - podopiecznej DPS).

 • - Obrazek 125 LAT CARITAS

         27 kwietnia 2019 r. w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa 25-lecia Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. Wśród przybyłych byli przedstawiciele samorządu, parlamentu, duchowieństwa na czele z ks. bpem Tadeuszem Pikusem oraz dyrektorem i wicedyrektorem Caritas Polska: ks. Marcinem Iżyckim i ks. Krzysztofem Sroką. Na Święto Caritas przyjechali także reprezentanci różnych instytucji, organizacji, firm, Lasów Państwowych, Policji, Sanepidu, oświaty, kultury oraz osoby bezpośrednio związane z Caritas, w tym pracownicy, wolontariusze i podopieczni.
  Drugim punktem obchodów była Eucharystia w sokołowskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
  Naszą szkołę na uroczystości reprezentowały wolontariuszki: Julia Pućko i Maja Kaczmarek z kl. VIII a z opiekunem wolontariatu p. Agnieszką Olendzką.

 • - Obrazek 1Dni głośnego czytania Pisma świętego

  „Wiara rodzi się ze słuchania. Głośna lektura Pisma św. to cudowna pomoc w umacnianiu naszej wiary, ponieważ to co słyszymy na głos łatwiej trafia do serca i przez ucho do umysłu. Dopiero wówczas, gdy czyta się głośno, zauważyć można ukryte bogactwo tekstu, jego piękno i moc.”

  W dniach 1-4 kwietnia b.r. w naszej szkole kolejny już raz odbyły się Dni głośnego czytania Pisma św. Tym razem przebiegały one pod hasłem „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Uczniowie wszystkich klas na lekcjach religii przychodziły do czytelni, aby w skupieniu wysłuchać czytanych na głos fragmentów Ewangelii wg św. Marka. Lektorami byli nauczyciele, kapłani i inne osoby zaproszone z zewnątrz. Czas spędzony na wsłuchiwaniu się w Słowo Boże był ubogacony piosenkami religijnymi i prezentacją multimedialną, której obrazy były pomocą w refleksji nad znaczeniem Pisma św. w naszym życiu.

  Barbara Oleksiuk

 • - Obrazek 1Konkurs recytatorski „Baje, bajki, bajeczki...”

          Dnia 11.04.2019 r. w Siemiatyckim Ośrodku Kultury odbyły się miejskie eliminacje XXXII Małego Konkursu Recytatorskiego pt. „Baje, bajki, bajeczki...” dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Celem konkursu było szerzenie kultury języka i piękna polskiego słowa oraz wychowanie estetyczne przez kontakt z literaturą dziecięcą i młodzieżową.
  Naszą szkołę reprezentowało 11 uczniów, którzy recytowali przygotowane wcześniej wybrane wiersze. Kilkoro z nich zajęło czołowe miejsca i wyróżnienia.

  W kategorii klas I-IV:
  I miejsce - Michał Demczuk z kl. I a,
  II miejsce - Kornelia Gajko z kl. II a,
  Wyróżnienie – Pola Izabela Nowak z kl. I a

  W kategorii klas V – VIII:
  I miejsce – Urszula Owczarska z kl. V a i Izabela Panasiuk z kl. V c
  Wyróżnienie – Julia Swajda z kl. V c

  Michał, Ula i Iza zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się dnia 17 maja br.

  Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

  Piotr Oleksiuk

 • - Obrazek 1Ogólnopolski Konkurs
  Myśli Jana Pawła II

         Dnia 29 kwietnia w Białymstoku odbył się wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II” organizowanego przez Podlaskie Kuratorium Oświaty przy współpracy z Wydziałami Katechezy poszczególnych diecezji. Konkurs przebiega pod hasłem: „Jesteście moją nadzieją” i przybliża wartości zawarte w nauczaniu św. Jana Pawła II. Ma na celu ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości oraz kształtowanie świadomości i postaw młodzieży.
  Zadaniem uczestników było zapoznać się z treścią niektórych książek Ojca św. i wielu przemówień skierowanych do młodzieży, a następnie napisać test składający się z zadań otwartych i zamkniętych. Naszą szkołę reprezentowały 3 uczennice, które na etapie szkolnym otrzymały najwyższą liczbę punktów. Są to: Justyna Korzeniewska z kl. III A gim., Angelika Szybańska z kl. VII b i Wiktoria Filińska z kl. VII b.
  Angelika Szybańska zajęła IV miejsce. Znalazła się w gronie laureatów i będzie reprezentowała nasze województwo w finale. To już po raz 8 w tym konkursie uczniowie naszej szkoły docierają do finału.

  Angelice gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  Barbara Oleksiuk

 • - Obrazek 1Szanowni Rodzice kandydatów do klas I!

  Zgodnie z Regulaminem rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach w roku szkolnym 2019/2020 rozdz. II § 4 pkt 1d, prosimy w terminie 25.04.2019 – 14.05.2019 o potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

  Oświadczenie do pobrania ze strony internetowej szkoły (w zakładce Rekrutacja 2019) oraz w sekretariacie szkoły.

  Lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych jest podana do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń wewnątrz szkoły.

 • - Obrazek 1Pokochać teatr

  „Większość emoc­ji wy­razisz słowami.
  Po­zos­tałe to sztu­ka - ob­raz, mu­zyka, teatr…” 

  27 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru. Chociaż w naszym miasteczku nie mamy teatru, to jednak dzięki nowoczesnym technologiom informacyjno-komunikacyjnym i dzięki udziałowi naszej szkoły w projekcie „iTeatr dla Szkół” mamy dostęp do oferty wydarzeń teatralnych realizowanych w teatrach w całej Polsce. 25.02.2019 r. uczniowie kl. II a obejrzeli  spektakl teatralny pt. „Kolorowi ludzie”. Sztukę w wykonaniu aktorów z Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki transmitowała bezpośrednio poprzez łącza internetowe Telewizja Polska S.A. 03.04.2019 r. uczniowie kl. III a uczestniczyli w przedstawieniu pt. „Bromba w sieci” transmitowanym z Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie.
  Badania wskazują, że młodzi ludzie rzadko bywają w teatrze. Warto ich do teatru zachęcić i przygotować do odbioru sztuk teatralnych. Teatr ma wiele zalet: zaspokaja potrzebę obcowania ze sztuką, pobudza myślenie, zachęca do refleksji, rozwija wrażliwość i empatię, oddziaływuje na wyobraźnię, sprawia, że stajemy się bardziej kulturalni. W spektaklu teatralnym każdy znajdzie coś dla siebie - rozrywkę, wiedzę, emocje. Rozmowy i przemyślenia uczniów po obejrzeniu obu spektakli były tego najlepszym potwierdzeniem.

  I. Łojko-Łukianiuk, T. Jurczuk, E. Szymala

 • - Obrazek 1 - Obrazek 2Przedstawienie w świetlicy

        4 kwietnia 2019 r. uczniowie klas 1-3 w ramach Świetlicowego Kółka Teatralnego przygotowali i zaprezentowali zgromadzonej publiczności przedstawienie pt. "Dziwna królewna" na podstawie sztuki Małgorzaty Strzałkowskiej.
  Występ poprzedziły intensywne przygotowania, w które zaangażowało się liczne grono uczniów i rodziców. Dzieci przygotowały również scenografię do przedstawienia, a także, korzystając z nabytych umiejętności
  szycia, potrzebne rekwizyty.
  Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w pracę naszego kółka.

  Ewa Moga

 • - Obrazek 1Rekord USTANOWIONY!

      11 grudnia 2018 r. 29 uczniów naszej szkoły wzięło udział w akcji "Code&Share. Technologie przyszłości". Celem przedsięwzięcia było ustanowienie rekordu Guinnessa w jak największej liczbie dzieci uczestniczących w tym samym czasie w lekcji o tematyce związanej z technologiami przyszłości. W trakcie zajęć uczniowie rozmawiali m. in. na temat nowoczesnych technologii, takich jak "Internet rzeczy", czy poszukiwali nowoczesnych rozwiązań dla domów przyszłości. Organizatorem Inicjatywy była Fundacja ArchitectsPL przy współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. 4 kwietnia ogłoszono wyniki: rekord Guinessa został ustanowiony! Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili sie do jego pobicia.

  Ogłoszenie wyników: https://www.facebook.com/ArchitectsPL/videos/2670842389654912/

 • - Obrazek 1Dzień Kobiet w kl. II SP

       8 marca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Kobiet. Chłopcy z kl. II a SP przygotowli cos specjalnego dla pań i dziewczynek. To była piosenka pt. "Bo z dziewczynami..." i życzenia. W tym dniu czytane także były opowiadania o sławnych kobietach. W tym dniu panowała miła atmosfera i wszyscy dobrze się bawili.

  https://youtu.be/j3wbfgS-QV8

 • - Obrazek 1Zajęcia z komunikacji interpersonalnej

          Od 01.04.2019 r. (poniedziałek) obowiązuje nowy plan zajęć z komunikacji interpersonalnej dla dzieci i młodzieży:

  Plan_zajec_z_komunikacji_interpersonalnej.pdf

 • - Obrazek 1Powitanie wiosny

       Wiosna to najpiękniejsza pora roku. Kojarzy nam się z rozkwitającą przyrodą, ze słonecznym oddechem wiatru, z pierwszymi zielonymi pąkami pojawiającymi się na nagich gałęziach. Oto na naszych oczach budzi się do życia cały otaczający nas świat. Topnieją śniegi, nieśmiało rozkwitają pierwsze krokusy kwiaty. Ptaki powracają z ciepłych krajów.
  „Maszeruje wiosna” – pod tym hasłem odbyło się w klasach I-III powitanie wiosny. Tego dnia klasa II a w przedstawiła inscenizację wiosenną. Podczas inscenizacji uczniowie wykazali się sztuką aktorską. W dobry nastrój widzów wprowadziły wiosenne piosenki. Za udaną inscenizację wszyscy podziękowali brawami. Po takim powitaniu, wiosna na pewno wkrótce da o sobie znać

   

 • - Obrazek 1Spotkanie z poetką

       Dnia 19.03.2019 r. w naszej szkole miało miejsce spotkanie z poetką panią Zofią Olek-Redlarską, w którym uczestniczyły dzieci klas I-III szkoły podstawowej. Po uroczystym przywitaniu gościa przez panią dyrektor, pani Zofia prezentowała dzieciom swoje wiersze recytując je. Angażowała chętnych do czytania jej wierszy. Poetka dzieliła się swoją twórczością w formie autorskich książek, które dzieci mogły zakupić. Chętni otrzymali specjalną dedykację od autorki. Dzieci podziękowały gościowi za piękną, skierowaną do nich twórczość oraz stworzenie przemiłego klimatu w czasie spotkania.

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć