Nawigacja

 • - Obrazek 1Bezpiecznych wakacji!

 • - Obrazek 1Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  3 września (poniedziałek), godz. 9.00

  na placu lub hali sportowej - w zależności od pogody

 • - Obrazek 1OBIADY w roku szk.2018/2019
  INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Forma_platnosci_za_obiady.pdf

  Od miesiąca września 2018 roku wpłaty za obiady przyjmowane będą jedynie przelewem na podane konto szkolne. Deklaracje dotyczące korzystania z obiadów należy złożyć do 31 sierpnia 2018 r. w księgowości.

  Numer rachunku: PEKAO SA/Siemiatycze 86 1240 5211 1111 0010 3201 4250

  W tytule wpłaty należy podać: skróconą nazwę szkoły (SP 3), imię i nazwiska dziecka, klasę oraz nazwę miesiąca.

  Wzór prawidłowo opisanej wpłaty na obiady:

  np. SP 3 Siemiatycze, Jan Kowalski, kl. IV a, obiady – wrzesień.

  1. Wysokość opłat za obiady określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
  2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do złożenia w księgowości szkoły do końca sierpnia 2018 r. pisemnej deklaracji dotyczącej korzystania ze stołówki szkolnej. Deklaracja_korzystania_z_obiadow.pdf
  3. Opłatę za obiady należy uiszczać w terminie od 01 do 05 każdego miesiąca.
  4. Wpłaty pomniejszone o odpisy uzgadniamy w księgowości (osobiście lub telefonicznie pod numerem 85 655 67 71).
  5. Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez księgowość szkoły.
  6. Osoby dokonujące wpłaty zobowiązane są do okazania dowodu wpłaty przy odbiorze karty obiadowej lub przesłania na adres e- mailowy szkoły sp3@siemiatycze.eu z dopiskiem wpłata na obiady.
  7. Wpłaty potwierdzone są dowodem wpłaty. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki. Pracownik księgowości szkoły posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów.
  8. W wyjątkowych sytuacjach na prośbę Rodziców po akceptacji dyrektora szkoły wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty.
  9. Uczeń, który dokonał wpłaty na obiady po upływie wyznaczonego terminu, korzysta z posiłków od dnia następnego, po dokonaniu wpłaty.
  10. W przypadku rezygnacji z obiadów szkolnych rodzice/prawni opiekunowie do końca miesiąca, w którym dziecko korzysta z obiadów zobowiązani są do złożenia w księgowości szkolnej deklaracji o rezygnacji z korzystania z obiadów. Deklaracja_rezygnacji_z_korzystania_z_obiadow.pdf

   

  BRAK WPŁATY

  1. W przypadku braku wpłaty oraz braku deklaracji o rezygnacji z korzystania przez dziecko ze stołówki szkolnej przedłożonej w księgowości do ostatniego dnia miesiąca w którym uczeń korzysta z obiadów. uruchamiane są procedury postępowania wobec dłużników.
  2. Szkoła nie stosuje umorzeń. Każdą zaległość, egzekwuje od osoby zalegającej z wpłatą.
  3. Jeżeli nie będą przestrzegane terminy wpłat, dziecko zostanie wykreślone z obiadów w następnym miesiącu. W przypadku nieuiszczenia opłaty wydawanie obiadów zostaje wstrzymane.

   

  WYDANIE KARTY OBIADOWEJ

   

              Karty obiadowe wydawane są w księgowości szkoły po zaksięgowaniu wpłaty przez bank na rachunku bankowym szkoły lub okazaniu dowodu wpłaty przez korzystającego ze stołówki szkolnej.

   

  ZWROTY ZA OBIADY

   

  1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu planowanej wycieczki, którą zgłosi uczeń lub rodzic przynajmniej dzień wcześniej, a także z powodu choroby ucznia, zgłoszonej przez rodziców lub opiekunów do księgowości szkolnej wraz z abonamentem stołówkowym, na którym dokonuje się odpowiednich skreśleń.
  2. Nieobecność dziecka musi być zgłoszona w księgowości szkoły osobiście, telefonicznie najpóźniej do godz. 8.00 bieżącego dnia nieobecności. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
  3. Kwotę zwrotu należy odliczyć od opłaty w następnym miesiącu, po uzgodnieniu w księgowości szkoły.
  4. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na obiedzie nie podlega zwrotowi.
 • - Obrazek 1Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

 • - Obrazek 1Uroczyste pożegnanie uczniów klas III gim.

 •   - Obrazek 1Wycieczka klas V i VI
  Ojców - Kraków - Wieliczka

         W dniach 13-15 czerwca odbyła się wycieczka klas V i VI do najpiękniejszych miejsc Małopolski. Uczniowie mieli okazję podziwiać urocze krajobrazy i jaskinie Ojcowskiego Parku Narodowego, wspaniałe zabytki Krakowa oraz kopalnię soli w Wieliczce. Ciekawostek dotyczących zwiedzanych miejsc oraz  wrażeń nie brakowało. Pogoda i humory wszystkim dopisywały.

  E.  Koc

 • - Obrazek 1Podsumowanie osiągnięć w kl. I i III SP

 • - Obrazek 1Bal III klas gimnazjum

 • - Obrazek 1Spotkanie klas III SP z policjantami - BEZPIECZNE WAKACJE

 • - Obrazek 1Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II


       W dniach 15-16.06.2018 r. w Radzyniu Podlaskim odbył się XXXI Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Wzięła w nim udział również delegacja nauczycieli z naszej szkoły.
  Uroczystość przebiegała pod hasłem „Idźmy w przyszłość z nadzieją” i rozpoczęła się Mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, której przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Przez ponad 40 lat towarzyszył Ojcu św. w wielu momentach życia i różnych wydarzeniach. Jako naoczny świadek świętego życia Jana Pawła II oraz Jego zatroskania o sprawy moralne i społeczne na całym świecie, wyraził wielką radość z tego, że tak wiele szkół obrało Papieża za Patrona i inspirując się Jego życiem i nauczaniem nie tylko uczą, ale przede wszystkim wychowują młodzież na dobrych obywateli kraju i członków Kościoła. Kardynał modlił się za wszystkie szkoły noszące imię Jana Pawła II o potrzebne łaski dla dzieci i pracujących z nimi nauczycieli.
  W Eucharystii wzięli udział również bp Henryk Tomasik, duchowy opiekun Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz bp Kazimierz Gurda z Siedlec.
  W dalszej części spotkania odbywającej się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II odbyła się część artystyczna, wykład na temat "Wychowanie młodych ludzi do pracy” oraz świadectwo rodziców, których ciężko chore dziecko zostało uzdrowione dzięki modlitwie za wstawiennictwem Ojca św.
  Całe wydarzenie miało na celu propagowanie dziedzictwa Jana Pawła II i integrację społeczności szkół noszących jego imię. 

                                                                                                                                           Barbara Oleksiuk

 • - Obrazek 1Projekt kl IV b

  KAPSUŁA CZASU

 • - Obrazek 1Klasa 1c kibicuje polskiej drużynie. POLSKA GOLA!!!

 • - Obrazek 1Podsumowanie osiągnięć i rozdanie nagród w klasach VII i II GIM.

  Gratulujemy sukcesów smiley

 • - Obrazek 1Podsumowanie osiągnięć i rozdanie nagród w klasach IV-VI

  Gratulujemy sukcesów smiley

 • - Obrazek 1Finał Ogólnopolskiego Konkursu "Papież Słowianin"

         12 czerwca 2018 r. dwie uczennice naszej szkoły zostały zaproszone na uroczystą galę podsumowującą IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II "Papież Słowianin”, który został zorganizowany przez Łódzkie Kuratorium Oświaty.
  Aleksandra Oleksiuk kl. III B gim. w finale zajęła IV miejsce i uzyskała tytuł LAUREATA, Maja Kłopotowska kl. II A gim. uzyskała tytuł FINALISTY. 
  Organizatorzy konkursu i zaproszeni goście gratulowali osiągnięć zgromadzonej młodzieży i wyrażali swoje uznanie dla tych uczniów, którzy pomimo wielu innych obowiązków zechcieli pogłębić wiedzę na temat działalności i nauczania tak wspaniałego i zasłużonego dla Ojczyzny Polaka, jakim był św. Jan Paweł II.


  Gratulujemy dziewczętom sukcesu!

   

strona:

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sp3@siemiatycze.eu
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć