Nawigacja

Złota myśl na wakacje:

Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!"

Jan Paweł II

Piątek 31.07.2015

Piątek 31.07.2015
Ilość odwiedzin: 473578

Strona internetowa

 

 

Szkoły Podstawowej nr 3
i Publicznego Gimnazjum nr 2

 • Rok szkolny 2015/2016

  Lista uczniów przyjętych do Gimnazjum nr 2
  na rok szkolny 2015/2016

   

 • WYPRAWKA SZKOLNA 2015

 • SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

   na rok szkolny 2015/16

 • UWAGA RODZICE!

  PODRĘCZNIKI

 • Lista dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach na rok szkolny 2015/2016 w wyniku rekrutacji podstawowej i uzupełniającej

 • RODZICE PRZYSZŁYCH KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ!

   

  Listy uczniów z podziałem na klasy wywieszone będą po 24 sierpnia 2015 r.

 • Rok szkolny 2014/2015

  Nasi uczniowie na 10 Jubileuszowej Gali PaT na Stadionie Narodowym w Warszawie w dniach 23 - 24. 06. 2015 r.

 • Zdjęcia z Myszką Miki

   

  Zapraszamy do obejrzenia i pobrania zdjęć wykonanych 14.06.2015 r. w niedzielę, w trakcie festynu z okazji Dni Siemiatycz:

 • UWAGA!

  Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 29.12.2014 informujemy o konieczności dopisania numeru PESEL na legitymacjach szkolnych.

 • Nasze sukcesy

Mapa

Kontakt

Nazwa szkoły: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach
E-mail szkoły: sekretariat@andersa4siemiatycze.pl
Telefon: (85) 655 67 71
Adres szkoły: ul. Gen. Wł. Andersa 4
17-300 Siemiatycze

Galeria zdjęć